Zdeněk Ertl: Většinu rodičů příliš nezajímá, jak se jejich děti stravují!

KOMENTÁŘ

Nevěříte? Tak se podívejte…

25. dubna 2024 - 07:00


Ukazuje tento graf, že téměř dvěma třetinám rodičů nezáleží na tom, jestli jejich děti budou zdravé, obézní atd.?

Bohužel se zdá, že ano.

Namítnete-li, že rodičům na zdraví dětí asi záleží, ale jen si neuvědomují, že kvalita stravy je se zdravotním stavem pevně spojena, váš argument neobstojí. Troufnu si tvrdit, že o negativním vlivu špatné, nevyvážené stravy na zdraví lidí bylo řečeno tolik, že není možné, aby to někdo nezaregistroval. Pravdou spíš bude, že mnoho rodičů to sice ví, ale přesto s tím nic nedělají.

Zdá se vám, že některým rodinám neumožňuje zdravé stravování jejich ekonomická situace? Taky neberu. Není totiž pravdou, že všechny zdravé potraviny jsou vždy lacinější než ty škodlivé. Takže i s omezenými finančními prostředky je možné usilovat o zdravé stravování.

Ať už jsou příčiny výše znázorněného stavu takové, či onaké, tak malý důraz rodičů na kvalitu stravy dětí je velmi smutným, ale zároveň snad i alarmujícím zjištěním.

Součástí zdravého stravování jsou bezpochyby i nápoje. Tak se na ně pojďme podívat.
 


Vidíme, že zájem rodičů ovlivňovat skladbu nápojů, které pijí jejich děti, je ještě o trochu nižší než zájem o zdravé stravování.

Děti si většinou pijí, co chtějí, a rodiče jim to umožňují. Dokladem tohoto tvrzení je i následující graf.
 


Skupina dětí, které pijí tzv. zdravotně nezávadné nápoje (24,8 %), až nápadně přesně koresponduje se skupinou rodičů, které se aktivně zajímají o pitný režim svých potomků (25,6 %). Těmto rodičům musíme zatleskat. Musím znovu zopakovat, že s největší pravděpodobností valná většina rodičů zná neblahé účinky dlouhodobé konzumace slazených nápojů, včetně ovocných, a zejména těch energetických. Ale převážná většina rodičů to neřeší, ať už z rozmanitých důvodů, k nimž jistě patří vlastní pohodlnost a nedůslednost či absence vlastního pozitivního příkladu. Ani v tomto případě nelze přijmout argument, že důvodem dětské konzumace nevhodných nápojů by mohly být malé ekonomické možnosti některých rodin. Je přece nasnadě, že právě ty nevhodné a škodlivé nápoje jsou výrazně dražší než ty zdravé.

Všem rodičům jistě záleží na tom, aby jejich děti prožily spokojený život a aby byly zdravé. V této souvislosti je pro mě obtížně pochopitelným paradoxem, že rodiče svým nezájmem o vhodnou stravu i nápoje vědomě přispívají ke zhoršování zdravotního stavu svých dětí.

Zdroj dat: průzkum společnosti Sanep s.r.o. na téma Sport, pohyb a volnočasové aktivity dětí (únor 2024; reprezentativní vzorek 16 897 respondentů 18+; statistická odchylka ± 1,5 %).

Zdeněk Ertl


Anketa

Kdo by se podle Vás měl stát příštím americkým prezidentem?