Jiří Baťa: Nebýt českých žoldáků, tak Evropa ruským spádům neodolá

KOMENTÁŘ

Tím, že nazývám české vojáky žoldáky, event. žoldnéry, není myšleno nic ve zlém, jen tím chci relativizovat jejich skutečný stav a poměr při jejich působení na bojištích v cizině.

4. ledna 2018 - 08:00

Rozumím tomu, že  původní význam slova „žoldnéř“ byl,  s ohledem na současný stav v mezinárodní situaci upraven tak, aby se tím zmírnil původní význam a charakter tohoto jinak ne příliš chvalného povolání. Bývalý režim držel svou početnou armádu na bázi vlastenecké povinnosti, vojáci základní služby brali nikoli žold, ale de facto almužnu ve srovnání s dnešními platy vojáků. Přesto vojáci ZVS nestrádali, měli všechno potřebné a hlavně, po odchodu z VZS z nich byli (alespoň z většiny ) chlapi. Dnes armáda není schopna nabrat do svých řad zájemce, protože to nejsou chlapi (resp. ženské), ale bábovky (čest výjimkám) a to přesto, že by byl   ze strany mladých lidí zájem. Ale to už je jiný problém. A není to ani to podstatné, protože ať už tak či jinak důležité hlavně je, abychom se jako Česká republika zapojili do řad členských armád a bojovali proti nekalým úmyslům  a spádům imperiálního Ruska, jasné?

Jak informuje portál Aktuálně.cz, až tisíc českých vojáků pojede do zahraničí, tedy jejich počet pro rok 2018 bude řádově o několik stovek posílen. Velkou vojenskou operací, která už je jistá, kde se počítá s rozmístěním 290 českých vojáků je v Litvě a Lotyšsku. Do první zmíněné země odjede mechanizovaná rota o síle 250 vojáků, do Lotyšska minometná četa se 40 vojáky. Češi se stanou nedílnou součástí mnohonárodních sil vedených Američany, Brity, Němci a Kanaďany. NATO chce jejich rozmístěním demonstrovat odhodlání chránit integritu východního křídla NATO, které se cítí ohrožené Ruskem, ale především, být co nejblíže ruskému teritoriu. Proto  také prezident Putin chystá do těchto oblastí dodat cca 1500 papírových figur vojáků a vojenské techniky, aby alespň částečně imitovali účast ruských vojsk u hranic Litvy a Lotyšska a tím armádám NATO zdůvodnili avizované obavy a pocity, které tyto státy cítí jako ohrožení od nevypočítatelného, agresivního Ruska.

Je zajímavé, že vojska NATO se aktivují v oblasti pobaltských států pouze na základě přítomnosti vojsk armády RF, provádějících vojenské cvičení na svém teritoriu a které zcela logicky provádí v místech, kde se již dříve provokativně deponovaly vojska NATO, aby cvičeními vojsk armády RF mohly svou účast v této oblasti zdůvodnit tím, že jsou tyto státy ohroženy samotnou přítomností vojsk armády RF poblíž hranic těchto států. Jinými slovy, americkému velení NATO k tomu, aby svá vojska dostaly do blízkosti hranic Ruska stačí, aby Rusové na svém teritoriu prováděli vojenská cvičení a američané mají důvod k rozmístění vojsk NATO v blízkosti ruských hranic, neboť USA se jejich cvičeními cítí být ohroženy. Opravdu politiváníhodné, zatímco tisíce kilometrů vzdálené USA se cítí ohroženy Ruskem, my, občané ČR máme být jejich přítomností a přítomností vojsk NATO v naprostém klidu, protože oni vlastně chrání i nás. To je logika, že?

V této souvislosti je však zajímavé, jak se většina podrobuje menšině. Není to sice v dnešní době zas nic neobvyklého, protože se to děje denně všude kolem nás, ale přesto, většina občanů (rozhodně jich bude víc jak 50 %)  by bylo pro vystoupení ČR z členství v NATO (o EU nemluvě), navzdory tomu několik málo „uvědomělých“ (podmáznutých) politiků-demokratů, aniž by měli mandát svých občanů-voličů, prosazuje opak, tedy setrvání a posilování naší účasti v NATO a dokonce jsou i pro reálnou přítomnost vojsk USA nebo NATO se svými základnami na území ČR! Vládnucí menšina si osobuje právo rozhodovat za občany o tom, jak n akládat s tzv. demokracií, která umožňuje vládnou ne lidu, ale politikům. Občané by  se tedy měli vypořádat s tím, že oni-politici praktikují loajalitu americké politiky, že mají i zájem na spolupráci s NATO, protože jen tato symbióza jim může zajistit nemalé prebendy od  jejich chlebodárců. A  občan? Rozhodně, ale zas až budou volby!

Jiří BaťaAnketa

Souhlasíte s tím, aby Česká republika i nadále dodávala zbraně na Ukrajinu?

Ano 4%
transparent.gif transparent.gif
Ne 43%
transparent.gif transparent.gif
Nevím 4%
transparent.gif transparent.gif
Je mi to jedno 49%
transparent.gif transparent.gif