Svátek má: Svatoslav

Komentáře

Soňa Marková

poslankyně PS PČR (KSČM)

Nemusí se pacienti už ničeho obávat?

Podle posledních zpráv se Všeobecné zdravotní pojišťovně podařilo najít shodu s Asociací krajů České republiky a podepsat memorandum, které prý otevírá cestu k urychlenému uzavření vyvážených smluvních vztahů mezi ní a krajskými nemocnicemi.

 
Na první pohled to tedy vypadá, že je snad zažehnáno nebezpečí ohrožení poskytování potřebné zdravotní péče pacientům od 1. ledna 2013. V důsledku nepochopitelné liknavosti a nevybíravého nátlaku na bezhlavé rušení šesti tisíc nemocničních lůžek ze strany zdravotních pojišťoven a ministerstva zdravotnictví skutečně hrozilo, že bude od Nového roku hrazena pouze akutní péče. Na druhou stranu považuji za znepokojivé, že od ostatních zdravotních pojišťoven informace o dohodách zatím nemáme. Přitom na základě memoranda - podepsaného v létě s ministrem zdravotnictví - měl být postup zdravotních pojišťoven vůči nemocnicím jednotný. Vedení některých krajských nemocnic je nyní zaskočeno poněkud nestandardním postupem zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven vůči nim v tom, že by mohlo v příštím roce dojít ke zpochybnění dříve dosažených dohod.
 
V zájmu uklidnění pacientů i zdravotníků je nezbytné, aby byly dohody o hrazení poskytnuté zdravotní péče co nejrychleji podepsány a také beze zbytku dodrženy. K případné redukci akutních lůžek či některých oddělení může docházet postupně s rozvojem medicíny, pouze po důkladné analýze a samozřejmě v souladu se zdravotnickými koncepcemi krajů tak, aby byla zachována dostupnost potřebné kvalitní zdravotní péče pro každého občana České republiky, ať již žije ve velkém městě nebo v nejmenší vesničce.¨
 
 Soňa Marková