6. ročník Dnů lidové architektury Středočeského kraje

regiony

Již 6. ročník Dnů lidové architektury Středočeského kraje proběhne v Satranově mlýnu ve Vepřeku.

6. ročník Dnů lidové architektury Středočeského kraje
Ilustrační foto
11. srpna 2022 - 12:30

Tradiční již 6. ročník Dnů lidové architektury proběhne v sobotu 13. srpna v areálu Satranova mlýnu ve Vepřku u Nové vsi u Mělníka. V rámci programu bude rovněž udělen titul Mistr tradiční rukodělné výroby Středočeského kraje.  Cílem slavností je upozornit co nejširší veřejnost na fenomén historického vesnického stavitelství.

Středočeský kraj postupně představuje návštěvníkům Dnů lidové architektury pestré bohatství vesnického stavitelství na svém území. „Historické stavby vesnického stavitelství jsou dosud stále početnou a důležitou složkou venkovské zástavby, ať už jde o drobné roubené chalupy, rozlehlé selské grunty či zděné usedlosti a domy, mlýny, sýpky, hospodářské, technické a sakrální stavby nebo i celá venkovská sídla se zachovalou půdorysnou a prostorovou skladbou. Památky lidového stavitelství jsou pozoruhodným dokladem řemeslného umu i estetického cítění našich předků a současně představují významný krajinotvorný prvek, uplatňující se jako neodmyslitelná složka životního prostředí a často přímo ztotožněný s pocitem domova,“ říká radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovní ruch Václav Švenda.

V rámci programu, který začíná v 10 hodin dopoledne, proběhne představení brožurky „Vodní mlýny na okrese Mělník“ a tematická výstava o těchto vodních mlýnech. Bohatý kulturní program nabídne účastníkům vystoupení cimbálové muziky Slováckého krůžku v Praze a skupiny Ellijon, komentovanou prohlídku zvonice a kostela Narození Panny Marie, odborné přednášky na téma vodních mlýnů, komentovanou prohlídku areálu Satranova vodního mlýna a barokní mlýnice a divadelní vystoupení spolku Mošna. Po celý den budou mít návštěvníci možnost zhlédnout ukázky tradičních řemesel. Návštěvníci si budou moci prohlédnout také výstavu „Má vlast cestami proměn“, která možná mnohé z nich inspiruje k osobní návštěvě míst s dochovanými památkami lidové architektury. To vše doprovodí živá hudba a možnost občerstvení.Dny lidové architektury mají své hlubší poslání a záměr. Tím je oslovení, motivace a inspirování zástupců státní správy i samosprávy, odborných institucí a organizací, různých neziskových a občanských iniciativ, vlastníků, investorů, projektantů, specializovaných firem a řemeslníků, odborníků i laiků a dalších aktérů stavební činnosti na venkově k cílevědomějšímu, ohleduplnějšímu a promyšlenějšímu přístupu k péči o toto jedinečné dochované kulturní dědictví.

„Přáli bychom si, aby se Dny lidové architektury staly pro širokou veřejnost podnětem k hlubšímu poznání a pochopení hodnot a významu lidového stavitelství a zároveň impulsem k posílení vědomí odpovědnosti za jeho uchování,“ tlumočí radní Švenda přání všech organizátorů akce. Těmi jsou jsou Regionální muzeum Mělník, příspěvková organizace, Pavlína Linzerová za Mlýn Vepřek a Středočeský kraj.

 Informoval Krajský úřad Středočeského kraje.

(jv,stredoceskenovinky.cz foto:arch.kú)


Anketa

Myslíte si, že by měl ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) rezignovat?

Ano 66%
transparent.gif transparent.gif
Ne 17%
transparent.gif transparent.gif
Nevím 17%
transparent.gif transparent.gif