Svátek má: Roman

Zprávy

Velikost textu:

USA se rozhodly posoudit rizika jaderného útoku na jejich města

USA se rozhodly posoudit rizika jaderného útoku na jejich města

Komise pro strategii národní obrany amerického Kongresu dospěla k neuspokojivým závěrům: USA hrozí ztrátou vojenské dominance ve světě a Čína a Rusko získávají stále více mocenských schopností na globální úrovni.

Ilustrační foto
3. prosince 2018 - 11:05

Podle členů komise v případě plného ozbrojeného konfliktu hrozí, že vojska budou mít nepřiměřeně vysoké ztráty. Předtím internetová stránka veřejných zakázek oznámila soutěž o nejlepší studium dopadů radioaktivní kontaminace oblasti po jaderném útoku, uvedl materiál RIA Novosti.

Samozřejmě, takové výpovědi jsou často zvučí z Washingtonu a jsou obvykle spojené s dalším zvyšováním výdajů na obranu. Ale v poslední době Američané opravdu myslí častěji na to, co se stane, pokud jejich protivníci naleznou něco, čím jim mohou odpovědět.

Výzkum byl pověřen Ministerstvem zdravotnictví USA, Národními ústavy zdravotnictví a Národním onkologickým ústavem. Podle odborníků těchto agentur není ve Spojených státech žádná účinná metodika, která by odhadovala, kolik radiace dostane civilní obyvatelstvo v případě jaderného výbuchu v atmosféře.

„Již 30 let se výzkum v oblasti dozimetrie radiační depozice provádí výhradně za účelem posouzení účinků jaderných testů na testovacích místech v Nevadě, Kazachstánu a na Marshallových ostrovech," píše se v dokumentu. Pro řadu klíčových oblastí informací však neexistují žádné úplné informace ani přístup k nim. Navíc neexistují odborníci schopní tyto studie dokončit a publikovat výsledky V USA jsou těch, kdo to dokážou, je jeden nebo dva a už dávno odešli do důchodu. "

Jednou z těchto nedostatečně prozkoumaných oblastí jsou podle zadavatele interní dozimetrické metody, které se používají k určení dávky záření, které člověk přijímá vdechováním a absorpcí radioaktivních částic potravou. Téma je hodně neposané. V případě jaderného výbuchu ve velké městské aglomeraci bude rádioaktivní mračno a smrtící sedimenty pokrývat obrovské území. Zdroje sladké vody, dokonce i v přežívaných oblastech, se stanou nepoužitelnými. Riziko dostat vysokou dávku interní expozice, jen k uhasení žízně, bude docela reálné, dokonce i ve značné vzdálenosti od epicentra výbuchu.

Klíčovým bodem je. že ačkoli moderní jaderná a termonukleární munice v arzenálu velkých států je poměrně „čistá", jejich masivní využití v hustě osídlených oblastech povede k radiační epidemii se stovkami tisíců, ne-li miliony obětí vnitřní expozice.


V podmínkách rozsáhlé radioaktivní kontaminace budou muset záchranné služby pracovat v nejtěžších podmínkách. Bez techniky, která by umožnila co nejrychleji určit, jakou dávku radiace by obdržela každá oběť, bylo by nemožné poskytnout jim včasnou pomoc. Pokud věříme odborníkům amerického ministerstva zdravotnictví, tento problém se téměř nikdy neřeší. Pozornost vědců a armády se soustředila hlavně na jaderné testování na opuštěných zkušebnách, jejich dopad na životní prostředí a vytvoření radiační ochrany v zájmu ozbrojených sil. Po ukončení pokusů se zbraněmi hromadného ničení nebyla nutnost dalšího výzkumu nutná.

Zpět do atmosféry

Jaderná exploze je studována prakticky ze všech směrů. V roce 1963 se oponentům studené války podařilo explodovat tisíce kilotun a desítky megatun ve vodě, ve vzduchu a nad zemí. Vědci a armáda dostali spoustu informací, empiricky odhalili silné a slabé stránky těchto zbraní, vytvořili prostředky ochrany před škodlivými faktory. Po upředvedení toho, čeho je jaderná bomba schopna, tyto testy skutečně zabránily třetí světové válce. A způsobili vážné, ale naštěstí opravitelné škody na planetě.

Mnoho bývalých jaderných testovací polygony nejsou pro život stále vhodné. Například rajský atol Bikini, který je součástí Marshallovych ostrovů, byl Pentagonem dlouho používán k testování výbuchů jaderných a termonukleárních náloží. Tak 1. března 1954 Američané vnechali explodovat vodní bombu Castle Bravo. Poprvé byl jako plnivo zbraně používán deuterium lithia v obalu z ochuzeného uranu.

Jak zdůraznili zdroje ve Spojených státech, Castle Bravo se stalo „nejšpinavější“ explozí v celé historii amerických jaderných zkoušek. Byl zasaženo území o délce více než 550 a šířce asi 100 kilometrů. Vítr rychle rozšiřoval radioaktivní spad: sedm a půl hodiny po výbuchu došlo k nárůstu záření 240 kilometrů od epicentra - na atolu Rongerik. 28 amerických vojáků, kteří tam byli, bylo silně ozářeno a bylo naléhavě evakuováno. Oblak radioaktivního spadu zahrnoval i japonskou rybářskou loď Fukuru Maru, která byla 170 kilometrů od Bikin. V důsledku toho dostali členové týmu téměř 300 rentgenů a stali se zdravotně postiženými. Po šesti měsících zemřel radista operátor škuneru. Tento incident vyvolal vlnu masových protiválečných demonstrací v Japonsku a po celém světě.


Konečně 10. října 1963 vstoupila v platnost Smlouva o zákazu zkoušek jaderných zbraní v atmosféře, ve vesmíru a pod vodou, která byla podepsána předními vojenskými mocnostmi té doby - SSSR, USA a Velké Británie. Přesto Francie a Čína pokračovaly v pozemních zkouškách až do roku 1974 a 1980. Země, které podepsaly dohodu, kšly do podzemí: začala doba podzemních výbuchů. Úplný zákaz jaderného testování vstoupil v platnost 10. září 1996. Do dnešního dne nebyla dohoda podepsána pouze Indií, Pákistánem a KLDR. Severní Korea je poslední stát, který se rozhodl otestovat výbuch. 3. září 2017 testoval Pchjongjang termonukleární nálož na polygonu Phunheri.

Proč vláda USA potřebovala nový výzkum o účincích jaderných výbuchů v atmosféře právě teď - to je zvláště zajímavé pro samotné Američany. V říjnu provedl profesor na Georgetownské univerzitě Matthew Krenig tradiční roční průzkum mezi svými studenty: kdo věří, že během jejich života začne jaderná válka. A když před deseti lety ruce zvedly ruce dva nebo tři studenti, pak v uplynulých dvou letech taěchto pesimistů již bylo asi 60 procent.

(kou, prvnizpravy.cz, ria.ru, foto: arch.)