[title]
KOMENTÁŘ

Petr Sak: Srovnání (komparace) - myšlenková operace posilující kritické myšlení

S nástupem populačních ročníků, jejichž mozek a psychika již byly formovány v prostředí digitálních technologií, se ze společnosti vytrácí kritická analýza, přijímaní názorů na základě faktů a argumentů.

Před 26 dny
[title]
KOMENTÁŘ

Petr Sak: Přístup k vysokoškolskému vzdělání mezi únorem 1948 a listopadem 1989

V české společnosti se již třicet čtyři populačních ročníků narodilo po listopadu 1989 a připočteme-li k nim ještě ročníky, které byli v roce 1989 dětmi, dospějeme k závěru, že většina současné populace nemá autentické zkušenosti z předlistopadové společnosti.

Před 81 dny
[title]
KOMENTÁŘ

Petr Sak: Sebedestrukce politických stran

Buddhistická moudrost říká, že co má začátek, má také konec. V tom si jsou všechny entity rovné. Rozdíl je však v tom, co je mezi začátkem a koncem a způsobem zániku.

Před 118 dny
[title]
KOMENTÁŘ

Petr Sak: Kdy byla svoboda slova?

V poslední době narůstá kritika svobody slova v naší společnosti. Nic tak nevypovídá o rozporném stavu společnosti v této oblasti jako prohlášení premiéra Petra Fialy.

Před 130 dny
[title]
KOMENTÁŘ

Petr Sak: Falešná korelace v průzkumech veřejného mínění

V průzkumech veřejného mínění se často setkáváme s tvrzením, že preference určitého politika, určitý názor zastávají častěji lidé s vysokoškolským vzděláním.

Před 138 dny
[title]
KOMENTÁŘ

Petr Sak: Zachraňme Evropskou unii

Člověka vnímám jako dualitu individuality a sociálna. Vše, čeho člověk na planetě Zemi dosáhl a čím se stal, bylo podmíněno společenským charakterem jeho existence.

Před 161 dny
[title]
KOMENTÁŘ

Petr Sak: Likvidační komando české státnosti a českého národa

„Mluvit pravdu, znamená zničit si kariéru“

Před 268 dny
[title]
KOMENTÁŘ

Petr Sak: Holocaust a depopulace

Druhá světová válka s genocidou Slovanů a holocaustem Židů patří nejen k nejstrašnějším událostem dvacátého století, ale pravděpodobně celé historie lidstva.

Před 292 dny
[title]
KOMENTÁŘ

Petr Sak: Neblahé dědictví normalizace – normalizační generace

Společenskou skutečnost nelze vnímat a následně chápat smysly. Teprve sociologickou analýzou můžeme dospět k reflexi společenské skutečnosti.

Před 337 dny
[title]
KOMENTÁŘ

Petr Sak: Justice – pilíř totality

Největším problémem současné české společnosti není inflace či podivné okrádání českých občanů prostřednictvím cen elektřiny, která se vyrábí v elektrárnách postavených za peníze občanů.

Před 378 dny
[title]
KOMENTÁŘ

Petr Sak: Politici – deprivanti či psychopati

Co je demokracie? Tradičně se vymezuje poměrně jednoduše. Formulace „vláda lidu, pro lid a prostřednictvím lidu“ se vyskytuje jak v učebnicích politologie, tak v ústavách

Před 408 dny
[title]
KOMENTÁŘ

Petr Sak: Vzdělanostní a intelektuální úpadek MV ČR

K zamyšlení nad úrovní pracovníků MV ČR, respektive celého úřadu mne vyprovokovala Souhrnná situační zpráva 2. pololetí roku 2022: „Projevy extremismu a předsudečné nenávisti“.

Před 461 dny
[title]
KOMENTÁŘ

Petr Sak: Žena do funkce a plavky na pult

Ve své poslední knize si H. Kissinger stýská nad intelektuální a vzdělanostní úrovní současných vrcholných politiků a nad tím, že nejsou osobnostmi.

Před 532 dny
[title]
KOMENTÁŘ

Petr Sak: Udavačství a zákaz myslet

Výsledek 33 let budování svobody, demokracie a lidských práv v české společnosti

Před 543 dny

Anketa

Kdo podle vašeho názoru tříští a radikalizuje naši společnost?