Svátek má: Brigita

Regiony

Velikost textu:

Hradec Králové požaduje po EOP rychlejší přechod na zemní plyn

Hradec Králové požaduje po EOP rychlejší přechod na zemní plyn

V rámci řízení o schválení výjimky v plnění emisních limitů pro Elektrárny Opatovice končí lhůta pro případné námitky proti rozhodnutí o jejím povolení.

Ilustrační foto
15. září 2021 - 08:00

Město Hradec Králové, které je účastníkem tohoto procesu, po dohodě zastupitelských klubů odvolání proti rozhodnutí Krajského úřadu Kraje Vysočina nepodá, nicméně zašle společnosti dopis s apelem na mimo jiné co nejrychlejší odklon zařízení od spalování uhlí a jeho přechod na plyn.

„Minulý týden jsem svolal jednání předsedů zastupitelských klubů, kde jsme diskutovali záměr města odvolání v řízení o výjimce. Do dnešního rána jsme měli termín na vyjádření klubů, jak by mělo město postupovat. Většina, v součtu zastupující 25 členů zastupitelstva, preferovala neodvolávat se, ale zvolit formu přímé výzvy směrem ke společnosti EOP, aby ve věci přechodu na zemní plyn a plnění emisních limitů postupovala rychleji, než jaké jsou podmínky ve vydané výjimce. Ztotožňujeme se s názorem Královéhradeckého kraje a náš dopis jeho připomínky bude reflektovat. Zvolili jsme pouze tuto formu vyjádření města k výjimce,“ vysvětluje primátor Hradce Králové Alexandr Hrabálek.

Město Hradec Králové v dopise, který se odkazuje na rozhodnutí o povolení výjimky z emisních limitů, vyzývá společnost EOP jako provozovatele zařízení věnovat maximální úsilí tomu, aby bylo ochráněno zdraví obyvatel i další složky životního prostředí, a zařízení v co nejbližší době doznalo úprav, které zajistí, že bude provozováno v souladu s podmínkami vysoké ochrany životního prostředí a bude vyloučen prostor pro neoprávněné zvyšování emisí vypouštěných polutantů oproti stávajícímu stavu. V tomto ohledu město v současné době preferuje co nejrychlejší a přímý odklon zařízení od spalování uhlí a jeho přechod na plyn.„V úvahu musíme vzít i to, že je nutné zachovat kontinuitu v zásobování obyvatel města teplem a samozřejmě zabránit také jeho zbytečnému zdražování. Trvat na okamžitém dodržování limitů by v konečném důsledku znamenalo podstatné omezení dodávek tepla do měst, znamenalo by to nutnost aktivovat lokální zdroje tepla, což by vedlo k podstatně větší zátěži životního prostředí emisemi,“ dodává primátor Alexandr Hrabálek.
Královéhradeckénovinky.cz informovala Bc. Kateřina Šmídová, tisková mluvčí, Magistrátu města Hradec Králové.

(jv,kralovehradeckenovinky.cz,foto:arch.)