Svátek má: Miloslava

Regiony

Velikost textu:

Moravský Krumlov zahajuje rekonstrukci zámku

Moravský Krumlov zahajuje rekonstrukci zámku

Zámek v Moravském Krumlově čeká rekonstrukce. Slavnostní zahájení prací se uskuteční ve čtvrtek 25.července v 10 hod za účasti ministryně financí Aleny Schillerové a zástupců Jihomoravského kraje.

Zámek v Moravském Krumlově
21. července 2019 - 11:00

"Zaměříme se na opravy jižního křídla zámku a větší části arkádového nádvoří. Součástí prací bude také řešení havarijního stavu jednotlivých stavebních konstrukcí a obnovení inženýrských sítí,“ přibližuje starosta města Tomáš Třetina. Projekt počítá s kompletní rekonstrukcí interiérů i exteriérů všech podlaží jižního křídla zámku. Oprav se dočká také zámecká věž, která je dominantou zámku. Stavebníci opraví také parter zámeckého parku.

Moravskokrumlovský zámek je výjimečný tím, že arkády se nachází na třech stranách nádvoří (severní, západní a jižní) a také tím, že jsou umístěny ve všech patrech zámku a nejsou pozdějšími úpravami dotčeny.

Stavební práce, které zaberou dva roky, bude provádět Společnost pro rekonstrukci zámku Moravský Krumlov; společníci ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o., Třebíč a OSP spol. s r.o., Moravský Krumlov. Náklady dosáhnou částky 120 milionů korun. Město Moravský Krumlov bylo úspěšné v žádosti o dotaci z operačního programu IROP, kde získalo necelých devadesát pět milionů korun. Podíl města vychází na jedenáct milionů korun. „Nemusíme si půjčovat, s touto investicí jsme počítali. Rozprostřeme ji do třech let. Díky tomu jsme jako město schopni pokrýt i další investiční akce,“ potvrzuje starosta. Další část bude hrazena ze státního rozpočtu.


Nové informační centrum, zpřístupněná věž a prostory pro výstavy
V zrekonstruovaných prostorách zámku vznikne nové informační centrum, které bude přesunuto ze stávajícího domu na náměstí T.G. Masaryka. Další prostory budou využity pro pořádání kulturních a společenských akcí. „Plánujeme také zpřístupnění zámecké věže. Z jejího ochozu je úchvatný výhled na město a široké okolí. Pro turisty to bude velmi lákavé místo,“ říká starosta Tomáš Třetina.

Dlouhodobá spolupráce města s Muzeem Kampa, Johnem Muchou a také Ústavem pro studium totalitních režimů bude i nadále pokračovat. Krumlovští chtějí vybudovat v zámku Muchovo centrum a také interaktivní expozice připomínající dějiny 20. století. „Uvažujeme také o tom, že by zde mohlo být Informační centrum jaderné energetiky v souvislosti s plánovanou výstavbou nových jaderných bloků v nedalekých Dukovanech,“ míní starosta Tomáš Třetina.

Historie zámku
Původní hrad byl přestavěn na renesanční zámek v 16. století, kdy ho vlastnili páni z Lipé. Hlavní stavební práce proběhly v letech 1557–1562 podle návrhu italského stavitele Leonarda Gara de Bisono. Byla vybudována čtyřboká renesanční stavba s dvorem, na jižní straně se vypíná hlavní hranolová zámecká věž.  Druhé poschodí vyzdobili erby pánů z Lipé a rodů s nimi spřízněných. Byl vystavěn rytířský sál a asi jako poslední byla přistavěna zámecká kaple.

Od 17. století se stali vlastníky zámku Liechteinsteinové, kteří se věnovali zámku i městu. Poslední větší úpravy zámku probíhají za Karla Josefa Lichtensteina. V roce 1762 byla vybudována nová zámecká kaple se čtyřmi oltáři a od roku 1772 zůstává zámku jen jedna věž na jižní straně. Jeho manželka Eleonora z Oettingenu se zasloužila o založení anglického parku u zámku.


Posledními majiteli zámku byli Kinští. Po 2. světové válce byl zámek znárodněn, a protože město bylo poničeno bombardováním, přesunuly se do něj skoro všechny úřady. Pak zámek užívala armáda, posléze zde sídlily různé podniky až nakonec byl zámek dán k dispozici železničnímu stavitelství v Brně, které zde vybudovalo internát, učebny a učňovské dílny. Od roku 1963 do roku 2011 v zámku byla vystavována Slovanská epopej malíře Alfonse Muchy.

V roce 1992 za symbolickou jednu korunu dostala zámek akciová společnost Zámek, která objekt podrobila stavebně historickému průzkumu, ten nedokončila a ze zámku s půjčkami od bank odešla. V roce 2004 byl zámek prodán v dražbě a jeho majitelem byla Incheba Praha. Od roku 2016 je ve vlastnictví města.

Jihomoravskenovinky.cz o celé záležitosti informovala mediální zástupkyně akce Eva Fruhwirtová.

(vm, Jihomoravskenovinky.cz, foto: arch.)