Nálepkování na lepšolidi a vidláky je špatné, míní Hašek

politika

Bývalý hejtman Jihomoravského kraje a advokát Michal Hašek se ve svém facebookovém komentáři zamyslel nad nadcházejícím obdobím před druhým kolem prezidentské volby. A nad tím, jak se národ tříští a rozděluje. 

Nálepkování na lepšolidi a vidláky je špatné, míní Hašek
Michal Hašek
18. ledna 2023 - 09:01

Milí přátelé, i za 14 dnů vyjde ráno slunce a já nehodlám přispívat k rozdělování nás všech, k nálepkování na ty "dobré" a "zlé", na "lepšolidi" a "vidláky". Popíšu, co čekám od kandidáta na hlavu státu, abych jej mohl jít volit jako člověk s celoživotním levicovým a sociálním cítěním. Nezajímá mne vyhrabávání hnojů, kdo z finalistů byl větší komunista a kádrová rezerva, aktivní či pasivní rozvědčík nebo agent, zjevně výchova kádrů minulému režimu šla ,jinak by dnes nebyli finalisty právě ti, kteří postoupili do 2.kola. 


Tedy co čekám od "svého" budoucího prezidenta: 
1) konkrétní témata pomoci lidem v ČR v současné těžké ekonomické a sociální situaci, která bude projednávat s vládou i opozicí a bude iniciátorem (podle Ústavy nikoliv předkladatelem) příslušné legislativy: 
  • maximální snížení DPH u sociálně citlivých komodit na přechodnou dobu minimálně 2 let (např. potraviny, energie, bydlení, školní pomůcky, léky)
  • zákona o dostupném bydlení - tzv. slovenský model platný od loňska - podpora výstavby nájemního a doplňuji i družstevního bydlení v ČR, principem není žádná přímá dotace, ale snížení DPH u takové výstavby na 0% a zároveň úprava stavebního zákoníku tak, že tyto projekty už zcela digitální, by byly povolovány ve 2 měsíční lhůtě 
  • zákona umožňujícího vládě za jasně definovaných podmínek v případě vážné ekonomické, sociální či energetické krize mimořádná opatření v ekonomice včetně možnosti zestátnění strategických společností např. v oblasti energetiky (tedy výkupu příslušných podílů z rukou soukromých vlastníků) - tady jde i o zajištění bezpečnosti státu v širším slova smyslu 
  • zákona umožňujícího moratorium na výpovědi nájmů z bytu či vystěhování v případě nemožnosti nájemce hradit nájemné v důsledku ztráty obživy z důvodu dopadu nynější ekonomické a sociální krize, totéž na mobiliární exekuce vůči takové skupině občanů (platnost vždy maximálně na 1 rok s možností prodloužení) 
  • zákona garantujícího možnost(nikoliv povinnost) bezplatného stravování ve školním zařízení dětem od 6 do 18 let, pro toto stravování (a dále sociální ústavy, nemocnice) přednostní využití regionálních(národních) potravin a zemědělských surovin 
  • zákona o celostátním referendu. Tato úprava v ČR chybí, máme pouze zákony o krajském a místním referendu. Zde jde o obecný zákon o celostátním referendu, který by posílil prvek přímé demokracie 

Podpořím prezidenta, který se nebude stydět přihlásit se k modernímu sociálnímu státu 21.století. Ke spravedlnosti a solidaritě jako prezidentskému krédu. K fungujícím veřejným službám včetně bezplatného kvalitního školství či zdravotnictví (s dostatkem léků). K sociálnímu dialogu a sociálnímu smíru. K důstojnému životu našich občanů včetně pomoci těm, kteří pomoc potřebují. K prosazování energetické či potravinové soběstačnosti České republiky.2) v zahraničněpolitické agendě důsledné hájení národních zájmů ČR při respektu k našemu členství v EU a v NATO. Brusel však nemůže být pro ČR nedotknutelnou "posvátnou krávou". Podporujme to, aby EU fungovala vnitřně demokraticky a na principu debaty rovného s rovným, s respektem k národním specifikám. Prezident se nesmí bát jít jménem ČR i do názorového střetu, pokud půjde o obhajobu vlastní země a potřeb jejích občanů. Ve vztahu k velmocím chci prezidenta, který nebude ničím "vazalem". 

Prezidenta, který může svobodně zatelefonovat kterékoliv jiné hlavě státu, natož velmoci a také zvedne svůj telefon americkému, německému, francouzskému i čínskému prezidentovi (tedy prezidenta, který bude stát někomu za zavolání). Ve vztahu ke střední Evropě prezidenta, který naváže na vše dobré ve V4 a bude udržovat přátelské vztahy se všemi našimi sousedy, samozřejmě speciálně se sousedy za řekou Moravou . 

Chci prezidenta, který nebude z podstaty věci preferovat řešení konfliktů vojenskými operacemi (válkou), ale diplomatickým jednáním, třeba tvrdým a zahrnujícím i použití sankcí, když budou nutné a když budou skutečně účinné.

3) v domácí agendě chci prezidenta, který nebude "vězněm Hradu", ale prezidenta civilního, který bude pravidelně navštěvovat regiony České republiky, setkávat se s lidmi a průběžně skládat účty ze svého úřadu. Prezidenta, který bude podporovat bohatý spolkový život ve všech oblastech od bezpečnosti(hasiči) přes kulturu a sport až ke koníčkům (myslivci, rybáři, zahrádkáři, chovatelé atd. Prezidenta, který bude se svými občany dýchat a prožívat události radostné pro celý národ i tragické(pokud nějaké nastanou např. povodně, tornádo atd.). 

Prezidenta, který bude aktivně užívat svoje pravomoce z Ústavy - bude se účastnit jednání vlády a Parlamentu, bude pravidelně konzultovat s premiérem, ministry, bude aktivním vrchním velitelem ozbrojených sil našeho státu. Prezidenta, který bude bránit svobodu a demokracii včetně svobody slova před údajnými hlídači pravdy, bojovníky s údajnými dezinformacemi a zmocněnci kupujícími si pro vládu ta správná média a mediální prostor za veřejné peníze. 

Také jsme psali: 

Prezidenta, který naváže na to nejlepší z tradic československého a českého prezidentování. Prezidenta, který naplní motta TGM - pravda zvítězí, nebát se a nekrást či demokracii bychom už měli, teď ještě nějaké ty demokraty...  

Bylo by toho jistě mnohem více, ale myslím, že i výše popsané je pro rozhodování jednoho voliče až dost . Budu pečlivě naslouchat oběma kandidátům, zda uslyším něco či dokonce většinu se shora popsaného a podle toho se za 2 týdny rozhodnu. Věřím, že podobně to budete mít i Vy. Tedy, že se budete rozhodovat bez masírování z médií či sociálních sítí, sami, svobodně a podle vlastního rozumu. Držím v tom nám všem palce.

(Michal Hašek, foto: arch.)43-8974200277/0100

Pro platby ze zahraničí: IBANCZ5601000000438974200277
BIC / SWIFT kódKOMBCZPPXXX

Anketa

Je podle Vás vysílání České televize objektivní a vyvážené?