Jiří Baťa: A čo si sprostý, či čo, Zieglere?

KOMENTÁŘ

Přišlo mi vhodné dát nadpis své glosy ve slovenštině. Je to výstižné a přitom i ne urážlivé. Pan Jan Ziegler, známý a věhlasný nacionalista a antirusista je skutečně nepolepšitelný.

16. července 2014 - 10:00

Tluče rádoby trumfama do klávesnice počítače, avšak ve svých komentářích či glosách se ani za mák neobtěžuje své  názory, pohledy a tvrzení doložit věrohodným důkazem, argumentem nebo faktem. Důkazem toho jsou slova či věty v níže reprodukovaném posledním odstaveci  v článku pana Zieglera http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/zpravy/ziegler-putin-chce-ukrajinu-pripojit-ke-svemu-chudobinci/, v němž  dokazuje neskutečný pocit blaženosti a zřejmě i vlastního sebeuspokojení, může-li takto evidentně neprokazatelně, zato neskutečně lživě zkreslovat život lidí v Rusku. Pan Ziegler totiž mj.  píše, cituji:
“ ...útok na předměstí ruského Doněcku (neplést s ukrajinským jmenovcem) ukázal i skutečnou tvář života v zaostalé kremelské říši. Ti lidé v místech dopadu granátů skutečně žijí v chatrčích bez vody, koupelny a splachovacích záchodů. To je pro současné Rusko typické!”  

Stejně jako pan Ziegler tvrdí, že je to pro současné Rusko typické, lze opáčit stejnou mincí, že takové nactiutrhačné sprosté  lži jsou typické  i pro pana Zieglera! Stačí jen,  je-li mu dána příležitost, což mu současné dění na Ukrajině dává v hojném míře,  aby  si nebral servítky, má-li se vyjádřit o nějakém, možná zapadlém a poněkud zanedbaném  selu ( ruská vesnice), aby toho  cynicky nevyužil a tuto skutečnost neaplikoval na celou Ruskou federaci. Je až neskutečné, s jakou  drzostí se vyjadřuje o lidech a jejich zemi, kde nikdy nebyl a o níž ví kulové! Ale takový už je pan Ziegler, říká se tomu lidově prase publicista.

Jakkoliv pan Ziegler používá velmi silná, nevybíravá, urážlivá a skandální slova a v podstatě v tomto duchu jsou psány i všechny jeho články, statě a komentáře,  bude jen stěží moci dokazovat, že to o čem píše je relevantní a  pravdivé, že je to skutečnost, kterou viděl na vlastní oči! Pokud by chtěl dokázat  pravdivost, dobrý a správný publicista by takové skutečnosti zpravidla zadokumentoval ať už fotograficky nebo na video. Pokud by takto své tvrzení,  doložil těmito argumenty, nebylo by možné o obsahu jeho článků pochybovat. To se ovšem nestalo, takže věrohodnost a releavantnost jeho nacti utrhačných  článků je  jen žumpa smyšlených, lživých, urážlivých  a nenávistných nacionalaistických výlevů žluče a je tedy v podstatě  nulová.

V popisnosti probíhajících nešťastných událostí na Ukrajině, v návaznosti na roli Ruska na těchto událostech, však mají články pana Zieglera stejnou vypovídající hodnotu jako “hlášky” prezidenta Petro Porošenka o tom, že např. sestřelené letadlo ukrajinské armády bylo “prý” sestřeleno ruskými zbraněni, které “prý” místní separatisté nemohli vlastnit jinak, a že tedy pochází z Ruska. Nebo když  Porošenko tvrdí, že Rusové mají na Ukrajině lidi, kteří řídí a vedou boje s ukrajinskou armádou, ale i kajevskou vládou. I od něj to jsou jen  samé domněnky resp. prý  atd. , ovšem žádným faktem či argumentem nejsou jeho tvrzení doložena, což u člověka, který je prezidentem  je dost nepochopitelné, aby si nějaké důkazy a argumenty pro své tvrzení  a tím i obviňování druhé (ruské) strany nemohl legitimně zajistit. Nebo je tu ještě  možnost, že to co říká se asi  nezakládá na pravdě!  V tom  jsou si pan Ziegler a president Porošenko za jedno! Budou-li tyto a řada jiných “prý”  skutečností  relevantně prokázány, celou situaci to samozřejmě mění. Jenže důkazů se jaksi nedostává…

Názory a úsudky pana Zieglera jsou vesměs postaveny na jeho osobním nenávistném, antagonistickém, demagogickém a protiruském postoji, sahající až někam do nepřesně definovaného období, ale zcela určitě do r. 1968. Nic proti tomu, každý máme  právo mít rád,  stejně jako nenávidět, ale lhát, pomlouvat, nebo dokonce urážet a ponižovat  je přece už daleko za hranicí vkusu,  ale také slušnosti a únosnosti a je důkazem značně pokleslého charakteru. Pan Zieglerovy názory, úsudky a postoje, vyjadřované v článcích, jsou psány spíše z touhy stále  zviditelňovat své ego, už méně či vůbec z potřeby věci sdělovat fakta, pravdu a skutečnosti o událostech, které se středoevropanů, tedy i nás, bytostně dotýkají a značně ovlivňují naši společnou  budoucnost.  Nelze upřít, že pan Ziegler je známý publicista, ovšem s přídomkem, že publicista neobjektivní a nestydatě prolhaný! Ale také, že má u některých lidí “stejné krevní skupiny” velký úspěch! Nu což, i to se stává a snad právě to mu “dává” křídla!   

Nakonec jen malé připomenutí panu Zieglerovi, co si o situace na Ukrajině myslí pan Stanislav Novotný, bývalý kolega Tomáše Halíka, bývalý prezident Policie ČR, člověk, který má zcela jistě větší možnosti o situaci mluvit s respektem, realisticky a objektivně , tedy zcela jinak, než nacionalisticky zatížený pan Ziegler. Na otázku redaktora Parlamentních listů , jak hodnotí způsob, kterým o ukrajinské krizi referují česká media, resp.  někteří konkrétní novináři, kteří se tématem zabývají, jako Luboš Palata, Jefim Fištejn nebo Josef Pazderka (já dodávám, že i pan Ziegler)  pan Novotný odpověděl:
„Upřímně. Zpravodajství českých médií většinou čerpá z cizích zdrojů, a tak v okamžiku zveřejnění pro mne osobně už nemá žádnou relevantní  hodnotu. Velká část komentářů v tzv. mainstreamu dnes má tak ideologické zabarvení, že mám pocit, že se píší 80. léta a je tam jenom opačné znaménko. “  Nezajímavá rovněž není jeho odpověď na otázku PL: Kdybyste měl srovnat a zhodnotit přístup Baracka Obamy a Vladimira Putina ke krizi na Ukrajině, jak si oba státníci stojí?

 „ Putin působí jako nejsilnější vůdce v celém euroatlantickém prostoru. Rusko zatím tak velkou velmocí sice není, jak by chtělo, ale má dnes v čele vedení, které velmi takticky  a také fakticky  již poněkolikáté přehrálo USA. Obama není osobnostně silný a navíc je absolutně závislý na zázemí, jež jej postavilo do prezidentské pozice. Strategicky ovšem v tomto zápasu rozhodne stav dolaru, o který tady běží až na prvním místě“, odpověděl pan Stanislav Novotný.

Komentovat tato slova je zbytečné. Zda něco alespoň napoví  panu Zieglerovi, jak hodnotit Rusko a prezidenta Putina, lze jen hádat. Myslím však, že zbytečně, Ziegler už jiný nebude!

Psáno pro Prvnizpravy.cz
Jiří Baťa


Anketa

Myslíte si, že by měl ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) rezignovat?

Ano 68%
transparent.gif transparent.gif
Ne 16%
transparent.gif transparent.gif
Nevím 16%
transparent.gif transparent.gif