Svátek má: Jitka

Komentáře

Podnět k šetření

Obviněný Ing. Babiš, do nabytí právní moci o vině, je nevinný. Tady navíc křivé obvinění může vést ke škodě velkého rozsahu pro ČR.

Městské státní zastupitelství
Praha                                   

V Praze dne 2.května 2018

Oznámení o skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin

Koncem dubna 2018 se objevila zpráva, že na jednání zástupců parlamentů České republiky a Švédska dne 27. března 2018 ve Švédsku, měl poslanec Mikuláš Peksa oficiálně prohlásit o panu Ing. Andreji Babišovi, že zneužívá a rozkrádá dotace – viz dokument Ing. Andreje Babiše ze dne 27. dubna 2018, podaný Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.

,.

Proto v této věci podávám trestní oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu podle zák. č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník, konkrétně § 345 – křivé obvinění. S ohledem na to, že se mělo jednat o financích EU, může tímto křivým obviněním vzniknout škoda velkého rozsahu – viz 4. odst. § 345 Trestního zákoníku.

Vznáším námitku podjatosti aby se věcí zabývaly osoby, které stále mají problém vyšetřit podnět na skupinu osob, ve které byl i poslanec Peksa. Šlo o trestní oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu podle zák. č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník – ust. § 140 Vražda, a to dle odst.3, písm. g), a s odkazem na §140 odst.4 („Příprava je trestná“).

Žádám o sdělení průběhu i výsledku vyšetřování

                                                             Mgr. et Bc.Karel Světnička


Koho byste zvolili za prezidenta České republiky?