Návrh rozpočtu města Jičína na rok 2023 je připraven

regiony

Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit rozpočet města Jičína na rok 2023. Návrh rozpočtu začal Městský úřad Jičín sestavovat již v září a v průběhu uplynulých měsíců probíhala jednání a ladění rozpočtových položek.

Návrh rozpočtu města Jičína na rok 2023 je připraven
Jičín
29. listopadu 2022 - 08:00

Veřejné zasedání zastupitelstva se uskuteční ve středu 14. prosince. Návrh rozpočtu v příjmové i výdajové stránce pracuje s částkou 746 963 000 Kč.

Nejvýznamnější příjmovou položkou jsou daňové příjmy a poplatky, které jsou v návrhu ve výši 366 616 500 Kč. Z těchto daňových příjmů je nejdůležitější položkou výnos z daně z přidané hodnoty, na druhém místě je výnos z daně z příjmu právnických osob a na třetím daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti. Další podstatným příjmem jsou dotace, které jsou pro rok 2023 v rozpočtu stanoveny na 95 016 796 Kč, dále jde o příjmy z vlastní činnosti, jež jsou stanoveny ve výši 45 763 704 Kč, a kapitálové příjmy, které jsou 10 216 000 Kč.

Specifickým příjmem je potom tzv. financování, kam spadá nečerpaný zůstatek z letošního roku, nečerpaná dotace za pěstounskou péči a také příjem z investičního úvěru, který si město Jičín nechalo zřídit pro úhradu nákladů za největší investiční akci poslední doby – tedy výstavbu infrastruktury v lokalitě Kasárna. Toto financování je v návrhu rozpočtu stanoveno na 229 350 000 Kč.

Rozpočtové výdaje lze obecně rozdělit do dvou kategorií, a to výdaje provozní a investiční. Provozní výdaje, z nichž jsou financovány veškeré služby města včetně školství, sociálních služeb, technických služeb, městského úřadu, sportovišť, kulturních zařízení a podobně, jsou vypočteny na 474 837 970 Kč. Investiční výdaje tedy budou 272 125 030 Kč. Hranice mezi provozními a investičními náklady je však tenká – kupříkladu do provozních výdajů se počítá i územní plánování, kde najdeme i náklady na projektování, což je agenda s výrazným přesahem do investiční činnosti města Jičína.

Největší investiční akcí města Jičína v roce 2023 bude nadále výstavba kompletní infrastruktury v lokalitě bývalých kasáren. Rovněž je nutné zajistit financování velkých akcí, které byly zahájeny v roce 2022, tudíž nový investiční rozpočet pamatuje například na rekonstrukci fasády ZŠ Husova, přestavbu stacionáře Domovinka pro seniory nebo na výstavbu multifunkční sportovní haly v jičínském areálu. Konkrétně projekt Infrastruktura Kasárna má v investičním rozpočtu položku ve výši 133 000 000 Kč a výstavba multifunkční haly 48 000 000 Kč. Budou také dokončeny rekonstrukce ulic K. Vika, Hofmanova a Seifertova.

Největší novou investicí příštího roku ovšem bude rozsáhlá, dotací podpořená rekonstrukce Knihovny Václava Čtvrtka, která dle plánu začne na podzim 2023 a potrvá dva roky. Rozpočet na rok 2023 pro ni vyhrazuje částku 5 000 000 Kč s tím, že obdobně jako u výše uvedených projektů se tato investice promítne i v dalších rozpočtech.  

Kostel sv. Ignáce je nejstarším kostelem v Jičíně

Výrazné nové investice se týkají jičínského školství. Na ZŠ Poděbradova se chystá rekonstrukce varny školní jídelny včetně pořízení vybavení. Rozpočtová položka na rok 2023 je 15 000 000 Kč. Na ZŠ Železnická se chystá rekonstrukce vzduchotechniky ve stravovacím provozu, což je v rozpočtu zastoupeno částkou 4 500 000 Kč, a obdobná stavební akce čeká i MŠ Máj, kde jsou rozpočtovány náklady 3 000 000 Kč. V ZŠ 17. listopadu se chystá rekonstrukce bývalého bytu školníka za 800 000 Kč.

Citelnou položkou rozpočtu je obnova vybavení Technických služeb města Jičína ve výši 3 500 000 Kč. Počítá se také s obnovou prvků na dětských hřištích nebo s další obnovou veřejného osvětlení. Další investiční náklady představují projektové dokumentace, například na rekonstrukci Ruská – Poděbradova, odbahnění rybníka Dvorce nebo obecně na opravy chodníků a ulic.   

Kralovehradeckenovinky.cz informoval Mgr. Jan Jireš, tiskový mluvčí, MěÚ Jičín.

(jv,kralovehradeckenovinky.cz,foto:arch)


Anketa

Souhlasíte s tím, aby Česká republika i nadále dodávala zbraně na Ukrajinu?

Ano 4%
transparent.gif transparent.gif
Ne 41%
transparent.gif transparent.gif
Nevím 4%
transparent.gif transparent.gif
Je mi to jedno 51%
transparent.gif transparent.gif