Štefec: Po rezignaci na vlastní zahraniční politiku, ztrácíme i vlastní armádu

politika

Byl jsem požádán, zda bych mohl stručně okomentovat vystoupení náčelníka generálního štábu, generála Karla Řehky, na jím svolaném shromáždění dne 23. listopadu 2023, napsal na facebooku Jaroslav Štefec, a tady je komentář.

Štefec: Po rezignaci na vlastní zahraniční politiku, ztrácíme i vlastní armádu
Jaroslav Štefec
27. listopadu 2023 - 02:20

Z analýzy projevu generála Karla Řehky je možné učinit jediný závěr. Generální štáb tak zvané "Armády České republiky" zcela rezignoval na zákonnou povinnost připravovat českou armádu na obranu naší země a jejího obyvatelstva, která je mu dána Zákonem o ozbrojených silách České republiky č. 219/1999 Sb. Zde se v Hlavě III Úkoly ozbrojených sil, § 9 bod (1) jasně praví: Základním úkolem ozbrojených sil je připravovat se k obraně České republiky a bránit ji proti vnějšímu napadení.Místo toho se velení armády na základě politického zadání vlády České republiky, v rozporu se zájmy a bez mandátu občanů ČR, bez ohledu na povinnosti, plynoucí z Ústavy ČR a vedle výše citovaného i z dalších zákonů ČR, a rovněž v rozporu se zněním článků 1, 3 a 5 Severoatlantické smlouvy, vydalo cestou budování pro v podstatě neexistující samostatnou ekonomiku ČR neúměrně drahé miniaturní armádky, vybavované a cvičené jako integrální součást kontingentu rudimentálních zbytků dalších armád zemí NATO pod velením a s převahou vojenských sil USA, chystajících se stále otevřeněji „táhnout na Rusa".Důsledkem tohoto rozhodnutí český stát, po rezignaci na vlastní zahraniční politiku, definitivně ztrácí i vlastní armádu, schopnou bránit jeho území a chránit nás, jeho občany, v případě vnějšího, nebo vnitřního napadení, či rozsáhlé přírodní, nebo lidmi způsobené katastrofy.


Řeči o hrozbě terorismu a jeho přirovnávání k tzv. „ruské hrozbě“ bez pojmenování konkrétních nositelů jsou už jen planými řečmi, fungujícími jako kouřová clona k zakrytí tvrdé reality, charakterizované výrazným urychlením nástupu již dnes se stále viditelněji projevující ekonomické krize a akcelerací růstu sociálních a bezpečnostních rizik, které z tohoto faktu plynou.

Víc k tomu nemám co dodat.

(rp,prvnizpravy.cz,fb,foto:arch.)


Anketa

Kdo podle vašeho názoru rozděluje společnost a šíři nenávist?