Svátek má: Xenie

Regiony

Velikost textu:

Havárie kolumbária v Rybářích bude na Dušičky provizorně opravena

Havárie kolumbária v Rybářích bude na Dušičky provizorně opravena

Město opravuje havarijní stav jednoho z kolumbárií v Rybářích, na severní straně budovy krematoria. Kvůli závadám v podloží se utrhly dva sloupy a mezi nimi se začala vyvracet konstrukce, osazená z obou stran kolumbárními schránkami.

Opravy kolumbária v Rybářích
20. října 2021 - 12:00

Týká se to 64 schránek. Urny s ostatky zesnulých byly spolu s dalšími předměty z poškozených schránek vyjmuty, zdokumentovány a dočasně deponovány u hřbitovní správy, následně byly přemístěny do volných schránek v ostatních kolumbáriích na hřbitově v Rybářích. O této změně jsou průběžně vyrozumíváni pozůstalí, informace o přemístění schránek z důvodu havárie je zveřejněna i u vstupu do areálu na informační tabuli u kanceláře krematoria.

Havárie si vyžádala také opravy podlah a sloupů mezi kolumbárii, ty budou na Památku zesnulých opraveny a dočasně kryty dřevěnou podlahou a opláštěním sloupů. Přístup k ostatním schránkám bude tedy bezpečně zajištěn. Po dokončení oprav město pořídí rovněž nové kolumbárium.Město Karlovy Vary a hřbitovní správa se omlouvají všem dotčeným pozůstalým za komplikace způsobené havárií. Věříme, že přesto nenaruší důstojné připomenutí letošní Památky zesnulých.
Karlovarskenovinky.cz informoval Jan Kopál, tiskový mluvčí Magistrátu města Karlovy Vary.

(jv,karlovarskenovinky.cz foto:mmkv)