Jan Campbell: Propojenost - Inovace – Inkluzivita

KOMENTÁŘ

San Francisco je již dlouho uznávánoU bránou do Asie a Tichomoří – a díky prezidentu Bidenovi a viceprezidentce Harrisové jsme hrdí na to, že můžeme hostit setkání lídrů na summitu APEC v roce 2023, řekla Nancy Pelosi.

14. listopadu 2023 - 07:00

Letošní týden ekonomických lídrů San Francisco (APEC Economic Leaders' Week, AELW) na téma - Vytvoření odolné a udržitelné budoucnosti pro všechny - bude trvat od 11. do 17. listopadu 2023. Spojené státy budou hostit představitele APEC v ikonickém San Franciscu a samotné zasedání APEC 2023 bude nejvýznamnější akcí světových lídrů v San Franciscu v jeho nedávné historii. Co je APEC?

Asijsko-pacifické hospodářské společenství (APEC) je regionální ekonomické fórum založené v roce 1989 s cílem využít rostoucí vzájemné závislosti Asie a Tichomoří. APEC je pro USA přední platformou pro prosazování hospodářské politiky a zájmů USA v asijsko-pacifickém regionu. Oficiálním cílem politiky USA je podpořit volný, spravedlivý a otevřený obchod a investice a podpořit udržitelný a inkluzivní hospodářský růst. V roce 2023 předsedají APEC Spojené státy a bylo vybráno známé San Francisco jako hostitelské město.

Pro informaci uvádím, že 21 členských ekonomik APEC představuje téměř 40 procent světové populace, téměř 50 procent globálního obchodu a více než 60 procent vývozu zboží z USA. Kromě toho ekonomiky členů APEC provedly přímé investice ve Spojených státech. Ty se odhadují na 1,7 bilionu dolarů a nabízejí od roku 2020 zaměstnání 2,3 milionům amerických pracovníků.

Během neformálního přípravného setkání vyšších představitelů APEC v historickém East-West Center v Honolulu, které se konalo v roce 2011, navrhly Spojené státy několik oblastí politiky, na které by se měli představitelé APEC v roce 2023 zaměřit. Kromě diskuse o tom, jak instituci strukturovat tak, aby byly výsledky zaměřené na výsledky, je za klíčové pro zajištění, aby APEC 2023 řešil současné potřeby a výzvy, považována neustálá spolupráce se soukromým sektorem, občanskou společností, mládeží a akademickými pracovníky.

Třídenní setkání v Honolulu poskytlo členským ekonomikám představu o tom, co mohou očekávat od Spojených států v nadcházejícím roce, vysvětlila Dr. Rebecca Sta Maria, výkonná ředitelka sekretariátu APEC. Pro pozorovatele a zájemce o dění APEC je zajímavé slyšet, jak se vize APEC 2023 shoduje s minulou prací USA a jejich iniciativami s cílem prosazovat nové iniciativy, které dále propojí region, podpoří inovace a zajistí inkluzivitu.

Je zřejmé, že celý asijsko-pacifický region prošel v posledních několika letech několika opravdu náročnými situacemi, řekl Matt Murray, vysoký představitel Spojených států. Jednou z věcí, která nás letos v APEC opravdu zaujala, je míra velkého zájmu a velkého sjednocování názorů na udržitelnost jako velmi důležitou otázku v regionu, stejně jako na inkluzivitu. APEC je místo, kde prosazujeme hospodářskou politiku v asijsko-pacifickém regionu, abychom podpořili volný, spravedlivý a otevřený obchod a investice a podpořili inkluzivní a udržitelný růst, řekl předseda setkání vyšších úředníků APEC 2023 Mike Pyle. Proto očekávám, že hostitelství bude využito k tomu, aby USA mimo jiné předvedly některé z postupů ve Spojených státech v oblasti udržitelnosti a inkluze, které ale se nemusí líbit všem členům APEC a EU.

Proč je San Francisco téměř dokonalým hostitelským městem

Všeobecně se traduje, že San Francisco představuje příběh propojenosti, inovací a inkluzivity. To jsou také hlavní témata APEC 2023 (AELW). Metropolitní oblast San Francisca je s HDP ve výši 501 miliard dolarů čtvrtým největším ekonomickým regionem v USA. Oblast Sanfranciského zálivu je domovem mnoha největších společností z žebříčku Fortune 500 na světě (Tesla, Uber, Salesforce, Pixar, Netflix, Lucas Films, Levi Strauss) a některých z nejinovativnějších v oblasti umělé inteligence, biotechnologií, software, čisté technologie a sociální média. Jedná se tedy o důležitý uzel globální ekonomiky. Celní distrikt ročně vydělá 100 miliard dolarů z obousměrné výměny členů APEC.

A nelze ignorovat, že asijští Američané a velká čínská diaspora představují minimálně 33 % celkové populace San Francisca. San Francisco je sesterským městem Ósaky, Soulu, Ho Či Min, Manily, Sydney a Šanghaje. Čínská čtvrť v San Franciscu je první a nejstarší v Severní Americe. Žije v ní jedna z největších čínských komunit žijících mimo Čínu.

San Francisco v současné době hostí více než 70 konzulátů, které zastupují vládní zájmy prakticky všech velkých zemí po celém světě, včetně 15 konzulátů 21 členských ekonomik APEC. Mnoho obchodních komisí zřídilo kanceláře ve městě a jeho okolí. San Francisco má jedinečnou polohu na okraji Pacifiku a prakticky představuje vstupní bránu do Silicon Valley. Kalifornie je již dlouhá desetiletí ekonomickým a kulturním mostem mezi Spojenými státy a Asií. Snad i proto bylo vybráno motto letošního setkání: Propojenost - Inovace /-Inkluzivita.

Jak velká bude akce

21 ekonomických lídrů APEC – včetně prezidenta Bidena – se připojí k přibližně 1 200 generálním ředitelům, 600 zástupcům médií a téměř 30 000 delegátům, kteří budou osobně zastupovat hosty, podniky, organizace a pracovníky ze všech 21 členských ekonomik.

Vedle hlavního zasedání se bude konat také důležitý APEC CEO Summit. Ten je nedílnou součástí AELW. Generální ředitelé, podnikatelé, myšlenkoví vůdci a další se setkají s ekonomickými lídry z asijsko-pacifického regionu. Budou mít možnost během dvou dnů založit, prodloužit a vést obchodní dialog o globálních příležitostech a výzvách, které utvářejí ekonomické, environmentální a společenské trendy v regionu. CEO Summit se zaměří na Vytváření ekonomických příležitostí. Podle programu, který mám k dispozici, vystoupí na něm řada zajímavých řečníků, kteří se budou snažit zdůraznit udržitelnost, inkluzi, odolnost a inovace. Doprovodná výstava CEO Summitu představí průkopnická řešení a technologie.

Co jiného lze využít

Institut Bay Area Council je všeobecně ceněn jako kvalitní fórum pro zapojení zainteresovaných stran a respektovaný zdroj informací a analýz založených na faktech. Proč? Protože je důvěryhodným partnerem a poradcem jak pro vedoucí představitele podniků, tak pro vládní úředníky. Přestože jsem velmi kritický k neziskovým vládním organizacím (NGO) zmiňuji Asia Foundation se sídlem v San Francisco. Tato (prý) nezisková mezinárodní rozvojová organizace se zavázala zlepšovat životy a rozšiřovat příležitosti v Asii a Tichomoří. Do třetice uvádím Asijskou obchodní ligu. Proč? Tato nezisková organizace se totiž věnuje podpoře asijsko-pacifického amerického vedení v podnikání. Liga mimo jiné poskytuje příležitosti k řešení problémů, kterým čelí asijsko-američtí profesionálové a asijsko-americké podniky. Chci věřit, že ji využívají nebo budou využívat i podnikatelé – dobrodruzi a zlatokopové z ČR, kteří vsadili na Spojené státy Americké.


Jaký je potenciální dopad APEC

Předpokládá se, že letošní týden ekonomických lídrů San Francisco (APEC Economic Leaders' Week) vygeneruje více než 50 milionů dolarů ekonomického přínosu pro San Francisco prostřednictvím zvýšeného obchodu, cestovního ruchu a investic.

Dále se předpokládá, že AELW podpoří cestovní ruch z asijsko-pacifického regionu do San Francisca a pomůže řešit pokles zaznamenaný během pandemie COVID-19. Zvýšený cestovní ruch může pomoci představit atrakce a kulturu města globálnímu publiku a potenciálně změnit nebo zlepšit jeho vnímání města, nehledě na velice komplexní situaci a výzvy.

Zkušenost se summity dovoluje předpokládat i v případě APEC, že může dojít ke zvýšení budoucích obchodních příležitostí a partnerství mezi členskými ekonomikami. To může vést k větším investicím a obchodu mezi regionem San Francisco a členskými ekonomikami APEC. Nehledě na problematiku občanské společnosti v USA, Kalifornie a San Francisca specificky, a kvůli idealizaci a ignorování určitých objektivních trendů dění v USA a ve světě mladou a střední generací, summit může potenciálně posílit pověst města jako globálního obchodního centra. To i proto, že během přípravy summitu APEC byly provedeny určité viditelné a neviditelné investice. V měsících a týdnech před listopadovým Týdnem ekonomických lídrů APEC (AELW) se konaly přípravné akce. Zájemcům doporučuji podívat se na webové stránky: www.apec2023sf.org.

Mimo APEC politiků a CEO nadnárodních a národních korporací se účastní summitu lokální matadoři, například: London Breed (Mayor of San Francisco), Gavin Newsom (Governor of California), Eleni Kounalakis (Governor of California), APEC Finance Chair Nancy Pelosi, Dianne Feinstein (Senator), Dominic Ng (Chairman and CEO of East West Bank and Chair of APEC Business Advisory Council), Fiona Ma (State Treasurer), Alex Padilla (Senator).

Závěr

Spojené státy se snaží i nadále ukázat, že jejich klíčová asijská ekonomická iniciativa dělá pokroky. Ale podle lidí obeznámených s rozhovory a jednáním přetrvávají značné mezery v kapitolách souvisejících s obchodem. Vyjednavači ze 14 zemí se proto v  týdnu před summitem předhánějí v uzavření kapitol Indo-pacifického hospodářského rámce (IPEF) v narychlo uspořádaných rozhovorech. Přesto očekávám oznámení o spolupráci především s cílem urychlit přechod na čistou energii, bojovat proti korupci a proti daňovým únikům.

Administrace města Sam Francisco se připravuje na velké demonstrace proti summitu a násilí. V rámci příprav na příklad přestěhovává bezdomovce. Pokrytecké konání dokumentuje skutečnost, že obyčejní majitelé firem, obyvatelé a daňoví poplatníci nedostanou žádnou službu, ale když mají přijet bohatí a VIP lidé, dějí se malé zázraky. Přístup k policejnímu a vládnímu financování je pro administrativu města volný. Proto je na místě se ptát: Co dělá město s finančními prostředky na řešení problému bezdomovectví, když se jeví, že ani v případě summitu nelze nabídnout bezdomovcům lůžka? Proč nemohou VIP, CEO a politici vidět a zažít s čím se lidé, kteří tam skutečně žijí, denně potýkají? A poslední otázka: Kolik nejenom členů politbyra KS Číny nebo členů jejich rodin a jejich příbuzných vlastní byty a vily v Bay Area? Souhlasu netřeba.

Jan CampbellAnketa

Je podle Vás vysílání České televize objektivní a vyvážené?