Svátek má: Zita

Politika

Velikost textu:

Není pravda, že pořízení vrtulníků od vlády USA není v zájmu občanů ČR

Není pravda, že pořízení vrtulníků od vlády USA není v zájmu občanů ČR

Ministr obrany ČR na interpelaciu Lubomír Metnar  stručně zrekapitulovat vývoj projektu nákupu vojenského vrtulníku pro Armádu České republiky.

Při poslední přehlídce 28. října 2018 létaly nad hlavami diváků a vojáků tyto vrtulníky
26. ledna 2020 - 08:40

„Vláda České republiky v květnu 2011 schválila takzvanou Bílou knihu o obraně, ve které byl poprvé zmíněn záměr vyřazení bitevních vrtulníků Mi-24 ruské provenience. Následně v červnu 2015 vláda schválila Dlouhodobý výhled pro obranu do roku 2030. V návaznosti na tento dokument došlo k zahájení realizace výběru vojenského vrtulníku. Taktéž následně schválený dokument v prosinci 2015, takzvaná Koncepce výstavby Armády České republiky do roku 2025, tento záměr realizovat výměnu těchto vrtulníků a nákup nových rozpracovávala a rozpracovává dodnes," vysvětloval ministr Lubomír Metnar.

„Následně proběhlo několik průzkumů trhu, jak tady zaznělo z úst pana předsedy Filipa, a to za účelem zjištění, jaké vrtulníky se v této kategorii na trhu nacházejí. Byly osloveny - a tady zdůrazňuji - vlády Francie, Itálie, Spojených států. Dodatečně došlo k oslovení Německa a Jižní Koreje. Po obdržení podkladů a provedení analýzy byly z dalšího hodnocení vyřazeny Francie, Německo a Jižní Korea z důvodu, že jejich nabídky nevyhovovaly požadavkům a neodpovídaly požadavkům Armády České republiky," pokračoval ve svém vysvětlování ministr.

„Protože byly provedeny tři průzkumy trhu, tým expertů Ministerstva obrany složený z armádních pilotů, logistiků a techniků vyhodnotil tyto průzkumy, kdy hodnocení potvrdilo, že na trhu Evropské unie není v současnosti řešení, které by odpovídalo požadavkům Armády České republiky. Z hodnocení nabídek nejlépe naplňuje všechny požadavky armády na vojenský víceúčelový vrtulník s výzbrojí komplexní zbraňový systém, a to nabídnutý systém Spojených států H-1, který se skládá z osmi vrtulníků Venom a ze čtyř vrtulníků Viper. Jeho zařazením do výzbroje dojde k výraznému navýšení bojových schopností Armády České republiky. Tento vrtulník je v 80 procentech konstrukčně shodný, z jeho konstrukčních celků, a zaručuje efektivnost a úsporu nákladů na výcvik a logistickou podporu v průběhu celého životního cyklu vrtulníku. Dodavatel je schopen všechny vrtulníky dodat již v roce 2023, což přináší výhodu ukončení provozu stávajících vrtulníků Mi-24, kterým dochází životní cyklus, je tam zvýšená poruchovost a závadovost, a samozřejmě nemusím hovořit o problematice servisu a údržby těchto vrtulníků, včetně dodávek náhradních dílů, a to nemluvím o tom, že tyto vrtulníky nejsou interoperabilní se stroji v rámci NATO. Další výhodou je, že vláda Spojených států dodání vrtulníků za stejných podmínek včetně finančních garantuje, jakoby tyto vrtulníky pořizovala pro své ozbrojené síly, to znamená ověřená rovněž výhodnost nabídky i z pohledu ceny.

„Následně jsem o této zakázce po těchto vyhodnoceních, po veškerých těchto procesech v souladu s vnitrolegislativou Ministerstva obrany a v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek informoval vládu a na základě pověření byla potom následně podepsána smlouva se Spojenými státy na dodávku tohoto systému H-1," řekl Lubomír Metnar.

„Pořízení nových vojenských vrtulníků je plně v souladu s bezpečnostními zájmy České republiky a s potřebami zajištění bezpečnosti území České republiky. Odpovídá našim závazkům vůči Severoatlantické alianci, zvyšuje interoperabilitu naší vojenské techniky v rámci NATO a snižuje závislost České republiky na zbrojním průmyslu Ruské federace," prohlásil ministr obrany.

„Není pravda, že „ pořízení vrtulníků od vlády Spojených států není v zájmu občanů České republiky. Firma Bell sama deklarovala možnost zapojení českého obranného průmyslu včetně státních podniků, jako je LOM Praha a Vojenský technický ústav v rámci pořízení vrtulníků a zabezpečení jejich životního cyklu, a to v hodnotě vyšší než 30 % z celkové hodnoty zakázky. Tento servis, údržba a zajištění tohoto celoživotního cyklu těchto vrtulníků po dodání po roce 2023 samozřejmě přinese možnosti pro nová pracovní místa, a tím pádem i peníze našim občanům," je uvedeno v záznamu z jednání Sněmovny.

„Ministerstvo obrany v případě této veřejné zakázky od počátku postupovalo plně v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Zadavatel zvolil zadávací postup, který plně odpovídá všem tuzemským i unijním obecně závazným předpisům. A Ministerstvo obrany je připraveno zákonnost všech kroků doložit.  Ministerstvo obrany vždy řádně a včas vypořádalo podané dotazy, nebo námitky společnosti Leonardo. Na všechny dotazy v rámci zadávacích řízení reagujeme. Dodávky nových vrtulníků jsou pro Českou republiku významným krokem v modernizaci armády, kterou schválila vláda ČR. Jedná se o kvalitní vrtulníky, na vysoké technické úrovni, ověřené v podmínkách reálného bojového nasazení v operacích," řekl ministr obrany Lubomír Metnar.

„Dále bych chtěl zareagovat konkrétně na některé věci, které tady zazněly. Ve vztahu k nabídce společnosti Leonardo není pravda, že splnili všechny technické požadavky, a to zejména nenabízeli vyzbrojený vrtulník. Zároveň nebyl tento vrtulník, který italská strana nabízela, nikdy použit v boji. A pro úplnost, jedná se o přestavěný civilní vrtulník, který nebyl vyvíjen jako vojenský. Aby splňoval všechny požadavky Armády ČR, musel by proběhnout dovývoj. A dále bych chtěl říct, že marketingový průzkum, který zmiňoval pan předseda, byl překonán, tak jak jsem říkal, protože byly tři, následným dalším navazujícím průzkumem," prohlásil před poslanci Lubomír Metnar.

„Co se týká NATO, agenturu využíváme, ale v tomto případě není přijatelná cesta využít agentury, která provádí nákupy, hlavně hromadné nákupy, tzv. agentura NSPA v rámci NATO. A rovněž agentura by neměla možnost zajistit zapojení mnou zmiňovaného obranného průmyslu České republiky, který, jak jsem říkal, činí více jak 30 % z hodnoty zakázky. To, co je vyhodnoceno jako námitka podle zákona o zadávání veřejných zakázek, jsme v zákonném termínu - a chci podotknout - v zákonném termínu opravdu zodpověděli," řekl ministr obrany Lubomír Metnar.

„A na závěr bych svoji reakci, své vystoupení zakončil tím, že opravdu v rámci celého procesu vyhodnocení těch marketingových průzkumů nám nikdo jiný než americká strana nenabídl vojenský operačně ověřený vrtulník s certifikovanou výzbrojí, kterou požadovala Armáda ČR," uzavřel svoji odpověď ministr obrany Lubomír Metnar.

Prvnizpravy rovněž napsaly ...


(ps, Poslanecká sněmovna, Prvnizpravy.cz, foto: ps)