Jan Campbell: Čím je Čína opravdu nebezpečná

KOMENTÁŘ

Příspěvek vznikl před autorovou návštěvou Marokka, ne z pověření českého premiéra, v předdveří konference na aktuální téma: Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration.

19. listopadu 2018 - 07:00
Téma konference odsouhlasily členské státy OSN 13. července 2018 a formální přijetí dokumentu se uskuteční 10. 11. prosince v Marrákeši, původně berbersky tamurt'n'Akkuc, tj. Boží země. Příspěvek je spojen s tématem konference, navazuje v určitém smyslu akcentováním konání ČLR na poli zahraniční politiky a vzdělání na příspěvek Čím je Rusko opravdu tak nebezpečné a potvrzuje vývoj několika důležitých trendů, o kterých se více méně pravidelně zmiňuji.

Již Goethe ještě předtím než konstatoval, že není nic těžšího k vydržení, než řada dobrých dnů věděl, že Evropa je rozhádaný kontinent ve srovnání s Čínou. Ta byla, je a bude i v budoucnu si vědoma, jakou hodnotu představuje a jakou cenu má jednota národů a státu. To samé platí i pro vzdělání a výchovu mladé generace, trpělivost a hodnocení kvality času.

Není pochyb, že vláda ČLR hodnotí vzdělání jako nejcennější investici (rodiny a státu) a kapitál ČLR. Jedná trpělivě, a umí konat v tichu, když dozrál čas. Ani to však nestačí se ochránit před těžkostmi a problémy vznikajícím v cizím kulturním prostředí, jak dokazuje příklad CEFC na jedné straně, a na druhé straně těžkosti evropských společností podnikajícíh v ČLR. Není pochyb, že maloměšťácké myšlení (a z něho vyplívající chování evropských elit), které podle slovníku spisovné češtiny (Praha 1994) má dva základní hanlivé významy (1. příslušník drobné buržoazie, 2. člověk s omezeným rozhledem a zastaralými názory) přivedlo evropskou společnost na kolej ignorance cizích kultur, všude přítomného spoření, optimalizace výrobních nákladů a falešných nadějí na export, při současném přemísťování výroby do ČLR v iluzi, že tím lze kontrolovat vývoj ČLR. Krátce a jinými slovy to znamená, že Evropa a USA se koncentrovaly především na zisk, finance a vojenskou sílu a zapomněly na důležitost a cenu systamtického vzdělání pro společnost, faktor času a komplexitu vývoje a udržování obchodních, vzdělávacích a vědeckých vztahů mezi Evropou a Asií, jejíchž podstatou je důvěra a komfort ve vztazích.

Nebožtík Winston Churchill svého času varoval: Nikdy se nesměj nad hloupostí druhých. Je to (totiž) tvoje šance. Tuto šanci Západ prohrál. Čína si ji proto vzala a dnes jedná a mluví tak, jak jedná a mluví. Například v OSN minulý pátek (9.11): Svět potřebuje multilateralismus a silnější OSN než je tomu doposud, hlásal z tribuny Rady bezpečnosti OSN zástupce ČLR pan Ma Zhaoxu. A dodal:  S příchodem unilateralismu a protektcionismu bylo zaútočeno na mezinárodní pořádek (řád). Připomínám tuto část projevu zasedání RB, které svolala ČLR, protože doposud platilo pro zahraniční politiku ČLR nevměšovat se, a nehledě na status trvalého člena RB OSN, nevstupovat do role ochránce (mezinárodního) pořádku. ČLR se celá desetiletí spokojila s rolí pozorovatele.

Dnes vystupuje ČLR sebevědomě, využívá rostoucího vakua, které tvoří hra USA na odchod impéria a nabízí se jako garant pořádku ve světě. To indikuje věta ve zvacím dopisu ČLR členům RB: Chceme prozkoumat nové cesty vedoucí k posílení multikulturalismu. ČLR je ochotna spolupracovat se všemi státy na výstavbě mírového světa. Tomu neodporoval Generální sekretář OSN António Guterres, ani zástupce EU. Za to ženský hlas USA, paní Nikki Haley, všem přítomným připomenul, že o všem rozhoduje výsledek, a že podpora společného jednání se hroutí v okamžiku, kdy náklady jsou vyšší než výhody.

Nabídnuté srovnání reakcí na téma multikulturalismus jasně dokazuje, jak rychle se mění svět. Dalších témata měsíčního prezidenství ČLR v RB OSN uvedené potvrzují: Afrika (kde USA a EU ztrácí půdu pod nohama), problém Modrých přileb (USA se chtějí méně (finančně) angažovat, ČLR se chce zýšeně (i finančně) angažovat v rozvojové spolupráci. Ještě před několika málo roky byla ČLR v roli nekompromisního unilateralisty a USA v roli multikulturalisty chránícího multikulturální systém ve světě. Dnes, hra USA na odcházející impérium, sledovaná celým světem s pocitem strachu a bezradnosti, transformuje západní hodnoty do nových, které představují to, čím je Čína opravdu nebezpečná: Má čas a umí čekat na příležitost. Ví, že nic netrvá věčně, podobně jako láska k žádné slečně.


Připomínám, že včera (11.11) bylo v Paříži zahájeno Světové mírové fórum. Účastní se ho přibližně 70 státníků majících za úkol diskutovat multilaterální mírové akce. Nevím proč se tratí tolik peněz a nadějí, když se fóra neúčastní prezidenti Trump, Si Ťin-pching a Putin. Již tato skutečnost není dobrým znamením pro rozhádanou EU a organizátora fóra - prezidenta Macrona. Absence lídrů USA, ČLR a RF indikuje, jak těžké je dosáhnout akceptovatelné definice obsahu multikuluralismu, který sám o sobě vylučuje diktaturu jednoho silného, ale který zcela určite obsahuje komplexní problematiku dialogu i párů - migrace a imigrace (přirozená versus následek kolonialismu a imperialismu), výchova a vzdělání, a národní a všeobecě platné hodnoty, abych jmenoval alespoň tři páry.

Již za dva měsíce bude zajímavé sledovat diskuse v Davosu. Tam bude probíhat od 22. do 25. ledna 2019 WEF (World Economic Forum) jehož hlavním tématem byla určena (WEF) Gglobalization 4.0: shaping a global architecture in the age of the fourth industrial revolution. WEF je pro mě osobně zbytečnou a drahou přehlídkou nevolených vyvolených a bohatých loutek s kvalitním PR a posvěcením USA. Nic neznamená pro hospodářský vývoj státu a jeho suverenitu.  Bude proto zajímavé si přečíst nebo poslechnout příspěvky na téma čtyř hlavních transformací: 1) Global economic leadership is no longer dominated by multilateralism but characterized by "plurilateralism"; 2) The balance of global power has shifted from unipolar to multipolar; 3) Ecological challenges, including climate change, are threatening socio-economic development; 4) Industrial revolution is introducing technologies at a speed and scale unparalleled in history.

Předpokládám, že v době zveřejnění příspěvku bude již širší veřejnosti známo, že ze strachu ze sekundárních sankcí USA, o kterých se prakticky v médiích nepíše, prezident WEF Klaus Schwab, nemohl pozvat letité, 600 tisícové (CHF-USD) ruské spozory typu Oleg Deripaska, Andrej Kostin, Viktor Vechsleberg  a jim podobné a omezil se na varovnou moudrost: We are just at the beginning of globalization 4.0, and are significantly underprepared for the magnitude of change we are facing. We are still approaching issues of globalization with an outdated mindset. Ano, téma Davoského WEF 2019 je aktuální. Bohužel ale nerealizovatelné. Proč? Protože s občany a lídry konzumní společnosti, nepřipravenými ke změně myšlení, mluvení a chování, něco takového není možné. WEF se tak podobá Pařížskému Světovému mírovému fóru a mnoha jiným podobným, jejichž účet neplatí host, ale obyčejný daňový poplatník.  Ausser Spesen, nichts gewesen, se říká v SRN.  Proč se zmiňuji o fórumech?

Je to kvůli kompetenci, prověřené striktní migrační politice ČLR a v neposlední řadě kvůli silnému vůdcovství.

Výzkumníci kompetencí, kteří testují prakticky bez přestávky obyvatele Planety, zijistili to, co mnozí nevýzkumníci vědí desiteltí na základě jednoduché analýzy reformování reforem vzdělávajícího systému a důvodů absence výchovy v rodině, jako takové. Dnes víme z úst a dokumentů autorit, že nejlepší žáci a studenti žijí v kulturním prostředí Východní Asie s obyvatelstvem čítajícím 1,75 miliard lidí (Číňané, Japonci, Koreánci a Vietnamci). Druhé místo v tabulce zaujímá tzv. europeisovaný svět s obyvatelstvem čítajícím 1,5 miliard lidí (Severní Amerika, Evropa, Ruská federace, Izrael a Oceánie). Porodnost v obou blocích (kolem 1,5 -1,6 pro ženský život) zabezpečuje přestárnutí a vymírání společnosti. Zbytková skupina obyvatel Planety čítající 4,7 miliardy lidí produkuje nejhorší žáky a studenty, o to vyšší je její prodnost: 2,5 – 6 dětí pro ženský život. Vyjádřeno v počtu vynálezů v souladu s Patent Cooperation Treaty je to 1,7 % globálně přiznaných vynálezů. O tom, že ČLR vede tabulku počtu patentů a žádostí o patent, a proč jsou šance USA a EU malé v oblasti UI, XR, přírodě podobných a dalších technologií, jsem psal již několikrát.

V kontextu páru - imigrace / migrace a nejlepší žáci / studenti nelze přehlédnout prověřený a aktuální trend. Tím se jeví prodlužující se hospodářský úpadek, tj. úpadek životní úrovně 4.7 miliardy lidí. Nemůže být pochyb, že se tato masa zbídačelých dá jednoho dne do pohybu. V roce 1980 byly ČLR a Indie (1,35 miliard obyvatel) v paritě co se týče příjmu na hlavu obyvatelstva.  Dnes je tomu 5:1. Analogicky je tomu s Brasilií (210 mio obyvatel), ale i Iránem (82 mio obyvatel). Nabízí se otázka: Co se stane s tygry, tzv. rozovojovými zeměmi schopnými rozvoje, vstoupí li ČLR (ještě rezolutněji, protože pod tlakem sankcí a vyhrůžek) na hospodářskou, finanční, politickou a vojenskou scénu?  Co mohou USA a EU nabízet na trhu ČLR, když se expertýza a know-how pomalu a jistě přesouvají do ČLR, byť i za cenu druhé kvality?

Je na bíledni, že musíme počítat s tím, že 2/3 obyvatel Planety zůstanou dole na zemi, když ne ležet, tak prosíc o pomoc. Když ji nenabídneme, dojde k pohybu. Proto si mohu představit, že projektu Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration, bude následovat nový, například s cílem institualizace de-populace Planety.  Již kolují myšlenky o práci na tzv. Codexu alimentarius za pomoci tří světových organizací majících, jako vždy ve svém poslání napsáno, pracovat s nejlepšími úmysly pro lidstvo. Jinými slovy a cynicky: Dělej to, co říkám, ale ne to, co sám dělám. Proto také ani jeden úředník také nechce umírat prvním. Každý rozumný ví, že velká válka s novými technologiemi nedává šance nevoleným - vyvoleným se zachránit. Proto ta snaha na všech místech mluvit, nic neměnit a žít po staru (i když se to nedá) a podle principu: Po nás potopa. Souhlasu netřeba.

Jan Campbell


Anketa

Měla by být Markéta Pekarová Adamová odvolána z funkce předsedkyně Sněmovny?

Ano 44%
transparent.gif transparent.gif
Ne 18%
transparent.gif transparent.gif
Je mi to jedno 38%
transparent.gif transparent.gif