Svátek má: Nela

Politika

Velikost textu:

Roček: Magické datum 28.října bylo symbolem vítězství

Roček: Magické datum 28.října bylo symbolem vítězství

Den založení Československa byl po 2.světové válce velmi symbolický. Byl dvojnásobným svátkem. Byl nejen připomenutím vzniku republiky, ale i zdůrazněním vzdoru a vítězství spojenců nad nacistickým režimem, připomíná publicista František Roček.

V Ústí n. L. 9. květen 1945 byl již poklidným mírovým dnem, trosky aut již nehořely
28. října 2021 - 09:01

Na severu Čech se z té doby dochoval např. zajímavý písemný detail. V ústeckém okresu Místní národní výbor Povrly požádal Okresní správní komisi 26. října 1945, aby 18 Němců nemuselo mít bílé pásky po dobu účinkování v místním orchestru při oslavě 28. října 1945. Ono by nebylo příliš vhodné, kdyby k výročí vzniku Československa bylo vidět, že hrají Němci.

V ten samý sváteční den si 28. října 1945 připomněli československou státnost v Ústí nad Labem tím, že byl v ten den vydán seznam českých názvů ústeckých městských ulic.

Byla pro ten účel ustavena komise a „…práce komise trvala celkem 14 týdnů, a byla v posledních týdnech vykonávána dobrovolnou prací po služebních hodinách denně přes půlnoc. Proto Ústí n. Labem bylo prvním městem republiky a zvláště pohraničí, kde mohlo 28. října 1945 vydat již seznam českých ulic s novým plánem“ stálo v dobovém dokumentu.


Osudový den pro Němce

Dva roky po válce 28. říjen 1946 byl dnem, kdy měl být ukončen odsun Němců z Československa do západní a do sovětské okupační zóny Německa. Toto datum bylo stanoveno jako oficiální při jednání s představiteli Spojenecké kontrolní rady v Berlíně v září 1946.

Oficiálně bylo oznámeno ministrem vnitra, že skončil odsun, to znamená také, že skončil dozor Červeného kříže za přítomnosti vojenských expertů vítězných mocností a že od té doby se považuje suverenita Československé republiky nad těmito znovu osídlovanými  oblastmi, které byly odtrženy po Mnichovu od Československého státu, za nezvratné, uvedl Zdeněk Zbořil v rozhovoru pro Prvnizpravy.cz.

Proto s tímto datem počítal také Okresní národní výbor v Ústí nad Labem. V tomto duchu se nesl též rozhovor Ferdinanda Kotka z ČTK s bezpečnostním referentem ONV Josefem Klicperou a poručíkem SNB Václavem Polákem. Rozhovor ukazuje, jak byla o odsunu informována nejširší veřejnost v Ústí nad Labem.

Klicpera uvedl: „Provádíme normální odsun Němců přes sběrný tábor ve Všebořicích.“

Jako druhou kategorii uvedl odsun loajálních Němců, kteří byli do roku 1938 příslušníky komunistické strany nebo sociální demokracie a neprovinili se za doby okupace a nevstoupili za okupace do NSDAP. Antifašisty byli ti, kteří byli nejen loajálními Němci, ale za Československou republiku i bojovali nebo trpěli – ti odešli buď dobrovolně, nebo zůstali. Antifašistů podle Klicpery bylo v ústeckém okrese 160. Těm bylo přiznáno právo podle dekretu prezidenta republiky.


Ze Všebořic do Německa

Do Německa odjížděli z Ústí n. L. Němci ze sběrného střediska ve Všebořicích. Dnes je poblíž místa tehdejšího tábora – střediska točna trolejbusů.  

Loajální Němci se sice také shromažďují před odsunem ve Všebořicích, ale referent správy národního majetku individuálně povolil loajálním Němcům více svršků, ale třeba i ručního řemeslnického nářadí, na cestu do odsunu než jenom 50 kg pro „normální“ Němce.

Klicpera uvedl, že dochází také k odsunu na „Permit“. Uvedl: „Permit je listina anglických nebo amerických okupačních úřadů, které potvrzují, že nemají námitek, aby se ten a ten Němec přistěhoval do určené obce v okupační zóně.“ Dodal, že pokud je Němec alespoň tzv. loajální, povolí se individuální odsun, ale také s omezeným zavazadlem do 50 kg. Takový člověk odjíždí sám mimo odsunové vlaky.

Klicpera dále uvedl, že zbývá odsunout asi 25 000 Němců, kromě toho je odsunuta polovina loajálních Němců. „Podle našeho přesného programu bude do 28. října všechno odsunuto.“

Písemný podklad rozhovoru se zachoval v archivu ONV, odboru vnitřních věcí, vysílání místního rozhlasu, Bezpečnostní okénko (relace bezpečnostního referenta 1946 – 1947).

Průvodní protokol 5.transportu Němců určených k odsunu vypraveného z Ústí nad Labem.
foto: Archiv města Ústí n. L.

Směr americké pásmo

Sociální demokraté si mohli vybrat kam odjedou. Proto 10. září 1946 bezpečnostní referent ONV ve zprávě pro Zemský národní výbor napsal, že „koncem září a října se bude provádět odsun tzv. loyálních Němců v rámci akce sociálních demokratů, mimo to se vypraví ještě 4 transporty přes sběrný tábor ve Všebořicích do amerického pásma, takže 28. října 1946 bude odsun Němců z ústeckého okresu skončen.“

Odsun v číslech

V poznámkách k veřejnému vystoupení bezpečnostního referenta ONV o bezpečnostní situaci v srpnu 1946 bylo uvedeno: „V okrese ústeckém jest t.č. 90 tisíc Čechů a 20 tisíc Němců. V měsíci srpnu bylo odsunuto ze Sběrného střediska ve Všebořicích 8470 Němců v 7 transportech po 1210 lidech. Z toho jest patrno, že skutečně bude náš okres očištěn od Němců nejpozději do 28. října 1946. Sběrné středisko ve Všebořicích provádí za spolupráce s SNB 2 transporty týdně, takže skutečně ve zbývající době 8 týdnů bude vypraven poslední transport Němců...“

Osud bytů a domů

S odsunem Němců do bývalé Tisícileté říše byli spokojeny nejen české, slovenské, slezské a rusínské duše. Příjemné to bylo také pro obyvatelstvo v příhraničí v oblastech tzv. Sudet.

Např. v Ústí nad Labem byl po skončení války zoufalý nedostatek bytů. V obcích naopak byly problémy s neobsazenými domy, které museli Němci opustit. Svědčí o tom dopis ze 28. října 1946 (V794). Ústecký ONV vydal cyklostylované sdělení všem místním národním výborům a komisím spravujícím městečka a obce, a také všem stanicím policie - SNB.

Zde je přepis instrukce:
„Věc: Opuštěné domy Němců – uzavření.
V pohraničních i dalších obcích je větší část domů po Němcích prázdných.
Tyto obytné budovy nejsou zavřeny, okna otevřena, takže slouží jako útulek ilegálně přecházejícím Němcům přes hranice.
Poněvadž je nebezpečné, že těchto stavení by mohlo býti zneužito i k daleko závažnějším podnikům Němců, přikazuje ONV všem MNV, aby se postaraly o to, aby dveře i okna byly bezpečně uzavřeny, eventuálně zatlučeny, aby tak byl vstup do těchto objektů nepovolaným
osobám znemožněn. Orgány SNB budou těmto budovám věnovati patřičnou pozornost.“


(rp,prvnizpravy.cz,foto: Archiv města Ústí n. L.)


Průvodní protokol 5.transportu Němců určených k odsunu vypraveného z Ústí nad Labem. foto: Archiv města Ústí n. L.Souhlasíte s tvrzením premiéra Fialy, že jsme ve válce?

Ano
transparent.gif transparent.gif
34%
Ne
transparent.gif transparent.gif
66%