Zdeněk Zbořil: Kdyby to aspoň posunuli o den...

politika

<< VIDEO >> V našem historickém okénku bychom si mohli připomenout zajímavé datum, které se téměř kryje s vyhlášením nové vojenské obranné doktríny. Je to 6.říjen 1944, což byl den přechodu přes Duklu a následně slaven jako Den československé armády.

Zdeněk Zbořil: Kdyby to aspoň posunuli o den...
Zdeněk Zbořil v rozhovoru pro Prvnizpravy.cz
11. října 2023 - 02:20

Co nám k tomu můžete říct pane Zbořile?

„Já bych si dovolil tvrdit, že v tom byl i určitý záměr. Že je to sice takové kouzlo nechtěného a že ideologičtí pracovníci Armády České republiky a nebo dokonce z Kanceláře prezidenta republiky zapomněli, že se o tento slavný den jedná.


Asi byly na to připraveny i pořady České televize, ve kterých jeden z vášnivě zaujatých redaktorů mluvili o prezidentovi a generálovi Československé republiky Ludvíku Svobodovi jako o zrádci a velezrádci,  nebo dokonce  trojnásobném zrádci. Ale přece jenom žije spousta lidí, kteří prošli vojenským výcvikem, kteří strávili na vojně dva roky, někdy později i méně, ale přece jenom dlouhá léta. A jsou tady i lidé, kteří ještě dnes přísahají věrnost České republice, nástupnického státu ČSSR a ČSR. Podle preambule Ústavy ČR jsou „…věrni všem dobrým tradicím dávné státnosti zemí Koruny české a státnosti československé“, a prokazují tím svoji věrnost i její armádě,“ připomíná Zdeněk Zbořil v úvodu rozhovoru pro Prvnizpravy.cz.

Někteří lidé se dokonce na válku i těší…

„Tito lidé jsou samozřejmě také ve službách většinou vlády České republiky. Někdy se zdá, že jsou spíše dobře živení než, že by se jim chtělo bojovat. Zejména ta přehlídka paní Černochové v puntíčkovaných šatech před nastoupenou jednotkou, je urážlivá pro všechny, kteří prošli vojenským přijímačem. Ale na druhé straně jsou tady skutečně i lidé kteří chtějí bojovat. Nevím, zda Kateřina Bursíková Jacques už dokončila výcvik, třicetidenní výcvik, ve vojenských zálohách, do kterého se přihlásila. Ale je tady opravdu velký počet lidí, kteří se skutečně chtějí účastnit přípravy na další válku. Je to zajímavé, protože se snižuje procento lidí ochotných někde bojovat. Už jich podle výzkumníků není 51% ale jen 39% (u některých anket dokonce ještě méně), ale pravda je, že je tady hodně lidí, kteří si válku přejí, jsou ochotní padnout za vlast a jsou ochotní padnout i v řadách Armády České republiky, byť dnes součásti armád Severoatlantického paktu. A předpokládám, že se s ohledem na teroristický přepad Státu Izrael opět dostaneme nebo přiblížíme té původní padesátiprocentní hranici.Takže škoda, že si nikdo nevzpomněl a že vojenští ideologové a čeští poslanci a senátoři neposunuli Den Armády České republiky  o jeden, jediný den, aspoň bychom věděli, jaký má vztah tento nový Den Armády ČR ke Dni Československé armády a k výsledkům a důsledkům karpatsko-dukelské operace. A konec konců i druhé světové války,“ dodává Zdeněk Zbořil.


(rp,prvnizpravy.cz,foto:arch.)43-8974200277/0100

Pro platby ze zahraničí: IBANCZ5601000000438974200277
BIC / SWIFT kódKOMBCZPPXXXAnketa

Kdo podle vašeho názoru rozděluje společnost a šíři nenávist?