Češi jsou vlastenci, ale nejsou spokojeni s polistopadovým vývojem

politika

<< SANEP >> Dne 17. listopadu 1989 začala tzv. sametová revoluce, tedy období změn, jež ve svém konečném důsledku vedly k pádu komunismu a postupnému přechodu k právnímu demokratickému státu.

Češi jsou vlastenci, ale nejsou spokojeni s polistopadovým vývojem
Ilustrační foto
17. listopadu 2023 - 03:20

Jak ale ukazuje exkluzivní průzkum společnosti SANEP, pro takřka dvoutřetinovou většinu dotázaných, kteří představují reprezentativní vzorek domácí populace, se Česká republika nevyvíjí podle jejich představ. Navíc i po čtyřiatřiceti letech stále přetrvávají pochybnosti o spontánnosti "sametové" revoluce, neboť většina veřejnosti se domnívá, že 17. listopad byl něčím mezi plánovaným předáním moci a spontánní revolucí. 

Necelá třetina obyvatel se domnívá, že za komunistů (tedy před sametovou revolucí) bylo lépe než dnes. Většina však tento názor, i přes kritiku výkonů stávající vlády a přes většinový názor, že ani po třicetičtyřech letech stále nejsme vyspělou demokratickou zemí, nesdílí. Poměrně pozitivní je také zjištění, že většina domácí populace je hrdá na svoji českou národnost i Českou republiku a považuje se za vlastence.

Podle názoru skoro dvoutřetinové většiny obyvatel (63,8%) se Česká republika po pádu komunistického režimu nevyvíjí podle jejich představ. Za tímto názorem nepochybně stojí zejména většinová nespokojenost se současnou vládou, nebývale vysoká nedůvěra ve vládní politiky, pokles životní úrovně i obavy z dalšího růstu cen energií a potravin.

Pochybnosti o čistotě a spontánnosti "sametové" revoluce má 37,8% dotázaných, kteří se domnívají, že "sametová" revoluce byla něčím mezi plánovaným předáním moci a spontánní revolucí. Za spontánní revoluci ji pak považuje pouze 16,1% respondentů. Jako čistě domluvené předání moci, iniciované StB a komunisty, chápe sametovou revoluci 21,6% obyvatel. Jako pouhé představení sehrané pro obyčejné lidi pak chápe tuto historickou událost 15,3% respondentů.Byť je "sametová" revoluce považována významnými osobnostmi a historiky za zlomovou, co se týče přechodu k vytoužené demokracii po čtyřiceti letech totalitního komunistického režimu, výrazná většina respondentů (77,1%) tento státní svátek neoslavuje.

O podrobnosti „sametové“ revoluce se nezajímá 57,1% obyvatel. Zde však hraje svoji roli i skutečnost, že lidé ve věku 18-40 let nemají fakticky z totalitního režimu žádnou zásadní zkušenost, a proto nevnímají důležitost této historicky zlomové události.

I přes kritiku stávající zejména politické situace ze strany většiny domácí populace se však nadpoloviční většina respondentů nedomnívá (53,3%), že by se za komunistického režimu žilo lépe než dnes. Na „staré časy“ naopak pozitivně nahlíží třetina respondentů (32,6%), což jsou zejména voliči hnutí ANO, komunistů a SPD, a to ve věku 50 a více let.

Ani za 34 let fungování české demokracie nepovažuje Českou republiku za vyspělý demokratický a právní stát nadpoloviční většina dotázaných (52,2%). Naopak 43,2% lidí si domnívá, že Česká republika vyspělou demokratickou zemí je.

Jakkoli jsou Češi ve většině kritičtí k úrovni demokracie a své politické reprezentaci, více jak dvě třetiny obyvatel (74,6%) je hrdých na svou zemi a národnost.

Za vlastence, tedy osobu pociťující lásku ke své vlasti, se pak považuje 71,3% dotázaných.

Exkluzivní internetový průzkum společnosti SANEP byl proveden ve dnech 6. - 15. listopadu 2023 na vybrané skupině 2.486 dotázaných, kteří představují reprezentativní vzorek obyvatel ČR ve věku 18-69 let. Reprezentativní vzorek byl vybrán metodou kvótního výběru a odpovídá sociodemografickému rozložení obyvatel ČR dle údajů Českého statistického úřadu. Statistická chyba u uvedené skupiny obyvatel se pohybuje v rozmezí +-1,5%. Kontrola daného vzorku byla provedena triangulační datovou metodou.

DOMNÍVÁTE SE, ŽE „SAMETOVÁ“ REVOLUCE 17. LISTOPADU 1989 BYLA:VYVÍJÍ SE ČESKÁ REPUBLIKA PO PÁDU KOMUNISTICKÉHO REŽIMU PODLE VAŠICH PŘEDSTAV?OSLAVUJETE STÁTNÍ SVÁTEK 17. LISTOPADU?ZAJÍMÁTE SE O PODROBNOSTI „SAMETOVÉ“ REVOLUCE?DOMNÍVÁTE SE, ŽE BYLO ZA PŘEDLISOPADOVÉ ÉRY KOMUNISTICKÉHO REŽIMU LÉPE?DOMNÍVÁTE SE, ŽE JSME PO TŘICETIČTYŘECH LETECH SVOBODY VYSPĚLOU DEMOKRATICKOU ZEMÍ?JSTE HRDÍ NA SVOU ZEMI A ČESKOU NÁRODNOST?POVAŽUJETE SE ZA VLASTENCE?M E T O D O L O G I E
  • Výše uvedený exkluzivní internetový (CAWI) průzkum společnosti SANEP byl proveden ve dnech 6. – 15. listopadu 2023 na vybrané skupině v souhrnu 2.486 dotázaných, kteří představují reprezentativní vzorek obyvatel ČR ve věku 18+ let.
  • Reprezentativní vzorek byl vybrán metodou kvótního výběru a odpovídá sociodemografickému rozložení obyvatel ČR dle údajů Českého statistického úřadu.
  • Statistická chyba u uvedené skupiny obyvatel se pohybuje v rozmezí +-1,5%.
  • Kontrola daného vzorku byla provedena triangulační datovou metodou.
  • Veškeré uvedené výsledky a modely jsou platné pouze v daný okamžik sběru dat.

(rp,prvnizpravy.cz,sanep,foto:arch.)


Anketa

Je podle Vás vysílání České televize objektivní a vyvážené?