Jan Campbell: Vědecká konference Arcibiskupství pražského, UK a AV ČR

KOMENTÁŘ

Listopad je před námi. Je považován za měsíc mrtvých.

1. listopadu 2022 - 08:30
V těchto většinou šedých týdnech leží oficiální dny smutku a smrti. Zármutek představuje odpor ke zmizení a zapomnění, proto připomínka dnes je důležitější než kdy jindy.

Absurdní konání některých členů vlády, kteří se vydali na návštěvu do Kyjeva, dnes bombardovaného a z 80 procent bez vody a elektřiny, aby tam jednali o rekonstrukci Ukrajiny v odcházení do archivu dějin, mi potvrzuje, že výletníci, pokud to nejsou britské hologramy, neznají Sokratese nebo si neuvědomují, že pouze člověk, který pozná sám sebe, pozná Boha a svět.  Sokrates věděl, že na rozdíl od světa je duše věčná, protože v sobě nese božské semeno, a že člověk poznává sám sebe pouze skrze pochopení božského v sobě. Tím, že pochopí sám sebe, může také pochopit Boha. Takovýto přístup k sobě a svému okolí bohužel nelze očekávat od současných politických elit, které si neuvědomují, že jsme ostrovy na moři, ale pouze na povrchu odděleni, ale spojené v hlubině vodou, kterou jsem na přednáškách nazýval nitkou, spojující vše živé na této planetě.


K dnešnímu příspěvku, zcela z jiného soudku, ale přesto s aktuálním obsahem, mne přiměla vzpomínka na soudní výpis z církve po zážitku v Darmstadtu, o který jsem požádal před více než 52 léty, vztah s několika znalci politiky Svatého stolce, přibližně rok starý rozhovor na téma založení pražského biskupství a v neposlední řadě ambivalentní přístup vládnoucích elit a politicky korektních médii české kotliny k hlavním pilířům církve: hlásání evangelia, což zahrnuje sociální otázky, a zachování a ochranu tradic, což zahrnuje i národů, kde se evangelium hlásá.

V březnu 2023 uplyne 1050 let od konání sněmu v saském Quedlinburgu, na němž císař Ota I. a kníže Boleslav II. stvrdili záměr založení pražského biskupství, projednaný a potvrzený papeži Janem VIII. a Benediktem VI. Již proto, založení pražského církevního obvodu – diecéze – je třeba vnímat v kontextu širšího historického vývoje střední Evropy. Ukotvení křesťanství a ustanovení církevní správy napomohlo významnou měrou k budování českého státního útvaru jako součásti Evropy. Trvalá úcta k prvním českým národním světcům Václavovi a Vojtěchovi, šla ruku v ruce s naplňováním myšlenky sakrality české panovnické moci a tím i samotné české státnosti. To vše přispělo valnou měrou k uznání svébytnosti českého státu v mezinárodním měřítku. Před třemi dny něco o tom bylo slyšet i z pražského hradu.Vědecká konference Arcibiskupství pražského, Univerzity Karlovy a Akademie věd České republiky nazvaná - Tisíc a padesát let pražského biskupství - proběhne ve dnech 9. – 11. listopadu 2022. Její slavnostní otevření je plánováno na 9. listopad v 10 hodin dopoledne ve Velké aule Karolina, Na ovocném trhu č.3.

Kromě zahraničních přednášejících např. z Leibnitzova ústavu pro dějiny a kulturu východní Evropy v Lipsku, Středoevropské univerzity nebo Univerzity A. Mickiewicze v Poznani se konference zúčastní i řada předních českých a moravských odborníků na problematiku historie počátků našeho státu, středověké archeologie, antropologie nebo pomocných věd historických.  

Uvedení tři organizátoři konference navázali na záměr zvěčnělého pražského arcibiskupa Františka kardinála Tomáška, který začal již v roce 1967 cíleně připravovat oslavy milénia pražského biskupství v roce 1973. V Apoštolském listu vydaném papežem Pavlem VI. dne 10. dubna 1973 se zdůrazňuje nutnost oslavit výročí slavnostnějším způsobem. To však nebylo tehdejší státní správou, v období vrcholící normalizace, umožněno.

I proto lze mezinárodní konferenci považovat za určitou splátku dluhu české společnosti a národním dějinám, za připomenutí více než tisíciletého propojení české společnosti, její kultury a vzdělanosti s křesťanstvím, které společně s dědictvím antické a židovské kultury tvoří nezpochybnitelný základ evropské identity. O tu se dnes jedná v bojích na Ukrajině.

Mimochodem přiznal to i americký kongresman Jamie Ruskin (1962): Rusko je pravoslavná země s tradičními hodnotami. Proto musí být zničena bez ohledu na to, jakou cenu za ni USA zaplatí. Špičku ledovce představuje projev britského katolického biskupa Richarda Nelsona Williamsona (1940), kterého v roce 1988 vysvětil bez papežského svolení arcibiskup Lefebvre jako jednoho ze světících biskupů pro Kněžské bratrstvo svatého Pia X. (FSSPX). Toto svěcení bylo Svatým stolcem považováno za nelegální čin a projev schizmatu. Jaký by nebyl můj vztah k církvi jako instituci, což je zcela něco jiného než k Bohu a v úvodu zmíněné učení Sokratese, doporučuji čtenářům si poslechnout projev biskupa - Proti zlu stojí jen jeden - Vladimír Putin! Projev byl pronesen během návštěvy Varšavy 15. května 2022. V projevu mj. hlásil o odchodu premiérů Johnsona a Draghiho, varoval pře Macronem a uměle vyvolaným hladomorem a vyzval údajného útočníka vidět jako spojence proti zlu. https://www.youtube.com a další.

Přeji vědecké konferenci úspěch a přednášejícím odvahu a sílu nazývat věci pravdivě, bez ideologického zabarvení a požadované politické korektnosti, aby i sborník přednesených příspěvků, který má být vydán po ukončení konference se mohl stát součástí knihovny vzdělaného člověka a kvalitní referencí pro budoucnost a vlastní oslavy 1050. výročí založení pražského biskupství, které se uskuteční dne 23. dubna 2023 v pražské katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. K výročí bude současně vydána reprezentativní jubilejní publikace.  
 
Pro zájemce o podrobnější informaci týkající se konference nabízím se svolením kontaktovat: JUDr. Jan Kotous, zc.liame@suotok.j , 607 867 048, nebo Prof. PhDr. Petr Sommer, DrSc., zc.sac.pura@remmos , 603 719 817.

Jan Campbell


Anketa

Měla by se podle vás stát Ukrajina členem NATO?

Ano 17%
transparent.gif transparent.gif
Ne 66%
transparent.gif transparent.gif
Nevím 17%
transparent.gif transparent.gif