Štefec: Ví vůbec Černochová, že funkčních letadel F-35 je jen 29%?

politika

V předešlém příspěvku jsem se v reakci na kongresové „grilování“ amerického ministra obrany Lloyda Austina o programu letadel F-35 kongresmanem Mattem Gaetzem obrátil na „úřadující“ ministryni obrany ČR Černochovou těmito slovy:

Štefec: Ví vůbec Černochová, že funkčních letadel F-35 je jen 29%?
Jaroslav Štefec
3. července 2024 - 06:20

„Nákup F-35 je regulérní trestný čin, veřejná defraudace minimálně půl biliónu korun v déledobém horizontu. Lžete o jeho "fantastickém" přínosu pro bezpečnost ČR, lžete o tom, jak "skvělý" je to deal pro českou armádu, a jaký přínos pro český průmysl. Co že tam budeme vyrábět? Jednu mřížku do výstupu motoru o velikosti čokolády!?“ píše na facebooku Jaroslav Štefec.


Autor jedné z reakcí na můj příspěvek napsal: „Lepší by bylo zaplatit Američanům pouze nějaké výpalné a letadla vůbec nebrat.“ S tím nemohu souhlasit. Proč bychom měli platit „nějaké výpalné“? Veřejné přiznání amerického ministra obrany Lloyda Austina, že aktuálně je provozuschopných jen 29 % ze všech F-35, nakoupených americkou armádou a kvůli jejich nízké spolehlivosti se bude ne nevýznamně zkracovat jejich životnost, je přece jednoznačným impulsem pro českou stranu, aby neprodleně zahájila jednání o zneplatnění smlouvy o jejich nákupu!

Z hlediska mezinárodního práva přece došlo v souvislosti s prodejem F-35 ze strany USA zcela jednoznačně k tzv. vadnému projevu vůle! Český stát byl americkým protějškem uveden v omyl, aby v plném rozsahu souhlasil se smlouvou o jejich nákupu. Americká strana českou stranu úmyslně neinformovala o problémech prodávaných letadel, čímž zásadním způsobem ohrozila budoucí obranyschopnost českého státu a způsobila mu finanční újmu velkého rozsahu!

Během onoho kongresového slyšení byla navíc ze strany kongresmana Gaetze veřejně řečena i další informace, s níž Lloyd Austin (viditelně nepříliš ochotně) vyjádřil souhlas. Podle ní americká armáda nakupuje jednu F-35 za 100 miliónů dolarů, tj. (při současném kurzu U$ vůči koruně) za cca 2,35 miliardy Kč. Za zhruba stejné peníze nakupuje tato letadla Izrael a za cenu jen o málo vyšší i Dánsko, zatímco „bohatý“ český stát bude platit za jeden kus téměř 6,3 miliardy Kč!

Vzhledem k výši ceny za jeden stroj pro ČR je proto nutno zvažovat i možnost, že jednání části osob, zúčastněných za český stát při vyjednávání smluvních podmínek, bylo ovlivněno korupcí ze strany prodávajícího ve smyslu poskytnutí neoprávněných výhod představiteli státu, aby zneužil svých plných mocí ve prospěch druhé strany.

Prokázaný vadný projev vůle ze strany USA při prodeji F-35 do ČR by měl podle mého názoru znamenat okamžité zneplatnění smlouvy o nákupu F-35A pro ČR „od samého počátku“. Vzhledem k tomu, že USA už část peněz dostaly a připravují se další platby, je třeba okamžitě zahájit právní kroky k vypovězení podvodné smlouvy, zastavit placení dalších peněz a zahájit jednání o vrácení peněz již vyplacených.

Obsah slyšení Lloyda Austina před kongresem USA a jeho veřejná vyhlášení ke kvalitě a ceně letounu F-35 jsou podle mého názoru zásadním impulsem pro výbory poslanecké sněmovny, aby ve věci mezinárodní smlouvy o nákupu letadel F-35A pro český stát začaly neprodleně konat a přijaly příslušná opatření k jejímu vypovězení. Čím dříve, tím lépe.


(rp,prvnizpravy.cz,fb,foto:arch.)


Anketa

Kdo by se podle Vás měl stát příštím americkým prezidentem?