Zdeněk Lanz: 50 Jahre Prager Frühling

KOMENTÁŘ

V neděli 5. srpna 2018 se v dolnorakouské Weitře konalo matiné s názvem 50 Jahre Prager Frühling, které organizoval Verein zur Dokumentation der Zeitgeschichte.

13. srpna 2018 - 07:00
V neděli 5. srpna 2018 se v dolnorakouské Weitře konalo matiné s názvem 50 Jahre Prager Frühling, které organizoval Verein zur Dokumentation der Zeitgeschichte.

Konalo se  v prostorách zámeckého dvora původně renesančního zámku Weitra, který je pro možnost pořádání  různých kulturních akcí i za deštivého počasí uzavřen střechou z  plachtoviny.

Rakouska se  srpnová invaze vojsk Varšavské smlouvy v čele se Sovětským svazem do Československa před padesáti  lety dotkla mnohem víc, než si mnozí lidé u nás myslí. A rakouská pomoc československým uprchlíkům „před sovětskými tanky“ byla více než velkorysá.

V průběhu cca dvouhodinového matiné, kterého se zúčastnil i bývalý prezident České republiky Václav Klaus, došlo i k názorovým střetům. Např.  slovenský žurnalista a bývalý disident Juraj Alner měl trochu jiný názor na některé aspekty tehdejší role Alexandra Dubčeka  než Dubčekův syn Pavol.

Jako první přednesl svůj příspěvek, s názvem Prager Frühling im Kontext der sechziger Jahre,   Václav Klaus. Jeho hlavní myšlenku, že je chybné mluvit jen o 21. srpnu a ne o letech před tím, však nikdo v médiích nezaznamenal. A to  této akci  věnovala rakouská média  poměrně značný prostor.

Na rozdíl od  našich, včetně těch regionálních, která tuto vcelku zdařilou  akci, konanou  kousek  za naší státní hranicí, nechala bez povšimnutí.


Zdeněk Lanz


Anketa

Je podle Vás vysílání České televize objektivní a vyvážené?