Petr Hampl: Hrdina, co se bojí postavit za vlastní vizi

politika

<< OTÁZKA TÝDNE >> Moje představa o dalším vývoji České republiky a českého národa je opačná než představa generála Pavla.

Petr Hampl: Hrdina, co se bojí postavit za vlastní vizi
Petr Hampl, nezávislý sociolog
20. ledna 2023 - 02:20

Moje představa o dalším vývoji České republiky a českého národa je opačná než představa generála Pavla. Nezbývá ale než smířit se s tím, že prezidentem bude on a že jeho zvolení bude mandátem, aby své cíle (respektive cíle svých zahraničních nadřízených) prosadil. Tak to prostě v životě chodí. Nebudu vykřikovat, že se odstěhuju nebo že nikdy nebude mým prezidentem. Umím prohrávat, píše Petr Hampl v komentáři pro Prvnizpravy.cz.

Nicméně snášelo by se to lépe, kdyby si ho člověk mohl aspoň lidsky vážit. Kdyby to byl aspoň trochu chlap a měl odvahu se za svůj program a za své představy o světě otevřeně postavit. Tak, jak to dělali prezident Klaus a prezident Zeman. V něčem se s nimi dalo souhlasit, v něčem ne, ale nikdy se neschovávali.

Petr Pavel bude první prezident, který manipuluje, vymlouvá se a nemá odvahu otevřeně mluvit o svém programu. Ukazuje to hezké shrnutí, které provedl jeden z jeho blízkých příznivců – slavný rozdělovač a čerpač dotací Bob Kartous. V následujícím textu vstoupím do role bojovníka proti hoaxům a kontrolovače faktů a zaměřím se na tvrzení, která na svém facebooku zveřejnil.
 
Posuzované tvrzení: PAVEL VYHLÁSÍ MOBILIZACI A NAŠI SYNOVÉ A MUŽI PŮJDOU DO VÁLKY
Kartous: Je to lež nejhrubšího zrna. Generál Pavel veřejně odmítl, že by chtěl vyhlásit mobilizaci. Naopak vždy zdůrazňoval, že je potřeba vůči Rusku postupovat tak, aby nedošlo k přímému konfliktu s NATO. Prezident navíc mobilizaci ani sám vyhlásit nemůže. K tomu je potřeba obou komor Parlamentu a návrhu vlády. Mobilizaci nezvažuje ČR ani žádný stát NATO.

Skutečnost: Ukrajinci umírají takovým tempem, že skutečně existuje riziko, že bude zapotřebí poslat občany dalších zemí. Vzhledem k tomu, že nechat umírat třeba Američany je nemyslitelné, je vysoce pravděpodobné, že by se jednalo především o občany Polska a České republiky. Tomu odpovídá i to, že česká vláda provádí v tichosti ústavní změny, který by jí umožnily poslat občany ČR na frontu, a to i proti jejich vůli. Netvrdím, že to vláda skutečně provede, ale je jisté, že riziko roste.

Generál Petr vládu podporuje a neřekl ani nenaznačil, že by právě s tím měl problém.


Posuzované tvrzení je přehnaně emotivně formulované, nicméně jeho jádro je pravdivé. Bob Kartous nestydatě lže. Úplně správná formulace by zněla takto:
Volba generála Pavla prezidentem zvyšuje riziko, že čeští muži budou muset na frontu.

Posuzované tvrzení:
PAVEL NÁS ZATÁHNE DO VÁLKY S RUSKEM
Kartous: Generál Pavel od začátku války varuje před kroky, které by mohly vést k válce Ruska s NATO. Naopak vždy usiloval o jednání s Ruskem, aby nedošlo k válce. Jako předseda Vojenského výboru NATO dokonce úspěšně jednal s náčelníkem ruského generálního štábu Gerasimovem. Jako prezident by se zasadil o urychlení mírových jednání.

Skutečnost: Generál Pavel nikdy neřekl, že by se zasadil o mírová jednání. Nicméně od lidí jemu blízkých opakovaně zaznělo, že je pro ně nepřijatelný jiný konec války než úplné zničení Ruska jako státu i ruského národa. A to bez ohledu na to, jak velké oběti budeme muset přinést. Jako náčelník vojenského výboru NATO prováděl ty kroky, které později vedly k vypuknutí války. Jeho setkání s Gerasimovem válku neoddálilo ani nevytvořilo důvěru. Navíc je nemyslitelné, že by podnikl jakýkoliv krok, který by byl v rozporu s názory amerického „spojence.“

Posuzované tvrzení je tedy nepřesné, nicméně v zásadě pravdivé. Přesnější formulace by byla: Volba generála Pavla prezidentem přispěje k prodlužování války, k větším válečným škodám a většímu počtu mrtvých. Vzroste také riziko, že válečné akce proběhnou přímo na území ČR.
Bob Kartous se opět projevil jako cynický manipulátor.

Posuzované tvrzení: PAVEL ZNOVU ZAVEDE POVINNOU VOJENSKOU SLUŽBU
Bob Kartous: Generál Pavel nechce obnovit povinnou vojenskou službu. Naopak byl vždy proti takovým návrhům a zdůrazňoval, že ČR potřebuje profesionální armádu složenou z lidí, kteří si povolání vojáka sami dobrovolně vybrali.

Skutečnost: Bob Kartous má v tomto bodě pravdu. Ostatně, mezi voliči Andreje Babiše je mnohem více zastánců povinné vojenské služby než mezi voliči generála.

Je ovšem třeba dodat, že na frontu mohou být lidé posláni i bez vojenské služby.

Bob Kartous má pravdu. Vyvrací ovšem něco, co nikdo netvrdí.

Posuzované tvrzení: PAVEL TU UDĚLÁ AMERICKOU VOJENSKOU ZÁKLADNU
Bob Kartous: Generál Pavel jasně říká, že nevidí důvod pro výstavbu americké základny v ČR. Nejdůležitější je pro něho bezpečnost Česka, a pokud by to vyžadovalo pomoc našich spojenců v NATO, je rozhodně pro jejich přítomnost.

Skutečnost:
Sám Bob Kartous ve své odpovědi potvrzuje úmysl zřídit americkou základnu na území ČR, pouze to vyjadřuje jinými slovy.
Správná formulace by tedy byla: Generál Pavel bude podporovat vládní snahy o to, aby na území ČR byli američtí vojáci a americké zbraně a aby v případě raketové války byla ČR jedním z prvních terčů.Posuzované tvrzení: PAVEL JE KANDIDÁTEM ASOCIÁLNÍ VLÁDY
Bob Kartous: Generál Pavel se opírá o nominaci více než 80 tisíc občanů z celé České republiky, nemá vůči vládě žádné závazky a často ji kritizuje za nedostatečnou pomoc lidem. Vládní strany jej ústně podpořily, protože je i u jejich voličů oblíbený.

Skutečnost: Bob Kartous ve své odpovědi potvrzuje, že generál Pavel je vládní kandidát. Sám generál Pavel mluví o činnosti vlády Petra Fialy jednoznačně pozitivně a nikdy ji nekritizoval v ničem podstatném. Ostatně, vláda by ho přece nepodpořila, kdyby neměla plnou jistotu, že ta podpora je vzájemná.

Správná formulace by tedy mohla být ještě přesnější: Pavel je kandidátem asociální vlády a bude podporovat veškeré její další asociální kroky, včetně zvyšování daní pro nejchudší vrstvy a vyhánění lidí z domovů.
Bob Kartous je nestydatý cynický lhář.

Posuzované tvrzení
: PAVEL JE KANDIDÁTEM MĚSTA PROTI VENKOVU
Bob Kartous: Generál Pavel bydlí v malé vesnici v Ústeckém kraji. Pravidelně se setkává s lidmi po celé České republice, navštěvuje i ty nejmenší obce a zná problémy místních lidí. Jako prezident chce tlačit na vládu, aby bohatství naší země bylo rovnoměrně rozdělováno a pozvedly se opomíjené regiony.

Skutečnost: Kde má generál Pavel svou luxusní vilu, je lhostejné. V každém případě se už desítky let pohybuje výhradně v prostředí nadnárodní finanční a mocenské oligarchie. Nicméně správnější formulace by mohla znít: Pavel je kandidátem top-manažerů, oligarchů a politických špiček proti nižším třídám.

Posuzované tvrzení:
PAVEL ZRUŠÍ KORUNU A ZAVEDE EURO
Bob Kartous: Generál Pavel je pro to, abychom v budoucnu měli euro, stejně jako Slovensko, Chorvatsko a většina zemí Evropy, protože je to lepší pro naše lidi i ekonomiku. Přechod na euro ale není na pořadu dne a prezident o něm nemůže rozhodnout.

Skutečnost:
Bob Kartous ve své odpovědi potvrzuje, že prezident Pavel bude usilovat o zrušení české koruny a zavedení eura. Cynicky však lže, když tvrdí, že o něm prezident nemůže rozhodnout. Prezident totiž jmenuje vedení ČNB, což je pro přechod k euru naprosto kritické.

Skutečnost: Pavel opravdu zruší korunu a zavede Euro.
Bob Kartous je nestydatý cynický lhář.


Posuzované tvrzení: PAVEL JE PRO ZAVEDENÍ CENZURY
Bob Kartous: Generál Pavel je obhájcem svobody slova a často kritizuje přehnanou politickou korektnost. Zároveň varuje před informační válkou, kterou proti nám Rusko vede šířením lží na internetu. V tomto případě jen zdůrazňuje, že stejná pravidla, jako platí ve fyzickém světě, by měla platit i v tom online.

Skutečnost: Sám Bob Kartous ve své odpovědi potvrzuje, že generál Pavel chce cenzuru a že chce, aby nesouhlas s vládou by trestán. Jen to vyjadřuje jinými slovy.

Správná formulace tedy je: Generál Pavel bude podporovat veškeré vládní snahy o likvidaci svobody projevu.
Bob Kartous opět manipuluje.

Posuzované tvrzení: PAVEL BYL KOMUNISTICKÝM ROZVĚDČÍKEM ŠKOLENÝM KGB V RUSKU
Bob Kartous: Generál Pavel nikdy nestudoval v Rusku, nikdy neměl nic společného s KGB ani s StB a za komunismu jako rozvědčík nepracoval. Všichni historici a archivní dokumenty jasně říkají, že za minulého režimu pouze začal studovat kurz vojenského zpravodajství, který ale dokončil už v demokracii v roce 1991.

Skutečnost:
V jaké lokalitě byl Petr Pavel školen, to je bezvýznamné. Je nicméně jisté, že byl připravován na roli elitního komunistického rozvědčíka (tedy nikoliv „jen“ obyčejného agenta StB, ale toho, kdo agenty řídí). To ukazuje, že komunistické vedení si bylo jisto jeho ochotou vykonat i ty nejšpinavější úkoly. On sám se choval vůči komunistickému režimu s ponížeností a loajalitou, jaká byla v 80. letech naprosto výjimečná.

Přesnější tvrzení by tedy mohlo znít: Petr Pavel byl vybrán a školen na elitního komunistického rozvědčíka připraveného na ty nejšpinavější úkoly.

Posuzované tvrzení:
PAVEL JE VOJÁK, NE DIPLOMAT
Bob Kartous: Generál Pavel je nejvyšší diplomat, kterého polistopadové Česko kdy mělo. Ve vojenské diplomacii strávil mnoho let, jako předseda Vojenského výboru NATO měl za úkol vyjednávat shodu 30 zemí. Jednal více než tisíckrát s prezidenty, králi a ministry. Vedl mnohá složitá a úspěšná jednání s lidmi, jako je Donald Trump, ruský náčelník generálního štábu Valerij Gerasimov nebo turecký prezident Erdogan. Mezi našimi spojenci na Západě je vysoce uznáván.

Skutečnost: Generál Pavel nebyl diplomat, nýbrž úředník. Vedl typickou kariéru vysokého úředníka a proseděl se až na nejvyšší pozici. Na té pozici se setkal s několika významnými státníky, ale s žádným z nich nevedl žádné skutečné diplomatické jednání. Během své úřednické kariéry nedosáhl naprosto ničeho – kromě toho, že s ním byli ostatní úředníci spokojeni.

Přesnější tvrzení by tedy mohlo znít: Generál Pavel je loajální úředník s vojenskou minulostí. Loajální vůči šéfům v Pentagonu. Za celý život neudělal nic, z čeho by se dalo usuzovat, že je loajální také vůči České republice.

Závěr: Z jedenácti posuzovaných tvrzení Bob Kartous v sedmi případech lže a ve čtyřech se dopouští hrubé manipulace. Ani jeden z jeho výroků není pravdivý.

Co je to za kandidáta, kterého nedokážete hájit bez toho, že lžete, lžete a zase lžete?

(rp,prvnizpravy.cz,foto:arch.)43-8974200277/0100

Pro platby ze zahraničí: IBANCZ5601000000438974200277
BIC / SWIFT kódKOMBCZPPXXX

Anketa

Myslíte si, že by měl ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) rezignovat?

Ano 66%
transparent.gif transparent.gif
Ne 17%
transparent.gif transparent.gif
Nevím 17%
transparent.gif transparent.gif