Svátek má: Laura

Zprávy

Velikost textu:

Pozor na smlouvy s USA, Slovensko bude americkým protektorátem

Pozor na smlouvy s USA, Slovensko bude americkým protektorátem

Slovenský křesťanskodemokratický politik a exministr Ján Čarnogurský v komentáři na webu Hlavnespravy.sk srovnává smlouvy Slovenska s nacistickým Německem a USA.

Ján Čarnogurský
16. dubna 2019 - 03:20

Na veřejnost pronikl návrh smlouvy mezi Slovenskem a Spojenými státy o dočasném pobytu amerických vojsk na slovenském území. Dočasně pobývající vojsk jsme měli u nás dost. Americká trouba Deník N sice píše, že to je už překonaný první návrh, ale v podstatném ho Američané určitě nechtějí změnit, píše Ján Čarnogurský

Porovnejme tento návrh s "Ochrannou smlouvou", kterou uzavřel Slovenský stát s nacistickým Německem. Smlouvu podepsal 18. března 1939 tedy čtyři dny po svém vzniku. V článku 2 Smlouvy se píše, že německá armáda má právo v pásmu po východní okraj Malých Karpat, Bílých Karpat a Javorníků zřizovat vojenské objekty a obsadit je tak velkým počtem vojáků, které pokládá za nezbytné pro ochranu objektů.

Mimochodem, do tohoto pásma spadá letiště Kuchyň, nyní zajímavé pro Američany. Slovenská vláda se zavázala, že pro takové stavby poskytne půdu. Němečtí vojáci a německé dodávky měli právo na bezcelní vybavení. Ve vymezené oblasti prováděla vojenské právo německá armáda a Němci tam působící podléhali německé jurisdikci.


Porovnejme jak je to nyní s Američany

 • Podle článku I. návrhu smlouvy (dále jen Smlouva), tato doplňuje podmínky stanovené v jiných dokumentech NATO pro přítomnost Ozbrojených sil USA na území Slovenské republiky. Čili totéž jako smlouva s Německem, ale na větším území.
 • Podle čl. III. vojáci USA mohou objekty nerušeně využívat za účelem - mj - rozmístění a nasazení ozbrojených sil a materiálu, pohotovostních operací včetně aktivit prováděných v rámci NATO. Vstup do objektů kontrolují Američané. Slovensko umožní "dočasný" přístup a využití veřejných i soukromých pozemků mimo dohodnutých objektů.

 • Američané budou všechno užívat bezplatně. Náklady na výstavbu ponesou strany proporčně. Podle tohoto článku by Slovensko ztratilo jakoukoliv pravomoc nad svým územím. Američané by mohli skladovat u nás i jaderné zbraně a samozřejmě používat je, čili střílet od nás na Rusko. Pod pohotovostními operacemi lze rozumět jakýkoliv pohyb americké armády po Slovensku (i jiných zemích).

 • Podle článku IV. Američané mohou umisťovat vojenský materiál i mimo objekty podle smlouvy. O tom Slovensko pouze informují. Materiál mohou používat podle vlastního uvážení. Na materiál není žádné omezení čili mohou to být i jaderné zbraně nebo rakety každého doletu a mohou ho skladovat po celém Slovensku.
 • Podle článku VI. Slovenská republika nese primární odpovědnost za bezpečnost Američanů a užívaných objektů.
 • Podle čl. VII. Američané a jejich rodinní příslušníci budou mít volný (bezvízový) vstup na území Slovenska, budou vyjmuti z kontroly cizinců.
 • Podle čl. XI. letadla, plavidla a motorová vozidla použité pro armádu USA mohou volně vstupovat, odcházet a pohybovat se na celém území Slovenska. Bez souhlasu USA nelze je obsadit a nelze je kontrolovat. Letadla mohou létat nad celým Slovenská, přistávat a vzlétat, čerpat pohonné hmoty ve vzduchu.
 • Podle čl. XII. se Slovensko vzdává trestněprávní pravomoci nad americkými vojáky na našem území. V závažných případech si může takovou pravomoc opět nárokovat, ale zda bude takový voják ještě na území Slovenska, neznámo. Potvrzení vojenských orgánů USA, že k trestnému činu došlo při výkonu služebních povinností bude konečným důkazem pro slovenské orgány.
 • Podle čl. XIV. Američané mohou zřídit vojenskou policii a mohou ji nasadit i v obcích, sousedících s americkými vojenskými objekty.
 • Podle čl. XV. Američtí vojáci, jejich rodinní příslušníci a zaměstnanci americké armády jsou vyjmuti  i z civilní pravomoci slovenských orgánů. Nevztahují se na ně slovenské předpisy o občanskoprávní odpovědnosti za škody. Konečným důkazem, že jednali v rámci svých povinností vůči americké armádě je potvrzení americké armády.
 • Podle čl. XVI., XVII. vojáci USA a jejich rodinní příslušníci neplatí na Slovensku žádné daně. Materiál nakoupený pro armádu USA je osvobozen od všech daní. Stačí potvrzení americké armády.
 • Podle čl. XXIV. Slovenští zaměstnanci americké armády nemají právo na stávku.
 • Podle čl. XXVI. Slovenští dodavatelé budou vyjmuti zpod zákonů SR. Neplatí daně.

Ze Smlouvy je jasné, že více omezuje svrchovanost Slovenska než Ochranná smlouva s nacistickým Německem. Vztahuje se také na větší území, na celé Slovensko. Pokud ji Slovensko podepíše, nepochybně se stane cílem ruských raket. Pokud ji Slovensko podepíše, od Američanů dostane jen násilí, kterého se staneme i my obětí. Ale ti, kteří ji podepíší, ponesou odpovědnost jako ti, kteří podepsali v březnu 1939 Ochrannou smlouvu, končí komentář Ján Čarnogurský.


(rp,prvnizpravy.cz,hlavnespravy.sk,foto:arch.)