Svátek má: Maxmilián|Maxim

Politika

Velikost textu:

Poslanec Lubomír Volný neřekl ve Sněmovně kolegovi jenom Pojď ven

Poslanec Lubomír Volný neřekl ve Sněmovně kolegovi jenom Pojď ven

Při druhém čtení Vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony se děly věci. Řečníkem, který vyprovokoval další k slovním reákcím, byl Lubomír Volný.

Mikrofony ve sněmovně už toho zaznamenaly
2. února 2019 - 08:25

Co všechno řekl poslanec SPD třebaže jeho projev některá média zužila jen na pokřik "Pojď ven," který ještě vykřikl mimo záznam na starostu Náchoda a poslance Jana Birke.


   "Já bych chtěl říct, že opravdu netuším, protože nejsem ústavní právník, nakolik pan Kopřiva má nebo nemá pravdu. Co bych chtěl říct, je, že tahle snaha představitelů Pirátské strany i zřejmě představitelů České strany sociálně demokratické je klasickou ukázkou toho, kam jsme se dostali v rámci naší evropské i národní legislativy. Dostali jsme se tak daleko jako v Itálii, kde člověka, který spoluzachránil s panem Orbánem Evropu tím, že uzavřel italské přístavy a zabránil vlně dalších uprchlíků, lidé jako je pan Kopřiva nebo pan Hamáček kriminalizují, trestně stíhají a pokoušejí se ho dostat do vězení. Takže já si myslím, že tady je poměrně důležité uvědomit si, že ta legislativa, naše zákony i evropské zákony jsou možná v souladu s nějakou doktrínou islamizace a afrikanizace Evropy a naší země. Ale nejsou v souladu s národními zájmy České republiky, nejsou v souladu se zájmy našeho obyvatelstva a národa, a proto bychom měli veřejně o tom diskutovat a snažit se i tyto zákony měnit. Protože potom se dostaneme do situace, v jaké jsou v Německu, ve Francii, v Anglii, v Holandsku, v Itálii, že člověk, který se k nám dostane, nebude prakticky vypověditelný nebo navrátitelný, protože lidé jako pan Kopřiva nebo pan Hamáček mu poskytnou veškerou možnou právní ochranu k tomu, aby tady prostě zůstali na věky věků, amen," řekl ve svém prvním výstupou Volný Lubomír.


   "Prostřednictvím pana předsedajícího, pane kolego Hamáčku, já si zkontroluji své vystoupení, až přijde ze stenoprotokolu. Pochopitelně pokud jsem udělal nějakou rétorickou chybu a obvinil jsem přímo vás, že přímo chystáte něco zločinného na pana Salviniho, tak se vám tady veřejně omluvím. To není žádný problém.

To, co jsem chtěl sdělit já, ta myšlenka je taková, že - a to je věc, za kterou si naprosto stojím - opět prostřednictvím pana předsedajícího, že lidé, jako jste vy, pane Hamáčku a lidé, jako je pan Kopřiva se snažíte systematicky i ve svém volebním programu i svým jednotlivým chováním a jednáním při různých legislativních návrzích vytvořit systém, který v České republice efektivně znemožní stejně, jako to znemožnil už v Německu, Francii, Anglii, Švédsku, Finsku, Itálii vypořádat se s návratovou politikou. Protože právě s podporou těch neziskových organizací, se kterými Piráti, jak pan Kopřiva říkal, tak hrdě a rádi spolupracují, vytvářejí lidé, jako jste vy, po celé Evropě systém, kdy s právní pomocí, kterou platím i já proti své vůli, ze státního rozpočtu, prostřednictvím těchto neziskových organizací tady zůstávají v Evropě ne tisíce, ne desetitisíce, ale minimálně statisíce lidí, možná už i miliony, které tady v Evropě prostě nemají být. Takže já si myslím, že je na čase zahájit veřejnou diskusi o tom, že bychom měli změnit zákony, které toto uvažují. A ano, i já jsem přísahal na Ústavu, ale i my tady víme, že máme možnost Ústavu měnit. Takže v rámci obrany naší vlasti, v rámci obrany našich národních zájmů možná přijde jednou čas na to, abychom se dohodli na změnách ústavy tak, abychom se nestali Afrikou nebo Blízkým východem," řekl poslanec SPD ve svém druhém vystoupení.


   "Prostřednictvím pana předsedajícího ke kolegu Bžochovi. Já jsem v žádném ze svých předchozích vystoupeních neříkal, že to dělá celá vláda. Nicméně byl to ministr této vlády a byl to i premiér této vlády, který schválil Globální pakt o uprchlictví, čímž otevřel zadní vrátka statisícům a možná miliónům nelegálních imigrantů, kteří budou lhát o své skutečné situaci.  Zaznělo tady od kolegy Bžocha taky jedno docela zásadní sdělení. Ano, my musíme být v souladu s evropským právem - ne s evropským, ale s právem EU. A to je zásadní problém. Protože právo EU je v mnohém nadřazeno našemu národnímu právu a my chceme, aby o tom lidé věděli, že spoustu zákonů přijímáme jenom proto, protože je přijímat musíme, protože přišly z Bruselu, protože přišly z Evropské unie. Je naprosto legitimní na toto upozorňovat.

Zpřísňování podmínek pro imigraci, to je taková komická snaha ošálit veřejnost, protože pokud budete zpřísňovat podmínky pro imigraci a zároveň nezajistíte fyzicky, aby sem nikdo nepřišel a zároveň prostřednictvím neziskových organizací zajistíte, že ti dotyční budou prakticky nevypověditelní, nenavratitelní, přesně jak se to opět opakuje v Německu, ve Francii, v Anglii, v Holandsku, v Itálii a všude po celé Evropě, tak jakékoli zpřísňování jakýchkoli podmínek je komické, protože ti lidé, jakmile se dostanou dovnitř, tak už je prakticky nikdo nedostane ven. Stačí si porovnat čísla nelegálních imigrantů, o kterých se ví, že jsou v Evropě nelegálně, a kolik jich bylo ve skutečnosti vypovězeno, včetně programů, kdy vlády jednotlivých národních států uplácejí nelegální imigranty, aby vůbec nasedli do toho letadla s poměrně značnou hotovostí, se kterou se vrátí do země původu, tam ji použijí na nějaké soukromé účely a za rok je tady máte zase, aby dostali další balík. Takže o tom tady vedeme tuto debatu. Vedeme tuto debatu o tom, abychom si to uvědomili, abychom zahájili (předsedající upozorňuje na čas) celospolečenskou debatu, že je třeba některé naše zákony měnit," řekl v dalším vystoupení Poslanec Lubomír Volný.


   "Pane předsedající. Prostřednictvím pana předsedajícího ke kolegovi Kopřivovi. Kafkovský svět je svět Evropské unie. Svět, kde i občan České republiky je již prakticky bezmocný vůči nařízením Evropské unie. Svět, kdy je občan České republiky prakticky bezmocný proti vůli nikým nevolených orgánů budovaného superstátu, který přivede na tento kontinent totalitu takovou, jakou ještě nikdy v historii nezažil. Protože po totalitě politické, kterou buduje Brusel dneska nad všemi členskými státy Evropské unie, díky technologickým vymoženostem, které již dnes testuje Čína na svých občanech, tady bude vybudovaná taková totalita, že i díky činnosti strany pirátské s podporou neziskových organizací, s podporou veřejně právních sdělovacích prostředků, které já musím každý den proti své vůli sponzorovat, jak ty neziskovky, tak ty antiveřejnoprávní sdělovací prostředky, tak s pomocí strany pirátské tady vybudujeme, pokud to nezastavíme, nebo aspoň vy se pokoušíte tady budovat takovou supertotalitu, jakou tento kontinent ještě nezažil prostřednictvím nedemokratické instituce s nikým nevolenými zástupci, kteří mi můžou, kdykoli se rozhodnou, něco přímo přikázat, nejenom mně jako občanovi, ale každému z vás, jak tady sedíme, každému z nás může Evropská unie dnes (s důrazem:) přikázat, že musíme něco přijmout.

Já jsem občanem České republiky. Nejsem občanem Evropské unie. Jsem součástí Evropské unie, tak jak dneska funguje a tak jak dneska pracuje, nedobrovolně, proti své vůli. A nejsem sám. To si buďte naprosto jistí. Takže pojďme se všichni (upozornění na čas) společně postavit proti tomu, aby tady taková supertotalita vznikla," řekl ještě v dalším vystoupení poslanec SPD.   "Pane místopředsedo. Vaším prostřednictvím panu poslanci Volnému (Lubomírovi) se velmi omlouvám a poprosím pana poslance Volného, aby se na mě podíval. Děkuji. Abychom se mohli dívat do očí. Velmi se omlouvám, že jsem na něj pokřikoval z lavice. Ale na druhou stranu, pane poslanče Volný, vaším prostřednictvím, já mám takový pocit, že za 30 let vy jste prolomil něco, co se v této Sněmovně za novodobých dějin nikdy nestalo. Abyste pokřikoval na demokraticky zvoleného poslance Pojď ven! Pojď ven! asi tím způsobem, že si to tam vyřídíme, a vtahoval ho českého Parlamentu hlášky z restaurací IV. cenové skupiny, možná i nižší; víte, já jsem zvyklý úplně na všechno.

Může se pan poslanec Volný na mě podívat? Děkuju. Já jsem zvyklý úplně na všechno, já se ničeho nebojím. Ani vás ne, pane poslanče, věřte mi. Ale prosím vás, už nikdy v českém demokratickém Parlamentu nepokřikujte na kohokoliv ze 198 vašich kolegů: Pojď ven! To je něco nepřijatelného! Ať jste tady řekl cokoliv," oznámil ve Sněmovně poslanec  ČSSD Jan Birke.


   "Já bych se chtěl pana kolegy Birkeho vaším prostřednictvím zeptat, co jste to na mě primitivně vyřvával z té lavice? (Poslanec Birke odpovídá z lavice: Už běž pryč.) Takže až vy, pane kolego Birke, nebudete používat slovník IV. cenové skupiny, prostřednictvím pana předsedajícího, tak se vám nedostane úplně stejné odpovědi. Já jsem jenom tomu vašemu primitivismu a agresivitě nastavil zrcadlo. A jestli máte problém se mnou něco řešit, tak pojďte ven! A tam si to můžeme vyřešit. A vyřešíme si to způsobem, který začne tím, jak se budete chovat vy. Protože já jsem nezačal. Tuto agresivní situaci jste vyvolal vy svým primitivismem. Tak si to laskavě uvědomte!" řekl ještě poslanec Lubomír Volný ke slovní přestřelce, ale ani tímto vystoupením diskuse neskončila.

Prvnizpravy.cz rovněž napsaly ...


(ps, Poslanecká sněmovna, Prvnizpravy.cz, foto: ps)