Svátek má: Zita

Politika

Velikost textu:

Úřad Šabatové je pro nepřizpůsobivé s jejich zahálčivým životem oporou

Úřad Šabatové je pro nepřizpůsobivé s jejich zahálčivým životem oporou

Poslanec Radim Fiala  promluvil ve Sněmovně k problematice ombudsmana a o tom, jak jsou lidé buzerováni byrokracií a lidé šikanováni a perzekvováni za své názory. „Úřad ombudsmana nehájí bohužel slušné občany, ale hájí nepřizpůsobivé a masovou imigraci a multikulturalismus," řekl Radim Fiala.

Poslanec Radim Fiala
25. ledna 2020 - 06:20

„Pojďme se vrátit zase od islámu k Úřadu veřejného ochránce práv. Úkolem úřadu, jehož zprávu máme dnes předloženu k posouzení, je ochrana lidských práv občanů, závažný úkol. Jsem přesvědčen, že v současné době stále více aktuální. Je nepochybné, že občané jsou stále více vystaveni například byrokratické šikaně; šikaně, kterou nutně vytváří stále více bobtnající státní aparát. Především živnostníci a menší podnikatelé zažívají stále více administrativy, pocit nedostatku spravedlnosti a také se nemohou spravedlnosti dovolat," vyjmenoval problémy buzerace občanů českými úřady poslanec Fiala.

„Bohužel v naší zemi, která je součástí Evropské unie, se stále více projevují otevřené tendence elit Evropské unie potlačovat lidská, kulturní a národní práva. Čelíme otevřenému útoku na svobodu slova, hodnoty tradiční rodiny a na hodnoty národa a národních států. Lidé začínají být výběrově kriminalizováni za své názory a práva naší země a jejích občanů jsou stále více omezována. Úkolů v oblasti ochrany práv občanů naší země je tedy mnoho. Bohužel úřad pod vedením paní Šabatové se těm podstatným, které jsem pojmenoval, nevěnuje jako prioritě. Prioritou úřadu paní Šabatové je naopak prosazování pozitivní diskriminace a nekritického pojetí práv odtržených od povinností. Úřad se stal pevnou oporou nepřizpůsobivých a jejich zahálčivého života. Stal se oporou multikulturní a migrační politiky Evropské unie a obráncem inkluze ničící české školství. Je to špatná koncepce úřadu, která je cizí skutečným potřebám naší země," konstatoval Radim Fiala.Začněte hájit především práva těch, kteří v této zemi pracují a jejich rodin. Hajte práva těch, kterým tato země patří. A až to budete dělat, podpoříme to. Nyní to neděláte, takže nedostanete ani naši podporu," uzavřel svůj příspěvek pronesený v Poslanecké sněmovně 23. ledna 2020 poslanec Radim Fiala. .

(ps, Poslanecká sněmovna, Prvnizpravy.cz, foto: ps)