Dušan Mišík

senior
[title]
Dušan Mičík (*1953)
Vzdělání: v oboru elektrotechniky, filozofie, sociologie, řízení kvality. 
Praxe: služba v armádě, pedagogická činnost, implementace systému řízení kvality, provádění auditů kvality, posledních dvanáct let dělník v oboru elektro.

[title]
KOMENTÁŘ

Dušan Mišík: Právo na pomstu, aneb o příčinách a následcích války

Na demonstraci za mír nás oslovili mladí lidé a sdělili nám, že Ukrajina má právo na válku a na pomstu.

Před 5 dny
[title]
KOMENTÁŘ

Dušan Mišík: Trojjedinost boha v ateisticko-materialistickém podání a III.sv.válka

Poskytuje příležitost vysvětlit vztah skutečnosti a možnosti i vztah možnosti a nutnosti.

Před 21 dny
[title]
KOMENTÁŘ

Dušan Mišík: Progresivismus a konzervativismus z pohledu skutečnosti a možnosti

V souvislosti s vývojem na Slovensku a nejenom na Slovensku se často mluví o progresivismu.

Před 46 dny
[title]
KOMENTÁŘ

Dušan Mišík: Válka je formou politiky

V předešlém v článku „Podstata války“ jsem poukázal na propojení války s mocí a politikou, i propojení politiky s ekonomickými zájmy konkrétních sociálních skupin. Dnes se podíváme na válku z pohledu formy a obsahu.

Před 58 dny
[title]
KOMENTÁŘ

Dušan Mišík: Podstata války

Válka je pokračováním politiky jinými, násilnými prostředky – říkají klasici. Ale co je politika?

Před 68 dny
[title]
VÝZVA

Dušan Mišík: Je válka daleko?

Kdo si myslí, že ne, tak stránku zavřete. Je zbytečné číst dále. Kdo si myslí, že ano, je pravý čas to říct ostatním. Jak? Jedna z forem je podpořit hnutí „Svítíme za mír“.

Před 79 dny
[title]
KOMENTÁŘ

Dušan Mišík: Proč byl za skleníkový plyn vybrán CO2?

Tisíce vědců zastává názor, že kysličník uhličitý (CO2) ohrožuje budoucí existenci lidstva a tisíce jiných vědců toto tvrzení vyvrací.

Před 81 dny
[title]
KOMENTÁŘ

Dušan Mišík: Rozhodně jsme za svobodu, ale víme, co znamená být svobodný?

Klečeli jsme na podlaze stavby spolu s Andrejem, vysokoškolským studentem. V rukou jsme měli lámací nože a připravovali jsme tepelnou izolaci pro pokládku podlahového topení. U práce jsme si povídali. Přišlo na téma svoboda.

Před 94 dny
[title]
KOMENTÁŘ

Dušan Mišík: Všichni jsme za demokracii, ne všichni jí rozumíme

Naskytl se mi náhodný rozhovor s náhodnými diskutujícími. Od míru a války se přešlo k demokracii.

Před 99 dny

Anketa

Je podle Vás vysílání České televize objektivní a vyvážené?