Svátek má: Drahoslav

Politika

Velikost textu:

Neomezujme se jen na pomoc od států NATO, EU pokud jde o zdraví občanů

Neomezujme se jen na pomoc od států NATO, EU pokud jde o zdraví občanů

Poslanec Leo Luzar ve svém projevu v Poslanecké sněmovně 27. října 2020 upozornil na souvislosti s americkými vojenskými lékaři. "Domobrana není z pohledu našeho práva vojenským zdravotníkem," řekl mimo jiné poslanec KSČM.

Leo Luzar
28. října 2020 - 08:30

„Předkladatelka nebo zástupce předkladatele ctěná kolegyně paní Černochová, vaším prostřednictvím, tady zmínila tu iniciativu, jak vznikla, jak byla inspirována. A upozornila na to, že to bylo hlavně osobním jednáním a vztahy, které jsou vytvořeny mezi členy české armády a americké národní gardy, které vedly k tomu, že se tady objevila tato žádost. Usnesení, které je nám předkládáno, ale hovoří o vojenském pobytu zdravotníků členských států organizace Severoatlantické smlouvy a nebo Evropské unie," řekl poslanec Leo Luzar.

„Když se zaměřím na organizaci Severoatlantické smlouvy, chtěl bych upozornit - a teď to není, že bych byl třeba i proti, ale upozornit na to, že zmiňovaná v úvodním slově domobrana není z pohledu našeho práva vojenským zdravotníkem. Národní garda, národní domobrana, oni to mají rozděleno a podléhají podle výkladu, který používáte. Když se podíváte do Wikipedie, najdete tam jasnou definici, že obě dvě možnosti jsou možné. Co je tam ale také důležité, je, že podléhají dvojímu velení. Velení guvernéra státu a potom federálních orgánů. Jestli tito lékaři vyjedou z té Nebrasky, zmiňované jako příklad, jako civilisté i se souhlasem guvernéra, tak přiletí tady, ale nebudou vojenskou jednotkou Severoatlantické aliance, budou pouze národním svazkem toho státu, který je vyslal. Aby mohli de jure být uplatněni, měli by být vysláni prezidentem Spojených států amerických, který je druhou osobou, který může velet národní gardě. Na to chci upozornit, že to není standardní vojenská jednotka tak, jak bychom ji vnímali v kterémkoli jiném státě," pokračoval Luzar.

„Kdyby to byli američtí vojáci na základně v Německu, lékaři, kteří sem budou převeleni za pomoc, potom tento článek je perfektní a přesně tak odpovídá tomu, v jaké pozici by tady byli. Jestliže ale vyjedou tito vojáci Národní gardy, tak budou v České republice, když tento zákon přijmeme tak, jak je, v rovině turistů. Na to chci upozornit. Maximálně záchranářů, stejně jako my, jako Česká republika vysíláme oddíl záchranářů spadající pod Hasičský záchranný sbor a další jednotky do zahraničí na pomoc v živelných katastrofách. Taky je nevysíláme jako vojenskou jednotku. Proto ani ty státy, které je přijímají, takhle k tomu nemusí přistupovat. Tady považuji toto za určitý nedostatek narychlo šitého usnesení, které takhle staví tyto občany cizích států, kteří nejsou v činné vojenské službě, upozorňuji, protože z definice Národní gardy oni jsou civilisté a podléhají pouze výzvě svého guvernéra, aby se aktivně účastnili. Jsou to vysloužilí vojáci, jakoby zálohy. A tady z tohoto pohledu nesplňují definici usnesení tak, jak je nám předložena. To je jedna rovina této záležitosti," dodal poslanec.

„Druhá rovina, o které se tady již zmínil kolega předřečník, je to omezení. Tady se ústy představitelů politických stran hovořilo o tom, že by se tu nemělo politikařit. Že se jedná o zdraví občanů. Ano, plně souhlasím. Pokud se jedná o zdraví občanů, neměli bychom ale omezovat pomoc pouze na vyhraněné státy Severoatlantické aliance a Evropské unie. Shodneme se, kolegyně a kolegové, na tom, že přišla-li by nabídka a třeba z toho zmiňovaného Ruska, že sem pošlou ruské lékaře, že bychom k této pomoci měli přistoupit úplně stejně jako je to nabídka třeba Itálie, třeba Spojených států amerických nebo třeba Velké Británie. Pokud se na tomto shodneme, že každá pomocná ruka je dobrá, potom bychom také měli usnesení, které máme tady předloženo, změnit a nechat ho ve znění: "K návrhu vyslovení souhlasu s pobytem vojenských zdravotníků členských států OSN v celkovém počtu do 300 osob za účelem zvládání pandemie onemocnění Covid-19, a to na dobu 90 dnů," řekl poslanec KSČM.

„Tento kompromisní návrh, který předkládáme, splňuje veškeré podmínky toho, o čem hovořím. Umožňuje kterémukoliv státu, členskému státu OSN, vyslat s naším souhlasem své vojáky dle našich potřeb, aby se mohli zúčastnit pomoci, pokud tuto pomoc budeme potřebovat.

„Já si myslím, že pokud opravdu nechceme politikařit - a věřím, že v tomto sále je drtivá většina lidí, která si uvědomuje, že může nastat situace, kdy nebudeme mít lékaře třeba do záložních nemocnic, které se teď budují. Že může být situace, kdy i naše armáda bude v úzkých a bude potřebovat pomoc, tak bychom tuto pomoc měli přijmout od všech, kteří jsou ji ochotni nabídnout, a neměli bychom to omezovat pouze na státy v současném usnesení jmenované, ale na všechny státy, se kterými jsme schopni spolupracovat, tzn. členské státy OSN,"  uzavřel svůj příspěvek Leo Luzar.Líbil se vám článek? Máte k němu nějakou připomínku nebo zajímá vás diskuse k němu? Více na facebookovém profilu webu Prvnizpravy.cz   zde ...
(ps, Prvnizpravy.cz, Poslanecká sněmovna, foto: Profil poslance)