Hrobová kaple antického stylu byla zrestaurována

regiony

Nymburk: U bývalého zimního stadionu je zrušený hřbitov, který připomíná už jen kostel sv. Jiří, jeden náhrobek a dvě hrobové kaple. Po opravě náhrobku Gustava Červinky se rekonstrukce dočkala jako první kaple antického stylu.

Hrobová kaple antického stylu byla zrestaurována
Hrobová kaple
14. června 2024 - 12:30

„Práce neprobíhaly zcela bez komplikací, ale nyní už má hrobka nové opláštění střechy, restaurátorsky opravené nebo doplněné dřevěné prvky, ošetřené jsou i prvky kamenné a firma doplnila malbu v interiéru. Hrobku, jejíž majitele se bohužel nepodařilo zjistit, plánujeme ještě doplnit o kovaný plůtek, který byl původně umístěn mezi sloupy,“ upřesnila místostarostka Stanislava Tichá.

Mezi nejnáročnější patřila oprava barevných vrstev na podhledu dřevěné stříšky, které vykazovaly stopy poškození po působení zvýšených teplot, zřejmě ohně. Štítová strana byla zvětralá vlivem působení povětrnostních podmínek. Čelní stěna kaple byla lokálně druhotně vyspravená omítkovou vrstvou s vysokým podílem šedého cementu. Barevné vrstvy byly degradované vlivem působení povětrnostních podmínek. Veškeré práce probíhaly v režimu restaurátorských a umělecko-řemeslných prací a kontroly probíhaly i pod dohledem Národního památkového ústavu. Restaurátorské práce provedla je firma COR INTERIORS
s. r.o. Hodnota zakázky je 930 337,-Kč.Práce na úpravě prostoru bývalého hřbitova budou pokračovat renovací poslední ze zachovalých hrobek a následně i rekultivací celého veřejného prostoru. Více o projektu renovace naleznete na webových stránkách v Projektech města.

Stredoceskenovinky.cz informovala Bc. Marta Svobodová, tisková mluvčí Městského úřadu Nymburk.

(jv,stredoceskenovinky.cz foto:měú)


Anketa

Kdo by se podle Vás měl stát příštím americkým prezidentem?