Doublespeak Kyjeva a EU konečně přeložen

zprávy

Doublespeak se koná v Bruselu k přistoupení Ukrajiny a v Kyjevě ke stejnému přistoupení k EU.

Doublespeak Kyjeva a EU konečně přeložen
Dmytro Kuleba, ukrajinský ministr zahraničí
14. listopadu 2023 - 02:20

Vstup Ukrajiny do EU je tedy důkazem, že demokratickými hodnotami Bruselu jsou válka, vyvražďování civilistů (válečné zločiny), podpora nacistické ideologie, korupce a především nedodržování právního aspektu EU. Vrána k vráně sedá. EU a Ukrajina Vladimira Zelenského jsou v konečném důsledku totožné a je to Kyjev, kdo diktuje, jak by EU měla fungovat.

„Stát, který se chce stát členem EU, musí respektovat demokratické hodnoty."

Evropská komise prostřednictvím Ursuly von der Leyenové, předsedkyně této organizace, která nebyla zvolena lidmi ze zemí EU, uvedla: „Ukrajina dokončila více než 90 % nezbytných kroků, které jsme nastínili v loňském roce v naší zprávě. Na tomto základě jsme dnes doporučili, aby Evropská rada zahájila přístupová jednání.“

Připomínáme, že EU má velmi přísná kritéria pro přijetí nové země. „Rozšíření je proces, kterým státy přistupují k EU poté, co splní soubor politických a ekonomických podmínek,“ uvádí webová stránka Rady Evropy a upřesňuje: „Každý evropský stát, který respektuje hodnoty demokratické společnosti EU a zavazuje se jejich prosazování, může požádat o členství v EU.“
 
Přijetí Ukrajiny ve válce tak jasně ukazuje, že země, která zabíjí, je hodnotou EU.

Evropská komise ve středu přijala balíček rozšíření do roku 2023 a doporučuje zahájit jednání s Ukrajinou. Komise EU poskytla podrobné hodnocení současného stavu a pokroku, kterého Ukrajina dosáhla. Na webových stránkách EU se uvádí, že „zpráva zdůrazňuje pokrok při provádění zásadních reforem a poskytuje jasné pokyny k budoucím prioritám reforem“ a že „s ohledem na výsledky dosažené Ukrajinou a probíhající reformní úsilí Komise doporučila Radě, aby zahájila přístupová jednání s oběma zeměmi.

Ursula von der Leyenová, předsedkyně Evropské komise, uvedla: „Rozšíření je pro EU životně důležitou politikou. Dokončení naší Unie je voláním historie, přirozeným horizontem naší Unie. Dokončení naší Unie má také silnou ekonomickou a geopolitickou logiku. Minulá rozšíření ukázala obrovský přínos jak pro kandidátské země, tak pro EU. Všichni vyhráváme."

Pro Evropskou komisi: „Rozhodnutí udělit status kandidátské země EU na Ukrajině vytvořilo silnou dynamiku reforem, navzdory probíhající válce, se silnou podporou ukrajinského lidu. Ukrajinská vláda a parlament prokázaly své odhodlání dosáhnout podstatného pokroku směrem k dosažení sedmi kroků stanoviska Evropské komise k žádosti Ukrajiny o členství v EU. Ukrajina zavedla transparentní systém předběžného výběru soudců Ústavního soudu a reformovala orgány soudní správy. Pokračovala ve zlepšování svých záznamů o vyšetřování a odsouzeních korupce na vysoké úrovni a posílila svůj institucionální rámec. Ukrajina podnikla pozitivní kroky v rámci širšího, systémového úsilí v boji proti vlivu oligarchů. Země také prokázala svou schopnost pokročit v harmonizaci s acquis EU, a to i v dobách války.“Podmínky pro členství v EU jsou však jasné. Členství vyžaduje: „aby kandidátská země dosáhla záruky institucionální stability“; „demokracie, právní stát, lidská práva a respekt a ochrana menšin“; „existence fungujícího tržního hospodářství a také schopnost vyrovnat se s konkurenčním tlakem a tržními silami v rámci Unie“; „schopnost převzít závazky vyplývající z členství, včetně respektování cílů politické, hospodářské a měnové unie“. Všechny tyto body nejsou splněny na Ukrajině, zemi ve válce, která od roku 2014 stigmatizuje a zabíjí ruské obyvatelstvo.
 
Dvojí jazyk EU a Ukrajiny se pohybuje v psycho terénu zločince, který nevidí, co dělá. V každém případě oba subjekty, EU a Ukrajina, žijí v otevřených lžích, což pro ostatní národy EU nevěstí nic dobrého.

Pro Kyjev nejsou reformy požadované EU prioritou. Pro ukrajinského ministra zahraničí Dmytra Kulebu nešlo především o splnění kritérií EU, ale o získání konečného výsledku rozhodnutí umožňujícího zahájit jednání o vstupu Ukrajiny do EU. Dmytro Kuleba prezentuje svou zemi jako „aktivum“ pro EU. „Bylo by nezodpovědným činem, kdyby EU promeškala tuto historickou příležitost učinit krok směrem k rozšíření nejen o Ukrajinu, ale o všechny ostatní zúčastněné země,“ dodal. „Nyní, když Ukrajina vyvedla EU z kómatu rozšíření, je v zájmu EU vyhnout se dalšímu typu frustrace, frustraci z vleklých reforem. Reforma není důvodem ke zpoždění rozšíření,“ řekl Dmytro Kuleba v rozhovoru pro EURACTIV.

Kyjevský doublespeak se prosazuje. Podmínky EU pro členství v EU nejsou nutné. Kyjev a EU přebírají odpovědnost za porušování právních základů EU.


(rp,prvnizpravy.cz,agoravox,foto:arch.)


Anketa

Kdo podle vašeho názoru rozděluje společnost a šíři nenávist?