Svátek má: Bohumil

Zprávy

Velikost textu:

Texas žaluje Georgii, Michigan, Pensylvánii a Wisconsin kvůli volbám

Texas žaluje Georgii, Michigan, Pensylvánii a Wisconsin kvůli volbám

Stát Texas podal žalobu přímo u Nejvyššího soudu USA krátce před půlnocí v pondělí a napadl volební postupy v Georgii, Michiganu, Pensylvánii a Wisconsinu z důvodu porušování Ústavy při prezidentských volbách.

Nejvyšší soud USA
9. prosince 2020 - 06:20

Texas tvrdí, že tyto státy porušily voličskou klauzuli Ústavy, protože provedly změny v pravidlech a postupech hlasování prostřednictvím soudů nebo prostřednictvím výkonných opatření, nikoli však prostřednictvím státních zákonodárných sborů. Texas dále tvrdí, že v jednotlivých státech existovaly rozdíly v pravidlech hlasování a postupech v různých krajích, což bylo v rozporu s ustanovením Ústavy, Doložka  o rovné ochraně. Nakonec Texas tvrdí, že v těchto státech došlo v důsledku výše uvedeného k „hlasovacím nesrovnalostem“.

Texas žádá Nejvyšší soud, aby nařídil státům, aby umožnily svým zákonodárcům jmenovat jejich voliče. Ve zdůvodnění se píše:

„Někteří úředníci v žalovaných státech uvedli pandemii jako důvod pro ignorování státních zákonů týkajících se nepřítomnosti a možnosti hlasování poštou. Žalované státy zaplavily své občany desítkami milionů žádostí o hlasování a hlasovacími lístky, odchylně od zákonných kontrol, pokud jde o to, jak jsou zákonně přijímány, hodnoceny a počítány. Bez ohledu na to, zda to bylo úmyslné nebo ne, měly tyto protiústavní akty stejný jednotný účinek - snížily bezpečnost voleb v roce 2020 v žalovaných státech. Tyto změny nejsou v souladu s příslušnými státními zákony a byly provedeny nelegislativními subjekty bez jakéhokoli souhlasu státních zákonodárců. Jednání těchto úředníků tak přímo porušovalo ústavu.“


Tento případ vzbuzuje právní otázku: Porušily žalované státy volební doložku tím, že nelegislativně přijaly opatření ke změně volebních pravidel, kterými by se měly řídit při jmenování prezidentských voličů? Tyto nelegislativní změny volebních zákonů žalovaných států usnadnily odevzdání a sčítání hlasovacích lístků v rozporu s právem státu, což zase porušilo doložku voličů z článku II, oddílu 1, doložky 2 ústavy USA. Těmito protiprávními činy obžalované státy nejenže narušily integritu hlasování svých vlastních občanů, ale také jejich činy znehodnocovaly hlasy občanů v žalovaných státech a dalších státech, které zůstaly věrné ústavě.

Texas se obrátil přímo na Nejvyšší soud, protože článek III stanoví, že je soudem prvního stupně pokud jde o spory podle původní jurisdikce, v tomto případě mezi  dvěma nebo více státy.


(rp,prvnizpravy.cz,breibart,foto:arch.)Jste spokojeni s výsledky komunálních a senátních voleb?

Ano
transparent.gif transparent.gif
30%
Ne
transparent.gif transparent.gif
32%
Je mi to jedno
transparent.gif transparent.gif
38%