Svátek má: Barbora

Zprávy

Velikost textu:

Taliban 2021: Obrat v politice a správě věcí veřejných?

Taliban 2021: Obrat v politice a správě věcí veřejných?

Postoje a názory lídrů a států na politickou rétoriku afghánského Talibanu jsou rozmanité.

Ilustrační foto
3. září 2021 - 06:20

Někteří to považují za „povzbuzující“ a domnívají se, že Taliban z roku 2021 se liší od Talibanu z roku 2001. Jiní čekají, až budou slova hnutí převedena do konkrétních akcí, aby bylo možné činit pokání z jeho politického chování.

Mezi nimi je část, která zůstává naprosto skeptická ohledně jakékoli změny v přístupu Talibanu. Mají pocit, že změny v mediálním diskurzu, které jsou nyní zřejmé všem, jsou pouze trikem pro styk s veřejností, kterému se hnutí v posledních letech naučilo a že se zabývá procesem politického a mediálního marketingu zcela odlišných pozic od jeho intelektuálního a ideologické přesvědčení.

K posouzení jejich politického diskurzu je nezbytná analýza skutečné změny v přístupu a ideologickém přesvědčení Talibanu. Zde je možné studovat několik bodů. Za prvé, Taliban není verzí, která vládla Afghánistánu v letech 1996 až 2001, a to ani z hlediska osobností, ani z hlediska porozumění a povědomí o mezinárodních vztazích.

Potom nelze popřít zkušenosti získané Hnutím ze zkušeností posledních dvou desetiletí. To se odráží v jeho současném chování, poznamenaném plány na změnu dominantního mentálního obrazu Hnutí regionálně i globálně.

Všechny akce a prvky Hnutí od jeho návratu do středu pozornosti vypadají pečlivě vytvořené a vybrané. Cílem je napravit tento mentální obraz, a to navzdory videím, která vypadají směšně a ironicky, například videa převzatá z určitých cvičení Hnutí v tělocvičnách, zábavních parcích nebo při vychutnávání zmrzliny.

Jde ale o vnuknutí nového obrazu Hnutí směřujícího k modernizaci. Otázkou zde je, do jaké míry mentální obraz podporovaný Talibanem odpovídá pravdě. Odpověď je jednoduše taková, že se jedná o systematický reklamní trik, který nemusí mít nic společného s realitou.Jsou to spíše pokusy ujistit svět o záměrech Hnutí, aby mohlo vyrvat mezinárodní uznání své moci a vnutit Afghánistánu a regionu novou geopolitickou realitu, aniž by s tím mělo co do činění - buď s radikální ideologickou vizí Hnutí.

Druhý bod se týká možnosti změny postoje Hnutí ke konkrétním kontroverzním problémům, jako je vládní systém, vnímání žen a vztah k extremistickým organizacím. Objektivita vyžaduje, aby analýza celého politického diskurzu Hnutí o těchto konkrétních problémech mohla naznačit taktické změny.

Ve skutečnosti to ale nesignalizuje strategické nebo radikální změny. Režim, který Hnutí hodlá zavést, reprodukuje podstatu svého bývalého režimu (Islámský emirát) s některými změnami zaměřenými na zlepšení jeho celkového obrazu, jako je například začlenění některých politických vůdců přijatých Talibanem do plánované vlády.

To ale nepopírá, že Hnutí směřuje k vytvoření náboženského (teokratického) systému podobného systému mulláhů v Íránu, se všemi možnými důsledky pro radikální náboženská hnutí a organizace v regionu a po celém světě ...

Další bod o tom, do jaké míry se ideologie a přístup Talibanu změnily, se týká tvrdého náboženského pohledu na Hnutí, jeho vůdce a jeho prvky. Tato vize je zdrojem jeho legitimity v očích jeho příznivců v Afghánistánu.


Je proto pravděpodobně obtížné předvídat možnost výrazných změn v této vizi, které by mohly zastrašit příznivce Talibanu a stát hnutí legitimitu. Talibanu proto nezbývá než se pokusit obejít překážky, aby dosáhl svého hlavního politického cíle.

Zde můžeme konkrétně zmínit problematiku práv žen. Taliban tvrdí, že tato práva dodržuje „v rámci islámských ustanovení a afghánských tradic. Není zde nic nového.

Ustanovení šaría se nezměnila. Nebyla důvodem k porušování těchto práv za bývalého vlády Talibanu. Šlo spíše o výklad ustanovení šaría a přísné uplatňování afghánských tradic.

Zde je bod sporu. Uzel není v textech, ale v jeho interpretaci. Ultrakonzervativní hnutí má vždy tendenci zavádět nejhermetičtější komunitní postupy v záležitostech práv žen.

(rp,prvnizpravy.cz,agoravox,foto:arch.)