Neúspěch protiofenzívy: Opouštějí Ukrajinu zahraniční bojovníci?

zprávy

Uplynuly téměř tři měsíce od zahájení dlouho očekávané ukrajinské protiofenzívy, o které se mnozí „experti“ domnívali, že zasadí smrtelnou ránu, která vyžene ruské síly ze země.

Neúspěch protiofenzívy: Opouštějí Ukrajinu zahraniční bojovníci?
Ilustrační foto
12. září 2023 - 03:20

Počáteční akce získala jen málo: asi 90 čtverečních mil území v červnu a hrstku vesnic, za velkou cenu. Neexistují žádné přesné zprávy o obětech na Ukrajině, ale odhady naznačují, že armáda země od začátku protiofenzívy zdvojnásobila počet obětí.

Podle oficiálních údajů ministerstva obrany ztratila Ukrajina od začátku konfliktu více než 100.000 vojáků (téměř dvojnásobek počtu amerických mrtvých během celé války ve Vietnamu). Jiné odhady jsou mnohem vyšší.

Zahraniční bojovníci vracející se z fronty hlásí špatně řízenou a chaotickou ukrajinskou armádu, bojující podle špatně navržené taktiky.


Někteří zahraniční bojovníci říkají, že jednotky, ke kterým byli přiděleni, ztratily v posledních několika měsících 80 % nebo více svých mužů. Ukrajinské vojenské vedení také zneužilo svou flotilu tanků a obrněných vozidel NATO a poslalo je v některých případech „přímo do minových polí“.

Jak poznamenávají dobrovolníci, Ukrajinci absolvovali výcvik v ovládání vozidel, ale žádný výcvik, jak je efektivně používat v boji.

Mnoho zpráv také naznačuje, že „přátelská palba“ způsobila značné škody, a to natolik, že se „žoldáci“ začali zakrývat modrou nebo žlutou reflexní páskou, aby nebyli zaměněni s ruskými jednotkami.Zdá se, že tato dezorganizace je na hony vzdálená přesnosti, kterou Ukrajina prokázala během své ofenzivy v roce 2022, která donutila Rusko přemístit velké množství sil a opustit více než 3000 čtverečních mil území.


Četné úspěšné útoky na ruské obrněné kolony byly široce medializovány, všechny s podezřelou úrovní expertů zaměstnaných Ukrajinou. V roce 2023 se však jejich dynamika zastavila; byli zablokováni v Bachmutu, kde ztratili tisíce vojáků.

S velkou pompou ohlášená ukrajinská protiakce byla zredukována na zpomalený záběr.


Ze senzačních zpráv západních médií a propagandy byste to nepoznali, ale Ukrajina prohrává, a to hodně. Tak, co se stalo? Co se změnilo od konce roku 2022?

Jedním z možných vysvětlení je obrovský počet zahraničních bojovníků, kteří se loni připojili k Ukrajině a nyní odešli. Přestože jsou údaje o dobrovolnících omezené, mnoho zdrojů tvrdí, že v roce 2022 se k Ukrajině připojilo nejméně 20.000 žoldáků (mnozí s předchozími bojovými zkušenostmi).

Tajní agenti a alespoň jeden britský generál tvrdí, že jednotky Royal Marine byly ve skutečnosti nasazeny na vysoce rizikové operace na Ukrajině.


Zdroje také uvádějí, že americké speciální operační týmy byly od začátku války rozmístěny mimo americké velvyslanectví v Kyjevě. I když úředníci říkají, že vojáci nejdou na frontu a zdržují se poblíž ambasády (což vyvolává otázku - jaký má smysl je tam mít?). Přítomnost vysoce vycvičených západních černých jednotek na Ukrajině by pomohla vysvětlit mnohem efektivnější ofenzívu v roce 2022.

Téměř všichni zahraniční bojovníci jsou začleněni do „Mezinárodní legie obrany Ukrajiny“, přičemž zahraniční jednotky jsou oficiálně připojeny k pravidelným ozbrojeným silám Ukrajiny a jsou podřízeny ukrajinským velitelům.


Jde o metodu obcházení mezinárodních pravidel o žoldácích, i když Kreml tvrdí, že zahraniční jednotky stále nebudou mít ochranu postavení válečných zajatců.

Za prudkým poklesem počtu zahraničních žoldáků na Ukrajině v roce 2023 jsou pravděpodobně těžké ztráty, vysoké riziko přátelské palby a nedostatečná ochrana podle Ženevské konvence. Podle oficiálních údajů klesly počty z 20.000 vojáků v roce 2022 na pouhých 1.500 letos, a to i potom co  Kyjev nabídl čestné občanství všem cizincům ochotným za ně bojovat.

Jak je tomu ve většině válek, je to obvykle hrstka bojovníků, kteří „zvedají těžká břemena“, přičemž ostatní hrají podpůrnou roli. Spoléhá se ale Ukrajina výhradně na veterány z Evropy a Spojených států, kteří odvedou špinavou práci?

Nedávné ztráty a dezorganizace, stejně jako klesající počet dobrovolníků ze  zámoří, naznačují, že tomu tak může být.

(rp,prvnizpravy.cz,agoravox,foto:arch.)43-8974200277/0100

Pro platby ze zahraničí: IBANCZ5601000000438974200277
BIC / SWIFT kódKOMBCZPPXXX

Anketa

Je podle Vás vysílání České televize objektivní a vyvážené?