Svátek má: Berta

Politika

Velikost textu:

Námořní kapitáni budou zdravit vlajku EU vztyčeným prostředníčkem?

Námořní kapitáni budou zdravit vlajku EU vztyčeným prostředníčkem?

„Návrhu nařízení s názvem „za účelem náležitého zohlednění celosvětového systému shromažďování údajů o spotřebě topných olejů u lodí“ chybí k „dokonalosti“ opravdu už jen uložení povinnosti: Námořní kapitáni budou zdravit vlajku EU vztyčeným prostředníčkem,"napsal europoslanec Ivan David.

Europoslanec Ivan David
17. září 2020 - 08:20

„Je vysoce pravděpodobné, že takové ustanovení by skutečně bylo kapitány plněno. Mnohem větší pochybnosti mám u snižování emisí oxidu uhličitého o 40%, které chce EU nařídit rejdařům. Reálně může EU ukládat takovou povinnost pouze loďařských společnostem sídlícím v EU. Papírově tento cíl evropští rejdaři nejsnáze splní tak, že přestanou mít sídlo v EU a své lodi registrují pod vlajku např. Panamy. Přeložení oficiálního sídla firmy třeba na Bahamy dnes už kvůli rozbujelé globalizaci není žádný problém. Většina nadnárodních korporací, které nechtějí platit daně v Evropě nebo v USA, má formální sídlo ústředí v některém daňovém ráji. Země jako Panama rády pronajímají vlajku za drobný poplatek," kostatoval Ivan David.

„Podle mezinárodního námořního práva musí provozovatel lodi plnit požadavky např. na bezpečnost, které jsou stanoveny celosvětovými úmluvami. U všech ostatních věcí platí, že musí plnit požadavky stanovené právem státu, pod jehož vlajkou pluje. Mnoho let je známo, že řada nadnárodních korporací k obcházení přísnějších bezpečnostních předpisů vyspělých zemí přeregistrovává lodě do zemí jako Eritrea nebo Etiopie, kde jsou státní orgány v naprostém rozkladu a nic nekontrolují," píše se v Davidově komentáři.

„Díky“ této fintě se na světových oceánech plaví řada vraků, které měly být již dávno sešrotovány. Každoročně při haváriích způsobí rozsáhlé ekologické škody. Nejhorší jsou havárie zastaralých a prorezavělých „eritrejských“ ropných tankerů. Jenže tento problém návrh nařízení, který předložila Evropská komise zcela ignoruje. Popravdě řečeno – bez celosvětové mezinárodní spolupráce je to problém neřešitelný. Bez dohody všech zemí světa – včetně těch, které jsou v rozkladu a jsou zneužívány nadnárodními korporacemi k obcházení práva – nelze měnit celosvětově platné námořní úmluvy. Jednotlivé země mohou své pobřeží bránit pouze do určité míry tím, že vrakům zakáží vstup do svých přístavů a pobřežních vod. Je to však ochrana pouze částečná, protože prorezavělý tanker může havarovat i 50 mil od břehu a přesto ropa z něj uniklá zcela zamoří pobřeží," má jasno europoslanec.

„Velký problém je i v tom, že EU po celou dobu své existence globalizaci ze všech sil podporuje. V současné době svou obchodní politikou podráží nohy US prezidentu Donaldu Trumpovi, který se pomocí cel snaží přivézt z Asie zpět do USA výrobní provozy. Cla a množstevní omezení dovozu, jsou totiž jediná účinná metoda, která je schopná omezovat vývoz pracovních míst z vyspělých zemí do Asie. Přesně to však EU za žádnou cenu nechce dělat," napsal dál Ivan David.

„Unijní komisaři si místo toho předsevzali, že donutí rejdaře platit za povolenky k vypouštění oxidu uhličitého. Přesně o tom je totiž návrh nařízení, které má v názvu evidenci spotřeby námořních lodí. Komise i poslanci Výboru pro životní prostředí Evropského parlamentu (ENVI), kteří se ve svých pozměňovacích návrzích „trumfují“ v tom, kdo předloží návrh tvrdšího zdanění CO2, opět jednou prokázali, že žijí ve skleníku zcela odtržení od ekonomické reality. Před pár dny jsme hlasovali o desítkách pozměňovacích návrhů, které ve svém důsledku budou pouze popsaným papírem," dodal David.

„Bez celosvětové dohody nelze zavést fungující systém omezování emisí škodlivin z motorů námořních lodí. Je pravda, že 10 největších kontejnerových lodí ročně vypustí do ovzduší více škodlivin než všechny evropské automobily. Komise však svojí obchodní politikou – neustálým snižováním cel a množstevních omezení ve formě obchodních dohod s třetími zeměmi - stále více nahrává těmto škůdcům životního prostředí. Představa, že se Komisi podaří zavedením uhlíkové daně pro evropské lodě přinutit k jejímu placení i flotily registrované mimo EU, je naprosté sci-fi," čtěte si dál z Davidova komentáře.

„Evropská komise si od tohoto nařízení slibuje posílení příjmů rozpočtu EU o několik miliard eur. Jediným výsledkem bude přestěhování rejdařských firem i lodí mimo EU. Jestli doposud v členských státech EU nějaké rejdařské firmy platily daně, tak od nabytí účinnosti tohoto nařízení už to nebude žádná. Nikdo nebude za těchto podmínek v EU papírově sídlit. A tudíž ani platit za emisní povolenky ani daně. V praxi to pro veřejné rozpočty členských zemí EU bude ztrátové. Celé více než století, kdy lodě ke svému pohonu používají naftu a jiné ropné deriváty, je palivo do námořních lodí osvobozeno od spotřebních daní i DPH. Všichni ministři financí na celém světě vědí, že není nic snazšího než natankovat nezdaněné palivo z tankeru umístěného 12 mil od pobřeží . Tedy mimo výsostné vody státu, který naftu zdaňuje. Jen místopředseda Evropské komise pro Zelený úděl Frans Timmermans si myslí, že vybere od rejdařů peníze za jakési povolenky k vypouštění oxidu uhličitého," upozornil na dění v Bruselu Ivan David.

„Jediný způsob jak námořní lodě zpoplatnit – třeba emisními povolenkami - je pouze za dobu, kdy pobývá v přístavu, nebo v pobřežních vodách státu. Mimo tyto oblasti nemá EU nad loděmi plujícími pod vlajkou nečlenských zemí EU žádnou pravomoc. Nakonec dopadne tak, že obří kontejnerové lodi a tankery přestanou přijíždět do Hamburku, Rotterdamu či Marseille, ale zamíří do Bristolu či Liverpoolu. Británie, která vystoupila z EU včas před spuštěním zhoubného projektu Zeleného údělu, bude vydělávat na přístavních poplatcích a na překládání zboží na železnici, která jej tunelem pod kanálem La Manche proveze do EU. Na báječné kšefty se mohou těšit i ruské atomové ledoborce a nákladní lodě, které budou moci vozit zboží z Číny do EU, aniž by musely platit uhlíkovou daň.  Pro tuhle pitomost při závěrečném hlasování samozřejmě hlasovat nebudu," uzavřel svůj komentář na svém facebookovém profilu europoslanec Ivan David.Líbil se vám článek? Máte k němu nějakou připomínku nebo zajímá vás diskuse k němu?
Více na facebookovém profilu webu Prvnizpravy.cz   zde ...
(ps, Prvnizpravy.cz, facebookový profil Ivana Davida, foto: ps)