Svátek má: Matěj

Regiony

Velikost textu:

FN Brno: Nový patent pomůže v boji proti bakteriální rezistenci

FN Brno: Nový patent pomůže v boji proti bakteriální rezistenci

Vědci z Fakultní nemocnice Brno získali nový patent, který znamená další posun v boji proti bakteriální rezistenci.

Mgr. Matěj Bezdíček a doc. Mgr. Martiny Lengerová, Ph.D.,
18. ledna 2020 - 11:00
 
Novou metodu lze využít v oblasti epidemiologie bakteriálních infekcí spojených s nemocniční péčí. Patent bude mít svoji funkci také v komunitních zařízeních.

Oficiální název patentu je „Způsob typizace bakteriálních kmenů Escherichia coli a oligonukleotidy pro použití při tomto způsobu“. Na vývoji metody se podílel tým šesti úzce spolupracujících odborníků. Návrh samotné metody vznikl za spolupráce Mgr. Matěje Bezdíčka a doc. Mgr. Martiny Lengerové, Ph.D., z Centra molekulární biologie a genové terapie Interní hematologické a onkologické kliniky FN Brno a LF MU.

Laboratorní testování proběhlo za spolupráce Mgr. Matěje Bezdíčka a Mgr. Ivy Kocmanové. Algoritmus softwaru pro hodnocení získaných výsledků, tzv. převodní klíč vytvořil Ing. Karel Sedlář, Ph.D. Celý tým pracoval pod záštitou prof. MUDr. Jiřího Mayera, CSc. a prof. MUDr. Zdeňka Ráčila, Ph.D. Vznik unikátní, úzké a dlouhodobé spolupráce specializovaných pracovišť Centra molekulární biologie a genové terapie, Oddělení klinické mikrobiologie, Oddělení kontroly infekcí a nemocniční hygieny a Interní hematologické a onkologické kliniky byl a dodnes je zcela klíčovým bodem pro tento, ale i budoucí projekty.


Co je to E. coli?

E. coli je fakultativně anaerobní gramnegativní tyčinkovitá bakterie patřící do čeledi Enterobacteriaceae. Je běžnou součástí střevní mikroflóry zdravých lidí. Ve střevě je patogenní pouze v případě, že je vybavena specifickými faktory virulence, mimo střevo je patogenní téměř vždy. Je jedním z nejčastějších původců řady komunitních infekcí i infekcí spojených se zdravotní péčí zahrnující např. záněty močových cest, bakteriémie, sepse, infekce zažívacího 20 traktu, meningitidy atd. V prostředí nemocnice může být původcem závažných epidemií. Většina kmenů vykultivovaných z klinických vzorků je rezistentní k několika skupinám antibiotik. Vzhledem ke stále se rozšiřující populaci multirezistentních bakterií je třeba sledovat jejich epidemiologii v rámci jednotlivých nemocnic i větších územních celků a umožnit tak kontrolu nad vznikem a šíření takovýchto kmenů. Typizace bakterií je také klíčovým nástrojem pro odhalení zdrojů lokálních epidemií a jejich eliminaci.

 (jv,jihomoravskenovinky.cz,foto:fn brno)Je to fake nebo není? Pozná to Výbor pro nedemokratickou činnost? "Co napsala Lenka"

Ano
transparent.gif transparent.gif
34%
Ne
transparent.gif transparent.gif
34%
Nevím
transparent.gif transparent.gif
32%