Jan Campbell: Čím je Čína opravdu nebezpečná (2)

KOMENTÁŘ

Po nás potopa. Jaká potopa? Jenom v Subsaharské - Africe chce imigrovat toho času 550 milionů, a v 2050, nezmění li se podmínky života, téměř 1,1 milliarda lidí.

23. listopadu 2018 - 07:00
Tuto historickou megadimenzi si uvědomují s trestuhodným zpožděním a instrumenty zatíženými koloniální dobou a zkušeností bez poučení z historie, lídři europeisovaného světa. Snaží se (z)organizovat s pomocí OSN bezpečnou, spořádanou a regulovanou migraci v naději, že umlčí tzv. populisty, separatisty a kritiky obrovských výdajů na zabezpečení migrantů a na zbrojení. Doufají v minimalizaci rizika občanských nepokojů a totální války, při současném znižování výdajů na výchovu, vzdělání a výzkum v europeisovaném světě.  

Současný, ještě existující inovační potenciál EU mizí jako rosa před polednem ve slunci. V současných podmínkách EU je nerealistické budovat uzavřená kompetenční centra, podobná anglosachským, způsobilých se chránit před východní konkurencí. Převedeno do čísel pro snazší porozumění to znamená: Ve skupině 1.000 desetiletých Asiatů patří od 320 do přes 500 do nejvyšší matematické kategorie. V europeisovaném světě, Turecko, Švédsko a SRN mají cca 50 max, Francie 25. Jedinou výjimku tvoří Švýcarsko: max 220 žáků z 1.000 lze zařadit do nejvyšší matematické kategorie. Proto není divu, že Švýcarsko je ve statistice Patent Cooperation Treaty před Japonskem a daleko před SRN (60% výkonu Japonců).

V této souvislosti stojí za zmínku desetiletí trvající podpora Singapurské vlády tzv. trvalé překvalifikovanosti obyvatel, sloužící jako rezerva pro firmy zítřka a pozítří. Za zmínku také stojí výsledky Pisa 2012, matematické olympiády TIMSS apod. Od roku 2007 lze konstatovat u europeisovaného světa cestu dolů. Na ní se přibližují i USA. Dnešní lídr, co se týče počtu talentů, čelí problému 50% neúspěšnosti žáků a studentů a současně zhoubnému principu tzv. chain migration. Jedná se o slučování rodin a podobné umělé konstrukty, založené na virtuálních hodnotách, neschopnosti politiků a států zamezit obchodování s migrací a migranty. Peníze a chamtivost, nepochopení času a ducha doby (Zeitgeist), zatím vítězí.

Migrační politika ČLR nedovoluje reálně přijmout ani 100 žadatelů o azyl ročně, protože vláda ví, že žádný migrant nemůže nahradit stárnoucí nebo vymírající společnost. Skutečnost nasazení ve výrobě více než 60% robotů a umělých osob, mluví za sebe. Za touto záměnou stojí výchova, vzdělání a kompetence. Žádné iluze a slibotechny. Nevím kolik členů PS a vlády ČR studovalo migrační politiku především ČLR. V podstatě podpis nebo nepodpis dokumentu v Marrákeši zástupcem vlády nic neřeší. Proč? Stát, který již nemá svoji vlastní a prověřenou migrační politiku, nebo spojenectví, které se o ní baví a nemůže se dohodnout (EU), ji prostě dostanou dříve než později, jako dárek světové organizace. V tomto kontextu je migrační politika ČLR je tím, čím je Čína opravdu nebezpečná Evropě.

Restriktivní migrační politika neznamená nenávist k cizincům. Nech´t jako důkay slouží Emiráty, miliardářské enklávy, Hongkong (39% cizinců), Singapur (45%) und Macau (59%), v Evropě Švýcarsko (29%). V žádném z uvedených států není slyšet tolik nářku proti cizincům, jako je tomu ve státech s minimální migrací. V každém z uvedených států je současně vládám jasné, jak těžké je se dostat do ligy kompetencí, matematiky, a hrát v nich první nebo druhé housle. Výsledkem je, že po Singapuru má dnes nejchytřejší migranty Kanada a Australie. Australský ministr pro migraci Peter Dutton, formuluje podmínky úspěchu jednoduše: Kdo má tak přísný migrační program jako my, dostane produktivní, nové občany, kteří zemi přináší blahobyt, protože nejsou závislí na státu a pilně pracují.

Nehledě na praktickou ztrátu přibližně 3 milionů chytrých, vzdělaných a snažících se Číňanů žijících a pracujících v chráněných anglosachských kompetenčních centrech začala ČLR nejenom dohánět, ale i určovat tempo technického vývoje. Pro snazší představu si stačí uvědomit, že při kvótě 250 matematických talentů na 1.000 mladých ve věku 25 – 29 let, představujících cca 130 milionů mladých, máme so dělat s minimálně 28 milióny talentovaných. Přidám li k tomu ex-kolonie s cca 70 milliony obyvateli se svými 18 milióny matematickými talenty, obraz pro EU nebude veselejší. Nebude veselejší, ani když budeme plnit přání a výzvy politiků, apelujících na soucit a emoce: Obětujte se pro důchodce a chudé, přistěhovalce v nouzi, z Afriky, islámských států a podobně.


Další, čím je Čína opravdu nebezpečná, se mi jeví:

1)      A) věkový průměr v klíčových odvětvích průmyslu (ČLR 37 roků, USA 38, Švýcarsko 42, SRN 47), B) šířka a hloubka privátního a stipendijního vzdělání (43% všech publikací týkající se UI a 56% všech citací mají čínský původ), C) služby (4 nejlepší Fin-tech společnosti pracují v ČLR, v roce 2016 bylo 50 x více mobilních plateb v ČLR než v USA, od EU nemluvě. Od listopadu 2016 nabízí čínský JD dodávky zboží dróny (doposud více než 20 tisíc) zatímco Amazon a další je ohlašují), D) výstavba megapolisů – se všemi představitelnými plusy a nepředstavitelnými minusy (celkem 19 - v každém z 5 významných žije a pracuje nebo bude pracovat 110 miliónů lidí). E) neutěšitelná sociálně – politická a vojenská situace klíčových členů EU: SRN, Francie, Itálie. Co se týče státního dluhu a oemzené suverenity.

2)      Digitální schopnosti pro budoucnost, jako jeden z parametrů hodnocení a srovnávání států a kompetencí, způsobily propad SRN z 8 místa v roce 2013 na 20 místo v roce 2018. O Francii a dalších členech EU se nebudu vůbec zmiňovat.

3)      Kompenzace finančních příspěvků UK do rozpočtu EU představuje další konfliktní potenciál v celé EU, který se transformuje do výhody pro ČLR a tím současně do nebezpečí pro EU. O Katalánii nemluvě.

4)      Bezpečnostní aspket. Atomová velmoc UK odchází, Francie není schopná se ubránit, natož pak chránit EU. Sen o evropské armádě zůstane nesplněným snem. To indikuje pozorování oslav 100 let od konce 1. Světové války, podpora kancléřky Merkel a struktura přijímání rozhodování v EU a NATO. Slušelo by se proto Francii vzdát se atomvých zbraní. Při současném trendu, který představuje téměř nezvratná de-kvalifikace mladé generace a potenciálních talentů, tvořící část bloku 1,7 miliard mladých z 80 států světa žijích v blízkosti občanských válek, teroru a násilí, demokratická řešení v proklamových podobách nemohou fungovat. V uvedeném bloku na 1 tisíc 55 – 59 letých mužů, kteří uvolňují 1 tisíc pracovních míst, se hlásí mezi 2.500 a 8.000 mladých ve věku 15 – 19 let. Je to sice méně, než kolik mladých se snaží dostat do služeb Bruselu. V mé době byl případ, kdy na jedno místo v EK  jako tzv. temporary agent bylo 16 tisíc žádostí.

5)      Válečný index (od 2,5 do 8,0), ve kterém figuruje SRN s indexem 0,66 (660 mladých na 1000 seniorů), Švýcarsko s indexem 0,8, indikuje, že k roku 2030 by mělo být na Planetě pouze 66 států s indexem vyšším než 2,5, ale s 2,2 miliardami obyvatel. I tady končí legrace.

V závěru krátce doplním informaci o Grónsku. Psal jsem se o něm v příspěvku Čím je Rusko opravdu nebezpečné, aniž bych tušil, že rozvoj obchodních a přátelských vztahů mezi Grónskem a ČLR má být zastaven. Podrobně o problematice píše Rudolf Hermann, z Nuuk v NZZ z 14.11.2018 pod názvem: In Grönland endet Chinas «neue Seidenstrasse» vorerst in einer Sackgasse. V podstatě se jedná o komplexní záležitost mající několik důležitých aspektů: Letiště jako nezbytný infratsrukturní projekt v moderním světě, patřící do kompetence regionální vlády. Kompetence je v souladu s dohodou z roku 2009 týkající se roizšířené autonomie Grónska ve vztahu k Dánsku. To je nadále zodpovědné za bezpečnostní a zahraniční politiku. Do těchto oblastí spadá mimo jiné v roce 1951 uzavřená dohoda o vojenské spolupráci mezi USA a Dánskem.

Již během 2. Světové války udržovaly USA několik vojenských bází na Grońsku. Dnes udržují, pokud vím, jedno letiště (Thule Air Base) a radarovou základnu. Aktivity ČLR v Grónsku, které se nechají dokumentovat od roku 2016, vzbudily poplach v USA a Dánsku. Výsledkem je: a) Deklarování letiště jako strategický bezpečnostní objekt. b) Neuvěřitelně rychle připravené financování projektu Dánskou vládou, a výrazná hospodářská pomoc pro ostrov, což doposud vláda v Kopenhagenu odmítala. Vše s odůvodněním nebezpečí pro Grónsko: představitelná dluhová past ČLR.  c) Vynucené zpožděné jednání centrální vlády v Kopenhagenu však vytvořilo kontradikci: Čím rychleji a dříve bude Grónsko hospodářsky silnější než dnes, tím atraktivnější a realističtější bude přání a odhodlání obyvatel ostrova se oddělit od koloniálního otce a získat plnou nezávislost.

ČLR má čas, a bude čekat, i když se Dánsko, potažmo EU a USA budou snažit blokovat aktivity ČLR v Grónsku a Arktidě. Nuuk a Ilulissat, turisticky nejatraktivnější a nejvýznamější lokality Grónska mezitím tak dostanou nečekaně kvalitní PR.Tou nelze nazvat to poslední, o čem se dnes zmíním: Nízké mzdy v ČR, SK, PL a H. Nízké mzdy doslova vyhání talenty a kompetence z rodných zemí do klína anglosachských kompetenčních center. Na druhé straně bezpečnost uvedených států by mohla častečně kompenzovat ztráty talentů a kompetencí novými migranty. Ne však s pomocí programů EU nebo  Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration. Dokud bude Západ prosazovat pseudo-morálku jako vyšší hodnotu než jsou zdravý rozum, schopnost jasně myslet a inteligence, musím předpokládat, že EU bude poraženou stranou v globálním boji o technické znalosti a kompetence. Komu se nechce věřit má možnost si přečíst na příklad Söhne und Weltmacht, Terror im Aufstieg und Fall der Nationen, jeden z více než 900 zveřejněných příspěvků autora Gunnar Heinsohna, mimo jiné profesora vojenské demografie na Defence College NATO v Římě. Po té může být snazší pochopit, čím vším je Čina opravdu nebezpečná Evropě. Souhlasu netřeba.

Jan Campbell


Anketa

Měla by být Markéta Pekarová Adamová odvolána z funkce předsedkyně Sněmovny?

Ano 44%
transparent.gif transparent.gif
Ne 18%
transparent.gif transparent.gif
Je mi to jedno 38%
transparent.gif transparent.gif