Žantovský: Jaké je vzdělání generace, která tu za pár let bude vládnout?

politika

Často slýcháme lamentování nad malou vzdělaností (a též malou ochotou se vzdělávat) u mladší a nejmladší generace, komentuje Petr Žantovský.

Žantovský: Jaké je vzdělání generace, která tu za pár let bude vládnout?
Petr Žantovský
15. října 2020 - 06:20

Vzpomínáme se slzou v oku na přísné, ale vzdělané a respektované kantory našeho mládí, ba někteří ještě i na fyzické tresty (třeba dřevěným úhelníkem přes ruce, za mého dětství se za příslušný přečin proti školnímu řádu dokonce i klečelo v koutě, ne sice už na hrachu, ale často desítky minut).

Dnes jsme však moderní a nic takového bychom nepřipustili, neboť je to týrání bezbranných. A hlavně proto, že by nás prachatý taťka toho bezbranného prohnal po soudech a připravil o pověst i peníze. Dnes je moderní tázat se dětí, co se chtějí a co nechtějí učit.

Dnes je moderní začínat dějepis až od Robespierra. Dnes je moderní, ba ministrem školství doporučováno nedohánět zameškanou látku z první jarní covidové epochy, nezkoušet děti z pololetního opakování, nedávat jim souborné písemky, neznámkovat je, protože je to deprimuje, raději se uchýlit k pouze slovnímu hodnocení. Naše školství zkrátka jde s dobou. Kam? Na to si laskavě odpověz každý sám, já nerad používám nesalónní výrazivo.

Nu, přiznám se, že už dvacet let jsem též součástí vzdělávacího řetězce. Naštěstí na školách nikoli základních ani středních, nýbrž vysokých. A naštěstí na školách přece jen jakž takž exaktního zaměření (např. ekonomického), nikoli na fakultách, které mají ve svém názvu slovo humanitní případně filosofické. Když se totiž podívám, co se tam tak přečasto odehrává, začínám rozumět škarohlídům, řkoucím, že naše mladá generace (ovšem pod naším vedením či za tichého mlčení) blbne na kvadrát. Nejenže na jedné takové škole (Univerzita Palackého Olomouc) se můžete třeba vzdělávat v tak nosných a perspektivních oborech jako jsou Migrační studia, Evropská unie či Euroculture.

Asi největší četností výskytu akademické podivuhodnosti se může vykázat naše nejstarší a nejslovutnější univerzita, pražská Karlova. Zejména, ale nikoli pouze, její Fakulta humanitních studií.  Projel jsem si veřejně dostupnou databázi jejích (ale též zčásti z fakulty filosofické, pedagogické, dokonce i lékařské) obhájených diplomových prací, abych si udělal trochu obrázek, co bude vzdělanostním gruntem té generace, která nám tu za pár let bude vládnout. Přiznám se, že mi vylézaly oči z důlků. I rozhodl jsem se, že o něco takového se fakt musím podělit. A kdybyste si náhodou pomysleli, že fabuluji, můžete si to všechno ověřit zde: https://dspace.cuni.cz/.Autor/ka Název práce  Datum obhajoby
Šárka Hanáková Současný život „superžen“ po zániku primární rodiny 17. 9. 2018
Eva Hochová Žárlivost u heterosexuálních a homosexuálních žen 13. 2. 2019
Denisa Žežulková Souvislost ezi osobností majitele a behaviorálním profilem jeho kočky 30. 1. 2019
Markéta Postránecká Když muži tančí. Konstrukce maskulinity ze strany mužských aktérů pole dance 13. 2. 2019.
Dominika Dvořáková Výskyt sexuálního obtěžování studujících na českých vysokých školách v roce 2018 13. 2. 2019
Eva Jakešová Strategie seznamování homosexuálních mužů 13. 2. 2019
Markéta Janoštíková Konstrukce otcovství v předporodních kurzech pro heterosexuální páry 14. 2. 2019
Aneta Kozáková Reflexe fenoménu sexuálního obtěžování českými herečkami v kontextu kampaně MeToo 6.2.2019
Adéla Hutařová „I Češky chtějí být krásné všude“ Labioplastika – představy o estetice a tělesné způsobilosti vagíny 21.9.2018
Eva Hochová Žárlivost u homosexuálních žen 20. 9. 2018
Kateřina Kosková Legitimizace veganství v přátelském vztahu 4.2.2019
Alena Čiženková Sexuální reakce žen na nahé mužské postavy v různých stadiích vzrušení 13. 9. 2018
Lenka  Čeňková Součková Subjektivní pohled českých žen žijících v pražské čtvrti X na počátku nového tisíciletí na mateřství. Hodnota, společenská nutnost nebo zátěž? 12. 2. 2019
Lucie Krejčová Orgasticita žen pod vlivem sexuální a partnerské zkušenosti 21. 1. 2019
Adéla Sychrová Mediální diskurzy sexuálního obtěžování v českých společenských časopisech 7. 9. 2018
Jarmila Štefanová Rodičovství a genderová dělba rolí v rodině 7. 9. 2018
Sára Šoupalová Afektivní komponenta postoje vůči vybraným menšinám 19. 9. 2018
Barbora Valentová Individuální rozpoznávání neznámých jedinců u papoušků šedých 26.9.2018
Barbora Kolmanová Pohled dvou generací na manželství homosexuálních párů 20. 9. 2018
Eva Michálková Genderová analýza neziskových organizací poskytujících služby příchozím 20.9.2018
Veronika Levy Tělo pod dohledem. Tělesnost a sexualita v próze Krásné zelené oči 18. 9. 2018
Helena Psotová Opakované mučení nedokonalého těla. Specifika cvičení ve fitness centru z genderové perspektivy 17. 9. 2018
Jiří Bartoš Gay pornografie jako afirmace a jako parodie. Genderové aspekty gay pornografie 26.9.2013
Kateřina Hovorková Homosexualita v Číně 13.9.2011
Pavle Stěhulová Výběr partnera u homosexuálních mužů 20.6.2012
Tereza Semerádová Homosexualita v Japonsku 2.9.2013
David Tišer Homosexualita u Romů 5.2.2015
Kateřina Breslerová Partnerská dominance a genderová nonkonformita u homosexuálních mužů 16.9.2014
Eliška Vokounová Genderová analýza filmu Sněhurka a lovec 16.9.2015
Pavla Kalinová Lesbická identita jako stigma 22.6.2015
Nikola Sodomková Ověřování programu primární prevence proti homofobii na školách 25.5.2016
Jan Stober Vliv sexuální orientace mužů na vybrané akustické charakteristiky 17.5.2016
Martina Fejklová Travesti show a sexuální orientace z adiktologické perspektivy 5.9.2016
Nikola Viktorinová Homosexualita v době tzv. normalizace se zaměřením na neheterosexuální ženy 9.9.2016
Filip Bosczyk Vývoj identity homosexuálních křesťanů 11.9.2019
Eva Ledererová Ženská národní rada, propagátor ženské emancipace 18. 9. 2018
Iveta Ptáčníková Politizace sexuality v Jihoafrické republice 18. 9. 2018
....
        (rp,prvnizpravy.cz,petrzantovsky,foto:arch.)


Anketa

Souhlasíte s tím, aby Česká republika i nadále dodávala zbraně na Ukrajinu?

Ano 4%
transparent.gif transparent.gif
Ne 41%
transparent.gif transparent.gif
Nevím 4%
transparent.gif transparent.gif
Je mi to jedno 51%
transparent.gif transparent.gif