Svátek má: Darina

Regiony

Velikost textu:

Škola zkouší unikátní systém na měření teploty žáků

Škola zkouší unikátní systém na měření teploty žáků

Jedna z nejmodernějších technologií na měření tělesné teploty a dalších charakteristik pro vstup do objektu je testována v Integrované střední škole technické a ekonomické Sokolov ve spolupráci s Asociací bezpečná škola (ABŠ).

Termokamera
1. června 2020 - 12:00

Zkoušený systém má sloužit k ochraně proti přenosu infekčních onemocnění ve škole.

Již před vstupem do školy je naznačena metrická síť bodů pro snazší orientaci příchozích a definování doporučených rozestupů žáků. Ti projdou řízeným bezdotykovým karuselovým vstupem až k turniketovým zábranám, kde si načtou z karet osobní kód pro jedinečný vstup oprávněných osob do objektu školy. Žáci se při identifikaci pohybují v perimetru řešení pro hromadné měření tělesné teploty osob, měření je založeno na použití kombinace speciální termokamery a software pro vyhodnocení. Termokameru spolu se software ABŠ zapůjčila do školy bezplatně.

Unikátní systém na měření tělesné teploty.Unikátní systém na měření tělesné teploty.Unikátní systém na měření tělesné teploty.„Získaný obraz s teplotní informací se okamžitě zobrazuje na monitoru. Systém efektivně měří teplotu jednotlivých osob ve skupině až patnácti osob vstupující do objektu bez zbytečného shlukování. Zvukem a obrazem upozorní na osoby se zvýšenou teplotou. Vše je funkční bez nutnosti pořizovat záznam a informace lze sledovat pouze na monitorech obsluhy. Výstup měření lze navázat na vstupní turnikety a další zařízení,“ uvádí prezident ABŠ Ing. Libor Sladký. Na jednotlivá opatření osobně dohlíží a ochotně konzultuje dílčí specifika práce ve škole. Poté žáci jednotlivě a plynule vstupují do školy přes desinfekční zóny a jdou nejkratší cestou do učeben připravených podle předem stanovených rozpisů a pravidel.

Jasné a stručné informace jsou cenným přínosem práce se žáky i zaměstnanci.  „Všichni žáci i zaměstnanci jsou na takovýto způsob vnitřní komunikace zvyklí,“ řekl ředitel školy Mgr. Pavel Janus. Škola má také například připravenou i lůžkovou část svého domova mládeže pro potřeby podpory umísťování definovaných skupin obyvatel. Škola připravila z vlastních zdrojů i ochranné pomůcky, jako jsou roušky a ochranné štíty, jejichž přebytky nabízela po celou dobu nemocničním zařízením, úřadů, školám i jednotlivcům zdarma. „Materiál je ze soukromých zdrojů, práce je společná,“ poznamenal ředitel.

Informaci přinesly webové stránky Sokolova.

(jv,karlovarskenovinky.cz,foto:meusokolov.)