Svátek má: Valdemar

Zprávy

Velikost textu:

Americká armáda se připravuje na boj v Evropě, ale kdo ji tam přepraví?

Americká armáda se připravuje na boj v Evropě, ale kdo ji tam přepraví?

Armáda Spojených států chce opět bojovat na kontinentu, který bránila ve 20. století. Ale kdyby zítra vypukla válka, americká armáda by mohla být tvrdě zatlačena, neměla by dostatek tanků, těžkých zbraní a vybavení potřebných k odvrácení ruských sil.

Vylodění v Normandii 6.6.1944
11. října 2018 - 08:20

Kapacita přepravních lodí je řádově menší než v době druhé světové války. Zkombinujte to se skutečností, že komerční loďařský průmysl v USA byl zlikvidován.

Lodě, které USA počítá mezi připravené pro velkou nepředvídatelnou událost, je 46 lodí jako rezerva Ready Reserve, 15 lodí na velitelství  a zhruba 60 komerčních lodí pod vlajkou Spojených států dostupných k použití armádou.

46 lodí Ready Reserve Force, pod dohledem námořní správy, jsou staré a rychle se blíží ke konci svého  života, stejně jako mnoho starších techniků, kteří jsou ještě kvalifikovaní a schopni pracovat na lodích se starými parními pohony.

Pokles amerického nárůstu kapacity straší Washington, neboť národní bezpečnostní struktura se musí vyrovnat s ohrožením z Číny a Ruska.

Námořnictvo  bude muset vynaložit spoustu peněz na lodě Ready Reserve Force, aby je mohlo použít během krize, ale zatím se námořnictvo pokouší koupit novou třídu ponorkových balistických raket, fregat a novou velkou letadlovou loď.

Nedávná zpráva námořnictva předložená  Kongresu odhaduje, že asi 90 procent veškerého vybavení používaného armádou a námořním sborem v případě závažné události bude přepravováno po moři a armáda preferuje přesun velkého počtu vojsk a vybavení do Evropy.

„Americký národ příliš věří tomu, že bychom mohli letecky přepravit vše potřebné do Evropy, aleto prostě nejde,“  řekl Jerry Hendrix, kapitán a analytik, „přepravili jsme pouze brigády, ale pokud bychom potřebovali reagovat na rozsáhlý konflikt s Ruskem, tak musíme přesunout sbor, dvě nebo tři divize."

Ze 46 lodí Ready Reserve Force, je 24 na parní pohon. Pára je v komerčním světě značně zastaralá, a námořnictvo musí udržet vyškolené námořníky pro tento typ lodí. Samotné lodě se rychle blíží ke konci své životnosti.

"Průměrný věk tohoto vozového parku je 43 let," uvedl v nedávném rozhovoru námořní správce, důstojník Adm Mark Buzby v důchodu. "Jsou to staré dámy, které ale dobře sloužily. Už nejsou komerčně životaschopné, ale jsou vojensky užitečné z důvodu jejich konfigurace, pevnosti paluby a výšky jejich trupů, které mohou být doplněny velkým vybavením, které by se nevešlo do komerčních lodí. "


Před námořnictvem stojí dva velké problémy udržovat v chodu staré lodě a zároveň držet si námořníky, kteří tyto lodě  mohou ovládat. Námořní správa, která je součástí ministerstva dopravy, odhaduje, že má k dispozici 11 768 kvalifikovaných námořníků s neomezeným pověřením pro posádky lodí Ready Reserve Force, což je číslo, které sotva překročí potřebný celkový počet 11 678 na provozování rezervních i obchodních loďstev ve stejném čas.

Všichni mladí inženýři mají školení a certifikát pro práci na parních elektrárnách, ale příležitosti pracovat na parních strojích v komerčním prostředí neexistuje. To znamená, že většina provozních zkušeností, které mladí inženýři získají jsou s modernějšími naftovými motory.

„Většině velitelů parních strojů je už přes 50 let," řekl Buzby. "Je to celá skupina, která přišla, když bylo ještě mnoho parních lodí, ale brzy se všichni chystají odejít do penze."

Kongres schválil Zákon o národní obraně z roku 2018 a 2019.  Kongres nakonec povolil ministerstvu obrany, aby si koupilo až sedm komerčních lodí postavených kdekoli na světě, které by mohly modernizovat rezervní síly.

(rp,prvnizpravy.cz,defensenews,foto:arch.)