Svátek má: Xenie

Regiony

Velikost textu:

Rozsáhlá rekonstrukce mostu v ulici Nadjezd se chýlí ke konci

Rozsáhlá rekonstrukce mostu v ulici Nadjezd se chýlí ke konci

Obyvatelé Otrokovic netrpělivě očekávají dokončení rekonstrukce mostu nad železnicí a místní komunikací v ulici Nadjezd.

Ilustrační foto z opravy
10. září 2019 - 07:30

Z posledního kontrolního dne na stavbě vyplynulo, že nedošlo k žádnému zásadnímu zpoždění podle schváleného harmonogramu prací. Pokud bude počasí příznivé, v druhé polovině října budou moci řidiči vjet na opravený most.

„K postupu prací a k předpokládanému termínu dokončení mohu sdělit, že termín dokončení stavby podle uzavřené smlouvy o dílo by měl být splněn. V tuto chvíli je zpracován podrobný harmonogram prací pro dokončení stavby k termínu podle smlouvy, tedy k 21. říjnu 2019 a nejsou zjevné překážky, které by signalizovaly nutnost prodloužení lhůty,“ uvedl vedoucí odboru rozvoje města František Žák.

Nicméně se nepodaří dosáhnout toho, že by ještě před dokončením stavby v celém rozsahu byl na Nadjezdu umožněn provoz vozidel, byť v omezeném rozsahu. „O tento stav jsme usilovali, především kvůli MHD, nicméně s průběžným postupem prací byly zjišťovány určité odchylky reálného stavu dosavadních konstrukcí od očekávaného. To zapříčinilo potřebu upravit určité technologické postupy provádění a úpravu návaznosti jednotlivých prací. Samozřejmě je nutné pro zahájení provozu vytvořit nezbytné bezpečnostní podmínky. Toto ve svém důsledku neumožňuje silniční provoz na mostu před úplným dokončením. Je to jistě pro motoristy nemilé, nicméně není možné slevit z kvality prováděné stavby a z bezpečnosti provozu,“ vysvětlil František Žák.

Zástupce zhotovitele přiblížil aktuálně prováděné práce. „V současné době se na mostě provádí izolace táhel, betonáž příčníků, izolace přechodové desky, reinjektáž, předepnutí táhel a sanace, a to ve vybraných úsecích, které se dokončují,“ řekl na kontrolním dnu Vítězslav Volný.

Hrad Děvín u Mimoně nebyl nikdy dobyt

Stavba je spolufinancována z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury. Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků obdrželo město v květnu roku 2018. Příspěvek byl stanoven v maximální výši téměř 118 milionů korun.

Pro Zlínskenovinky.cz Romana Stehlíková, tisková mluvčí města  Otrokovice

(lh,zlinskenovinky.cz,foto web města  Otrokovice)