Zemědělci mají z budoucnosti ale velké obavy

regiony

Zemědělci jsou rádi za průběh letošních žní. Z budoucnosti mají ale velké obavy.

Zemědělci mají z budoucnosti ale velké obavy
Konference
30. září 2022 - 11:30

U příležitosti krajských dožínek se uskutečnila tradiční konference, kterou i letos zorganizovali společně zástupci Regionální agrární komory Pardubického kraje (RAKPA) a Zemědělského svazu ČR. Zemědělci spolu se zástupci krajské samosprávy a dalšími hosty zhodnotili výsledky letošní sklizně a diskutovali o tématech, které momentálně české zemědělce nejvíce trápí.

„Letošní sklizeň je velmi dobrá, a to jak po stránce kvantity, tak i kvality. Ve většině plodin byl Pardubický kraj dokonce nad průměrným výnosem v rámci celé České republiky. Kromě úrody jsme na setkání hovořili také o aktuálních tématech, které zemědělce pálí. Ať už je to otázka dotací, které by měly zvýhodňovat menší zemědělce na úkor středních či větších podniků, nebo nedostatečná podpora ze strany vlády, která zemědělcům nijak nekompenzuje například vysoké ceny hnojiv. Nelze pak s cenami konkurovat třeba sousednímu Polsku, kde tamní vláda zemědělcům na hnojiva dává až 22 miliard korun,“ sdělil hejtman Martin Netolický.

Setkání se zúčastnil i krajský radní pro venkov, zemědělství a životní prostředí Miroslav Krčil. „Každý zemědělec, za kterým je vidět nějaká produkce, má mít naši podporu. A vůbec nezáleží na tom, kolik hektarů půdy obhospodařuje. Nenechává mě klidným, jak se z růstu cen potravin nepravdivě a nezaslouženě obviňují právě čeští zemědělci a potravináři, přitom to jsou oni, kteří naši zemi živí,“ prohlásil při jednání radní Krčil.

„Podstatné je to, jak jsou teď navrženy podmínky a pravidla společné zemědělské politiky nejenom na evropské, ale i na národní úrovni. A ty jsou podle mého názoru navrženy špatně, protože jsou většinově v přímém rozporu právě s produkčním zemědělstvím. My bychom ale měli produkční zemědělství a skutečně aktivní zemědělce podporovat a nikoliv platit za nicnedělání a útlum výroby. Podmínky podpory je proto nutné změnit. A v této souvislosti si myslím, že jedinou cestou je pozastavení a přehodnocení Green Dealu a podpory spojit se zemědělskou produkcí. Ostatně stejně jako to dělají mnohé okolní státy. Máme tady ukrajinskou krizi, obrovské problémy s energiemi. Už kvůli tomu potřebujeme najít realistická a rozumná řešení nikoliv ideologicko-fanatická. Vždyť vyvážené hospodaření na půdě je základem potravinové bezpečnosti, základem pro udržení pestré krajiny,“ dodal radní Krčil a poděkoval všem zemědělcům za jejich práci.

Potravinářská soutěž MLS Pardubického kraje je u konce

Průměrný celkový výnos z obilovin činí v Pardubickém kraji 6,32 tun z hektaru, v rámci České republiky je to 6,02 tun. Nejlepší výsledky byly zaznamenány u pšenice ozimé (6,67 t/ha PK, 6,33 t/ha ČR) nebo ječmene ozimého (6,57 t/ha PK, 6,31 t/ha ČR). Až na tritikale jsou výnosy u všech obilovin v Pardubickém kraji vyšší než v minulém roce.

Pardubickénovinky.cz informovala Bc. Denisa Píšová za Pardubický kraj.

(jv,pardubickenovinky.cz,foto:kú)


Anketa

Zrušili byste koncesionářské poplatky?

Ano 73%
transparent.gif transparent.gif
Ne 14%
transparent.gif transparent.gif
Nevím 13%
transparent.gif transparent.gif