Svátek má: Prokop

Komentáře

Bohuslav Svoboda

poslanec PČR (ODS)

Jsem primátor, který ví co chce

Od komunálních voleb v Praze uběhlo již několik měsíců a já osobně mám pocit, že pomalu nastala situace, kdy je možné řešit důležité věci bez negativních emocí.


Přesto cítím jako svůj rest vůči občanům, že jsem se nikde uceleně nevyjádřil k tomu, co se po nich událo a co bude v budoucnosti následovat.

Zde je tedy několik mých osobních postřehů, které by neměly zapadnout.

Povolební koaliční jednání
Ne každému se musí nutně líbit koalice, jenž vznikla po podzimních komunálních volbách na pražském magistrátu. Vznik pražské koalice jednoznačně určily výsledky voleb a poměrně dramatický průběh povolebního, ovšem zcela demokratického, jednání. Nechci jitřit staré rány, přesto si však neodpustím malou poznámku, která v návalu emocí okolo sestavování pražské koalice jakoby zapadla. Tím zapadlým detailem je to, že jednáním o budoucím uspořádání v Praze byl za TOP09 pověřen předseda TOP09 František Laudát, dlouholetý a významný člen ODS z Prahy 5 ovládané panem Jančíkem. Pan Laudát zcela jistě nebyl novou tváří TOP09 a jsem plně přesvědčen, že velkou část viny za neustavení koalice TOP09 a ODS nese právě jeho neústupnost hraničící s osobní nenávistí. V politice neplatí „kdyby“, přesto jsem přesvědčen, že vše mohlo dopadnout jinak, kdyby pan Laudát dokázal mírnit své emoce a upozadil své domnělé křivdy z minulosti.

Problémy ODS
Občanská demokratická strana v Praze si svými problémy prošla a prochází, ale snaží se je řešit. Jasnou odpovědí je například fakt, že jsem se stal místopředsedou pražské ODS. Přestože mi médii v určitém čase nebyla dávána pražádná šance. Chci, aby ODS v Praze měla šanci na rehabilitaci, což dosvědčují její dobré výsledky v mnoha městských částech. Do ODS jsem vstoupil proto, abych pouze nešířil jakousi „blbou“ náladu, ale sám se pokusil věci měnit. Opravdu se snažím a udělám vše proto, aby se ODS po dalších komunálních volbách v Praze znovu stala nejsilnější pravicovou politickou stranou, tak jako tomu bylo také z mnoha dobrých důvodů v dlouhé řadě uplynulých letech.

Hříchy z minulosti
V minulosti se stalo mnoho věcí, které nebyly zrovna správné, přesto však řada informací o mediálně propíraných kauzách zůstává pouze na úrovni pavlačových drbů. Žijeme v právním státě a já nebudu váhat nad tím, abych někoho označil za korupčníka. Ovšem pokud mu bude korupce před soudem prokázána a bude za ni pravomocně odsouzen. Zdržme se proto prosím silných slov a nechme pracovat nezávislou policii a justici. Pokud nalezne nějaká pochybení z minulosti, budu tím posledním, který je bude zametat pod koberec. Zde mi dovolte, abych se přesně v této souvislosti zastal mého předchůdce Pavla Béma, který je v současnosti vláčen médii a označován za strůjce všeho zla. Mohl bych se přitom velice snadno přidat k tomuto kritickému davu. Jistě by mi u veřejnosti pomohlo, pokud bych si do Pavla Béma kopl a vyjádřil nad ním své opovržení. Neudělám tak. Slovy Adama Michnika: nebyl jsem s vámi v minulosti zbabělý, abych s vámi musel dnes být statečný.

Svoboda rozhodně není loutka
Od počátku mi bylo vyčítáno, že jsem pouhá loutka v rukou různých kmotrů a kmotříčků. Vždy mě toto označení osobně uráželo, protože každý soudný čtenář jistě uzná, že v šestašedesáti letech a po slušné profesionální kariéře nemám zapotřebí, abych byl loutkou v rukou kohokoliv. To jsem podle mého názoru dokázal už několikrát i v roli primátora. Všichni - opakuji všichni - radní za ODS v Radě hlavního města Prahy jsou v těchto pozicích novými tvářemi. Nebylo lehké takovou změnu vybojovat, ale dokázal jsem to a jsem za to rád. Jsem také rád, že tuto změnu pochopila většina členů ODS, i když útoky na moji osobu a osobní integritu nepřestávají.

Myslím to vážně
Nová Rada hlavního města si po svém vzniku vytyčila programové priority, které chce v co nejbližší době realizovat a opravdu s tím v několika málo dnech začala. Média to však až na některé světlé výjimky nechalo chladnými. Pokud by jistý expremiér neznevážil sousloví „myslím to upřímně“, použil bych ho. Takto raději napíši, že to s Prahou myslím opravdu vážně. Proto mi dovolte, abych zde v krátkosti shrnul nejdůležitější priority.

Postupně dochází k vyhlášení výběrových řízení na důležité pozice magistrátních úředníků a zároveň také k auditům důležitých zakázek, smluv a dalších majetkových transakcí města z minulosti. V nejbližší době dojde ke zřízení jednotného portálu pro uveřejňování zakázek, smluv a grantů hlavního města. Na tomto portálu se budou zveřejňovat všechny zakázky nad 1 mil. korun. Vznikne institut tzv. rodného listu zakázky, který bude umožňovat veřejně sledovat proces zakázky od zadání po ukončení.

Dopracujeme s nezávislými odborníky protikorupční opatření tak, aby začala fungovat preventivně. Zároveň se s podobným poradním orgánem primátora pokusíme podporovat projekty, které by měly v hlavním městě rozvíjet malé podnikání v oblasti služeb, ale třeba i podporovat činnost vysokých škol a výzkumných pracovišť v návaznosti na výrobu.

V neposlední řadě bychom chtěli podstatně přispět ke kvalitě života v Praze a to realizací projektů tak zvaného čistého nebo chytrého automobilismu. Jde o systém opatření ke snižování emisí a hluku v dopravě. S souvislosti s veřejnou dopravou souvisí také kvalitní řešení OpenCard, o kterém jsem obecně přesvědčen, že jde systémově správným směrem. Samozřejmě bychom měli dokončovat a řešit důležité dopravní stavby města.

To je několik málo z nejdůležitějších bodů, které chceme v krátké budoucnosti realizovat.

Na závěr mi dovolte, abych Vás požádal o určitou názorovou zdrženlivost, která nemá posloužit k tomu, aby kryla nedostatky mé, pražské ODS nebo vedení hlavního města. Jednoduše jde o to, abyste naši práci pro veřejnost hodnotili na základě faktů a nikoli neověřených informací, domněnek nebo drbů.

Bohuslav Svoboda
Primátor hl. m. Prahy