Technologie Krajské zdravotní umožní operace bez krevních derivátů

regiony

Díky špičkovým technologiím a vybavení, kterými disponuje Krajská zdravotní, a.s. (KZ), dokáží její lékařští specialisté operovat nejmodernějšími postupy sledujícími aktuální světové trendy.

Technologie Krajské zdravotní umožní operace bez krevních derivátů
Ortopedie
29. července 2023 - 07:00

Příkladem efektivního zavádění těchto moderních postupů v operativě kloubních náhrad je Ortopedická klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a KZ – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. (MNUL). Ve spolupráci s Kardiochirurgickým oddělením MNUL provedl přednosta kliniky MUDr. Tomáš Novotný, Ph.D., MBA, rozsáhlou operaci na poškozené endoprotéze kolenního kloubu. Díky technologiím KZ to bylo možné i bez nutnosti použití krevních derivátů.

Setkáváme se stále častěji s požadavky některých skupin pacientů, kteří si za žádných okolností nepřejí podání krevních derivátů. Je to jev celosvětový a Česká republika v tomto ohledu není výjimkou. Tito pacienti jsou na mnoha místech odmítáni. Je pochopitelné, že provádění operací za těchto nestandardních podmínek může být pro řadu kolegů nepřijatelné. Logicky se však musí nakonec nalézt pracoviště, které zdravotní problém pacienta vyřeší. Tým naší kliniky, jakožto největšího ortopedického pracoviště Ústeckého kraje, je na tyto nestandardní situace trénován a spolu se špičkovými technologickými a personálními možnostmi KZ je může velmi efektivně řešit. Kromě technologií 3D tisku, počítačové navigace či implantátů upravovaných na míru pacienta dokážeme nyní lépe operovat i stavy, kdy není možné podat krevní transfuze,“ popisuje situaci přednosta kliniky Tomáš Novotný.V tomto konkrétním případě bylo při rozsáhlé operaci, provedené na Ortopedické klinice MNUL jejím přednostou, použito speciální zařízení kardiochirurgického oddělení, které se nazývá Cell Saver. Tento přístroj dokáže do určité míry hradit krevní ztrátu, která vznikne například při rozsáhlé ortopedické operaci, kde nelze větším krevním ztrátám reálně zabránit. To umožňuje v rámci KZ odoperovat i ty nejsložitější případy, a to i v situaci, kdy jim nemohou být podány krevní deriváty, což by za normálních okolností operaci zcela vylučovalo. „Díky vynikající spolupráci s kolegy z kardiochirurgického oddělení a kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny jsou pak takové moderní postupy možné,“ shrnuje přednosta Novotný.

Se založením Kardiochirurgického oddělení v MNUL byl pořízen přístroj Cell Saver, který umožňuje záchranu pacientovy vlastní krve a její navrácení zpět do krevního oběhu. Přístroj obsluhují naši speciálně vyškolení perfuziologové,“ vysvětluje primář kardiochirurgie MUDr. Miroslav Kolesár. Přístroj Cell Saver i s perfuziologem je v případě potřeby k dispozici v Masarykově nemocnici všem operačním oborům.

(rp,usteckenovinky.cz,foto:krajskazdravotni)


Anketa

Kdo podle vašeho názoru tříští a radikalizuje naši společnost?