Právník se začetl do obranné smlouvy s USA a zde jsou detaily

politika

Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) podepsala ve Washingtonu obrannou smlouvu mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými (DCA). A právě na detaily této smlouvy se na svém Twitteru zaměřil právník Ondřej Dostál.

Právník se začetl do obranné smlouvy s USA a zde jsou detaily
Ondřej Dostál
25. května 2023 - 08:17

Dostál uvedl, že podle smlouvy poskytuje Česká republika "dohodnutá zařízení a prostory“ ozbrojeným silám USA. Těmito prostory je myšleno například logistické centrum Mošnov nebo Vojenský výcvikový prostor Libavá a USA je budou mít plně k dispozici. Ozbrojené síly USA v nich mohou i stavět a Česká republika jim pro to bude povinována obstarat potřebná povolení. Druh vybavení, které se bude moci na českém území skladovat, není ve smlouvě podle Dostála vymezen.

„Umožňuje smlouva DCA umístění U.S. vojáků či základen na území ČR, nebo neumožňuje? Pojďme si ji přečíst,“ uvedl v prvním z osmi tweetů Dostál.

V druhém článku smlouvy vyčetl, že Česká republika smlouvou poskytuje "dohodnutá zařízení a prostory“ ozbrojeným silám USA. Soupis těchto zařízení a prostor je pak obsažen v příloze dohody a je mezi nimi například logistické centrum Mošnov, vojenský výcvikový prostor Libavá, vojenská posádka Vyškov a osm dalších míst.

V těchto prostorách podle prvního odstavce článku číslo tři jsou tato zařízení a prostory USA k volnému použití. 

„Dle čl. 3. odst. 1. DCA jsou tato zařízení a prostory k dispozici USA. Mohou zde nerušeně ubytovávat personál, přistávat s letadly, shromažďovat a rozmísťovat ozbrojené síly, provádět výcvik a manévry, navážet palivo, zásoby a materiál,“ vyčetl Dostál.


Tato zařízení a prostory mohou být využívány pouze v případě, když jim to určí výkonné orgány, tedy ministerstvo obrany Spojených států amerických nebo Ministerstvo obrany České republiky. „Tedy reálně Černochová,“ označil na Twitteru Dostál ministryni obrany Janu Černochovou (ODS). Česká republika ve smlouvě opravňuje USA, aby do těchto prostor kontrolovaly vstup.

Podle článku číslo tři v těchto prostorech a zařízeních mohou síly USA vykonávat stavební činnosti nebo jen jejich úpravy pro jejich zlepšení. V odstavci číslo osm se dále Česká republika zavazuje k obstarání všech oprávnění a povolení, která by pro výstavbu a úpravy prostor byla nutná. 

„Dle čl. 3 odst. 6–8 mohou ozbrojené síly USA v těchto prostorech cokoliv stavět a opravovat, přičemž česká strana se zavazuje obstarat jim pro to veškerá povolení,“ napsal Dostál.

Podle Dostála smlouva dále dostatečně nevypovídá o omezení druhu obranného vybavení nebo zásob, které by byly ve skladovacích zařízeních České republiky umísťované. Zda by to byly zbraně či munice, není jisté. „Nevyplývá z ní omezení druhu obranného vybavení i zásob (zbraně, munice?). Umístění materiálu není na povolení, pouze to oznámí. Ozbrojené síly USA budou mít výlučnou kontrolu nad přístupem a užíváním k němu,“ vysvětlil na Twitteru.

Dostál také zdůraznil, že smlouva by se měla číst souběžně s nyní projednávanou novelou ústavy, která by vládě měla umožňovat pozvání ozbrojených sil jiných států na území České republiky, a to až na 60 dní a bez souhlasu Parlamentu. Podmínky pro tuto možnost dostál označuje za „vágní“. Pozvání ozbrojených sil jiných států na území ČR by mělo být možné, jde-li například o ochranu života a zdraví, ohrožení majetkových hodnot nebo bezpečnosti České republiky nebo plnění závazků plynoucích z mezinárodních smluv o společné obraně proti napadení.

Také jsme psali:

V posledním tweetu Dostál shrnul situaci. „DCA vymezí prostory k dispozici USA, MOČR smí udělit výlučnost užívání. Lze tam mít personál, materiál, stavět. Lze tam provádět cvičení a manévry. Zakládá DCA právo ‚mít v ČR vojáky a vojenské základny‘? Či aspoň zázemí pro pozvání dle novely ústavy? Posuďte sami,“ vyzývá k zamyšlení.

Plné znění Dohody mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o spolupráci v oblasti obrany je k přečtení ZDE.

(jar, prvnizpravy.cz, foto: red.)43-8974200277/0100

Pro platby ze zahraničí: IBANCZ5601000000438974200277
BIC / SWIFT kódKOMBCZPPXXX

Anketa

Kdybyste měli na výběr, na post premiéra ČR byste zvolilli: