Koho z uvedených byste hodnotili jako nejlepšího prezidenta ČR?