Svátek má: Kamila

Komentáře

Jana Ryšlinková

zastupitelka na pražském magistrátě

Otevřená karta s tunelem

Tisková zpráva ve věci trestního oznámení na neznámého pachatele ve věci Open Card Praha:


22.12.2009 v 15:25 jsem podala trestní oznámení na neznámého pachatele z důvodného podezření na 7 trestných činů spáchaných při realizaci projektu Open Card. Podání bylo předáno specializovanému útvaru Policie ČR a zasláno na Vrchní státní zastupitelství v Praze. Pro ilustraci jde např. o podezření na tyto trestné činy:

• Zneužívání a porušování pravomoci veřejného činitele.
• Porušování závazných pravidel hospodářského styku.
• Zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění.

Zároveň podle mého názoru jde o trestné činy, jejichž účelem je neoprávněné obohacování zúčastněných osob ke škodě majetku hlavního města Prahy a DPP, tedy na úkor majetku financovaného daňovými poplatníky.

Zdůrazňuji, že se jedná o trestní oznámení, nikoliv pouhou obchodně právní žalobu. Mám totiž důvodné podezření, že se nejedná jenom o porušování obchodního zákoníku nebo zákona o veřejných zakázkách, ale o trestné činy podle trestního zákoníku.

Veškeré informace čerpám z forenzního auditu zpracovaného renomovanými mezinárodními auditory (konsorcium Nexia AP a A.T. Kearney) předloženého zastupitelům a nepovažuji za nutné čekat na žádné další audity. Zmíněný audit považuji za dostatečný podklad pro důvodné podezření z páchání organizovaného zločinu.

Uvedené trestní oznámení podávám proto, že je zde důvodné podezření, že se jedná o rozsáhlou,vysoce sofistikovanou trestnou činnost organizované skupiny osob, a je rovněž podezření, že uvedenými trestními činy byla způsobena škoda značného rozsahu.

V trestním oznámení rovněž požaduji, aby v případě dokázané viny byl konfiskován veškerý nezákonně nabytý finanční výnos nebo majetek.

Vyžádala jsem si, aby mne orgány činné v trestním řízení průběžně informovaly o postupu šetření.

Pokusím se vás všechny o průběhu vyšetřování informovat. Pomozte nám všem, prosím, aby tato kauza nezapadla!

Jana Ryšlinková