Petr Sak

vědecký pracovník
[title]
doc. PhDr. Petr Sak, CSc.
 (* 9. dubna 1945 v Kladně)

Vzdělání a akademická kvalifikace
  • 1977: CSc. v oboru sociologie, specializace sociologie mládeže a sociologie výchovy, "Sociální aspekty mentálního zrání" Ústav pro filozofii a sociologii ČSAV
  • 1972: PhDr. v oboru pedagogická psychologie, "Informace z hlediska pedagogické psychologie" Fakulta sociálních věd a publicistiky UK
  • 1969: vzdělávání a výchova dospělých-sociologie kultury, "Informace a jednání", Fakulta sociálních věd a publicistiky UK

Vědeckovýzkumná činnost
hodnotové orientace a životní cíle mládeže, spiritualita mládeže, volný čas a volnočasové aktivity mládeže, sociální zrání, média a mládež, sociální deviace mládeže, úloha a funkce mládeže v reprodukci společnosti, generace, sociologie policie
[title]
KOMENTÁŘ

Petr Sak: Přístup k vysokoškolskému vzdělání mezi únorem 1948 a listopadem 1989

V české společnosti se již třicet čtyři populačních ročníků narodilo po listopadu 1989 a připočteme-li k nim ještě ročníky, které byli v roce 1989 dětmi, dospějeme k závěru, že většina současné populace nemá autentické zkušenosti z předlistopadové společnosti.

Před 44 dny
[title]
KOMENTÁŘ

Petr Sak: Sebedestrukce politických stran

Buddhistická moudrost říká, že co má začátek, má také konec. V tom si jsou všechny entity rovné. Rozdíl je však v tom, co je mezi začátkem a koncem a způsobem zániku.

Před 81 dny
[title]
KOMENTÁŘ

Petr Sak: Kdy byla svoboda slova?

V poslední době narůstá kritika svobody slova v naší společnosti. Nic tak nevypovídá o rozporném stavu společnosti v této oblasti jako prohlášení premiéra Petra Fialy.

Před 93 dny
[title]
KOMENTÁŘ

Petr Sak: Falešná korelace v průzkumech veřejného mínění

V průzkumech veřejného mínění se často setkáváme s tvrzením, že preference určitého politika, určitý názor zastávají častěji lidé s vysokoškolským vzděláním.

Před 101 dny
[title]
KOMENTÁŘ

Petr Sak: Zachraňme Evropskou unii

Člověka vnímám jako dualitu individuality a sociálna. Vše, čeho člověk na planetě Zemi dosáhl a čím se stal, bylo podmíněno společenským charakterem jeho existence.

Před 125 dny
[title]
KOMENTÁŘ

Petr Sak: Likvidační komando české státnosti a českého národa

„Mluvit pravdu, znamená zničit si kariéru“

Před 232 dny
[title]
KOMENTÁŘ

Petr Sak: Holocaust a depopulace

Druhá světová válka s genocidou Slovanů a holocaustem Židů patří nejen k nejstrašnějším událostem dvacátého století, ale pravděpodobně celé historie lidstva.

Před 255 dny
[title]
KOMENTÁŘ

Petr Sak: Neblahé dědictví normalizace – normalizační generace

Společenskou skutečnost nelze vnímat a následně chápat smysly. Teprve sociologickou analýzou můžeme dospět k reflexi společenské skutečnosti.

Před 301 dny
[title]
KOMENTÁŘ

Petr Sak: Justice – pilíř totality

Největším problémem současné české společnosti není inflace či podivné okrádání českých občanů prostřednictvím cen elektřiny, která se vyrábí v elektrárnách postavených za peníze občanů.

Před 341 dny

Anketa

Měla by se podle vás stát Ukrajina členem NATO?

Ano 17%
transparent.gif transparent.gif
Ne 66%
transparent.gif transparent.gif
Nevím 17%
transparent.gif transparent.gif