Perinatologické dny Ústeckého kraje již podevatenácté

regiony

Akce proběhla 22. a 23.června 2023 v Hotelu & Restaurantu Větruše v Ústí nad Labem. Záštitu nad akcí převzala Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP a primátor statutárního města Ústí nad Labem PhDr. Ing. Petr Nedvědický.

Perinatologické dny Ústeckého kraje již podevatenácté
Perinatologické dny Ústeckého kraje
9. července 2023 - 07:00

Krajská zdravotní uspořádala již podevatenácté odbornou konferenci Perinatologické dny Ústeckého kraje Gynekologicko-porodnická klinika spolu s Neonatologickou klinikou Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (FZS UJEP) a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., (MNUL) uspořádala odbornou konferenci 19. Perinatologické dny Ústeckého kraje.

Témata příspěvků zastupovala všechny zdravotnické obory, s nimiž se můžeme v perinatologii a neonatologii setkat. Přednášky byly po oba dny rozděleny do bloků. Odbornými garanty konference byli doc. MUDr. Tomáš Binder, CSc., z Gynekologicko-porodnické kliniky FZS UJEP a MNUL a MUDr. Patrik Hitka, Ph.D., přednosta Neonatologické kliniky FZS UJEP a MNUL. Dvojici odborných garantů doplnila pětice členů vědeckého a organizačního výboru.

Konference se tradičně zabývala hodnocením výsledků perinatologické a neonatologické péče v regionu za předchozí rok, tentokrát tedy za rok 2022. Účastníci si vyslechli například přednášku na téma péče o ženu s plodem v poloze koncem pánevním po 36. týdnu těhotenství, věnovali se managementu imunní trombocytopénie v těhotenství nebo kritickým bodům v léčbě extrémně nezralých novorozenců. Dalšími tématy odborné akce byla kupříkladu specifika ošetřovatelské péče o extrémně nezralé novorozence, transpozice velkých cév - úskalí prenatální diagnostiky a postnatální péče, či dětská fyzioterapie v Nemocnici Most.

Devatenáctého ročníku odborné konference se zúčastnilo na 150 zdravotníků. „Letošní konference ukázala, že porodnická oddělení v kraji drží vysokou úroveň porodnické a neonatologické péče. Znovu odhalila problémy, se kterými se v Ústeckém kraji musíme potýkat: vysoký podíl předčasných porodů a mrtvorozenost. Velmi nás ale potěšila vysoká úroveň jednotlivých příspěvků a pozitivní ohlas účastníků konference,“ zhodnotil perinatologické dny doc. MUDr. Tomáš Binder, CSc.

„Každé setkání porodníků s neonatology je užitečné. Poskytuje hlavně porodníkům nezbytnou zpětnou vazbu. Konferenci v tomto ohledu hodnotím tradičně jako úspěšnou,“ uvedl MUDr. Patrik Hitka, Ph.D.„Obecně lze na základě předložených perinatologických ukazatelů a výsledků předložených jednotlivými porodnickými zařízeními v kraji konstatovat, že pokračuje trend snižování frekvence císařského řezu. Úkolem do budoucna bude udržet činnost a úroveň poskytované péče především v obou perinatologických centrech v Ústeckém kraji,“ doplnil přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky FZS UJEP a MNUL MUDr. Marcel Vančo, Ph.D.

Neonatologie patří k oborům, v nichž Česká republika dosahuje jedny z nejlepších výsledků na světě. Lékařští specialisté jsou schopni zachraňovat děti s porodní hmotností i pod 500 gramů a z nejkritičtější nejnižší věkové skupiny velké procento úspěšně vrátit, vesměs bez většího hendikepu, do života. V České republice existuje 12 perinatologických center a z nich má společnost Krajská zdravotní dvě, v nemocnicích v Ústí nad Labem a v Mostě. Jde o centra vysoce specializované péče, prostřednictvím kterých zdravotníci poskytují komplexní péči o nejzávažnější stavy během těhotenství, porodu a šestinedělí, vyskytující se u matky, plodu či novorozence. Ústecké centrum má přesah do Libereckého kraje, mostecké na Lounsko a do Karlovarského kraje.
          
(rp,usteckenovinky.cz,foto:krajskazdravotni)


Anketa

Jste spokojeni s tím, že se Urshula Von der Leyenová stala opět šéfkou Evropské komise?

Ano 7%
transparent.gif transparent.gif
Ne 83%
transparent.gif transparent.gif
Je mi to jedno 10%
transparent.gif transparent.gif