VÝZVA: Vyřaďte covid-19 ze seznamu nakažlivých nemocí

politika

Bezodkladně vyřaďte onemocnění covid-19 ze seznamu nakažlivých lidských nemocí, vyzývají vládu členové institutu Pro Libertate! Výzvu podpořily desítky odborníků.

VÝZVA: Vyřaďte covid-19 ze seznamu nakažlivých nemocí
Tomáš Nielsen
23. listopadu 2022 - 09:01

Za šíření covidu můžete skončit ve vězení. Absurdita? Ne, realita! Na tuto skutečnost poukazují členové Pro Libertate – Institutu práva a občanských svobod, kteří vyzývají vládu, aby bezodkladně vyřadila onemocnění covid-19 ze seznamu nakažlivých lidských nemocí. Výzvu podpořily desítky odborníků. 

„Věřím, že vláda uzná, že je nezbytné covid ze seznamu nemocí, jejichž šíření je trestným činem, vyřadit. Nejde přeci o mor, choleru, AIDS ani tyfus, což je jen část nemocí, které v předmětném nařízení figurují,“ uvádí Tomáš Nielsen, právník a předseda institutu.

Onemocnění covid-19 bylo do seznamu nakažlivých lidských nemocí, nakažlivých nemocí zvířat a rostlin a škůdců užitkových rostlin pro účely trestního zákoníku zařazeno v březnu 2020, a to v rámci novelizace nařízení vlády č. 453/2009 Sb. V současné době nemá toto zařazení žádný smysl. 

„Je čas vrátit covid-19 tam, kam patří, a to mezi další komunitní respirační nákazy,“ říká kardioložka Jana Gandalovičová. 

„Tato nemoc byla bezprecedentně zneužita politiky za aktivní účastí mainstreamových médií nejen k šíření strachu a paniky, ale také k potlačování základních lidských práv a svobod. Během dvou a půl let s covidem neexistoval žádný medicínsky obhajitelný důvod pro diskriminaci lidí, dětí a společenských skupin, způsobující hluboké rozdělení společnosti. Proto doufám, že dojde bez odkladu k vyřazení nemoci covid-19 ze seznamu nemocí, jejichž šíření je trestním činem. Takto by totiž mohli být obžalováni i všichni naočkovaní lidé, neboť mohou onemocnět a infekci šířit, jak přiznal před komisí Evropského parlamentu sám výrobce vakcíny,“ doplnila kardioložka.

„Jsme přesvědčeni, že s tím, jak konečně opadá hysterie kolem onemocnění covid-19, je potřeba odstranit i největší absurdity, které do našeho práva v této souvislosti vnesly vlády i parlament. Jednou z nich je pokračování kriminalizace šíření covidu. Dodnes je možné posílat lidi do vězení za to, že způsobí nebo zvýší nebezpečí zavlečení nebo rozšíření covidu. V době, kdy koronavirus prostoupil celou společnost, je snad už zřejmé, že takto kriminalizovat člověka nelze. Shodli se na tom během několika dnů desítky odborníků v oblasti infektologie, imunologie, virologie i práva,“ konstatuje právník Tomáš Nielsen.


Odborníci, kteří jsou pod výzvou podepsáni, podpořili svůj požadavek následujícími argumenty:

1. V současné době virus způsobující onemocnění COVID-19 dávno dosáhl úrovně tzv. komunitního šíření. V konkrétních případech tak není možné zjistit zdroj infekce, tedy určit osobu, která mohla virus rozšířit, s takovou jistotou, aby bylo možné dovodit její trestněprávní odpovědnost (a to ani v případě nedbalostního jednání). V případě, kdy je původce respiračního onemocnění rozšířen fakticky v celé populaci, nelze ani naplnit samotnou skutkovou podstatu příslušných trestných činů, tedy způsobit nebo zvýšit nebezpečí zavlečení nebo rozšíření nakažlivé nemoci.

2: Jakkoliv může být COVID-19, zejména u zranitelných osob, potenciálně závažným onemocněním, drtivá většina populace již není imunitně naivní a s onemocněním se setkala nebo proti němu byla očkována. Jak potvrzují veřejná prohlášení zástupců vlády České republiky i mezinárodních institucí, onemocnění COVID-19 v tuto chvíli nepředstavuje natolik mimořádnou hrozbu jednotlivcům ani společnosti, aby byla odůvodněna kriminalizace jeho šíření. To dokládá například dokument Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) nazvaný COVID-19 surveillance guidance - Transition from COVID-19 emergency surveillance to routine surveillance of respiratory pathogens, jenž navrhuje, že by se COVID-19 měl zařadit po bok dalších respiračních onemocnění, která mohou mít rovněž za následek vážný průběh nebo úmrtí, jako jsou chřipka nebo respirační syncytiální virus. Pokud tato onemocnění nejsou v dotčeném nařízení uvedena, nedává smysl a je v rozporu s účelem trestního práva uvádět v tomto seznamu onemocnění COVID-19.

3. Pozitivní test na koronavirus SARS-CoV-2 (ať už metodou rt-PCR nebo antigenním testem) není důkazem o infekčnosti pacienta, z něhož by bylo možné dovodit trestněprávní odpovědnost konkrétní osoby. Metoda rt-PCR nerozlišuje mezi přítomností viabilního viru schopného přenosu nákazy a mrtvého zlomku viru, falešná pozitivita může nastat i u antigenních testů. Názor, že pozitivně testovaná osoba je nutně přenašečem, který je dosud uplatňován dokonce i v řízeních před orgány činnými v trestním řízení, přitom vychází z právně nezávazné tzv. „case definition“, zveřejněné v minulosti Evropským centrem pro kontrolu nemocí (ECDC) a následně převzaté i Státním zdravotním ústavem pro účely epidemiologického sledování. ECDC ve svém dokumentu uvedlo, že každou osobu, která je pozitivně testována na přítomnost částí viru SARS-CoV-2 prostřednictvím tzv. rt-PCR testu, je třeba označit za „případ“ onemocnění COVID-19. To však lze vztáhnout výhradně k epidemiologickému šetření, nikoliv ke stanovení lékařské diagnózy, natož k právní odpovědnosti. 

Také jsme psali:

Hypotézu o tom, že případný pachatel trestného činu šíření nakažlivé lidské nemoci dle ustanovení § 152 či 153 trestního zákoníku je nositelem nákazy koronaviru SARS-CoV-2, tak není možné dokázat s jistotou potřebnou pro stanovení trestněprávní odpovědnosti.

„V kontextu současné epidemiologické situace a znalostí, které dnes máme o onemocnění covid-19, nemá jeho kriminalizace žádné odborné opodstatnění. Jeho zařazení na seznam infekcí, jejichž šíření lze trestně postihovat, je velmi snadno zneužitelné. Na druhou stranu, při masivním rozšíření prakticky nelze žádnou konkrétní osobu nezpochybnitelně označit za šiřitele této nemoci,“ vysvětluje mikrobioložka a viroložka Hana Zelená. „Infekci způsobenou koronavirem SARS-CoV-2 už naprostá většina populace neřeší a kolikrát ani netušíme, zda jsou naše zdravotní problémy způsobeny tímto či jiným virem. Nepředpokládáme, že by se z ničeho nic objevila taková mutace, která by vážněji, než chřipka, ohrozila zdraví populace, která je už imunní. Je na čase uklidit pozůstatky pandemie i v našich zákonech. Sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků tento krok bez váhání podpořilo,“ říká imunoložka Zuzana Krátká.

Také jsme psali:

„Pokud při současné úrovni odborných znalostí o covid-19 ponechá vláda toto onemocnění na seznamu nakažlivých lidských nemocí stanoveném uvedeným novelizovaným nařízením, pak to bude zcela zjevně jen z toho důvodu, aby mohla snadněji kriminalizovat a šikanovat své názorové odpůrce či jinak nepohodlné občany,“ dodává na závěr advokát Petr Vacek, člen Pro Libertate.

Pro Libertate – Institut práva a občanských svobod je odborným sdružením právníků, které hájí hodnoty, jako je lidská důstojnost, právo na soukromí, právo na soudní ochranu apod. Dlouhodobě vystupuje proti opatřením Vlády ČR i Ministerstva zdravotnictví, protiústavně omezujícím individuální práva a svobody, s cílem vrátit ČR k základním principům demokratického právního státu. Tato opatření dlouhodobě napadá u Nejvyššího správního soudu i u Ústavního soudu, podává podněty orgánům činným v trestním řízení proti nejkřiklavějším trestným činům, její členové poskytují právní ochranu i těm, kdo se postavili státní zvůli a kdo nadále hájí principy humanismu a demokracie. Pro Libertate zveřejňuje manuály a doporučení ve vztahu k existujícím opatřením MZ. Úzce spolupracuje s iniciativou Zdravé fórum a mnoha odborníky z řad lékařů, biologů, matematiků či psychologů. Aktivní činnost vyvíjí také na mezinárodní úrovni. Více informací najdete ZDE.

(dan, prvnizpravy.cz, foto: red.)


Anketa

Souhlasíte s tím, aby Česká republika i nadále dodávala zbraně na Ukrajinu?

Ano 4%
transparent.gif transparent.gif
Ne 41%
transparent.gif transparent.gif
Nevím 4%
transparent.gif transparent.gif
Je mi to jedno 51%
transparent.gif transparent.gif